woensdag 10 september 2014

Andrea Wiegman

De tijdgeest ontrafeld : van snapshot naar trends
Boom/Nelissen 2014, 191 pagina's - € 22,50

Korte beschrijving
De auteur van dit boek is een trendwatcher, een tijdgeestonderzoeker. De tijdgeest openbaart zich aan de hand van wat zij snapshots noemt. Dat zijn kleine, op het eerste gezicht triviale gebeurtenissen die pas later (vaak in combinatie) iets onthullen over toekomstige ontwikkelingen en zo bijdragen aan het onthullen van de tijdgeest. Aan de hand van allerlei snapshots (grote en kleine verhalen) wordt de conclusie getrokken dat er in de huidige maatschappij twee duidelijke trends te onderkennen zijn. Er is enerzijds een ontwikkeling naar kleinschaligheid en terug naar ambachtelijkheid, naar authenticiteit en het simpele leven in de eigen omgeving. Anderzijds is er een streven om de leefwereld juist groter te maken en om die via de moderne techniek zelfs naar buiten onze planeet te verruimen, ook al vanwege de stijgende wereldbevolking. Deze twee trends sluiten elkaar niet uit, maar zijn met elkaar verstrengeld, zo concludeert de auteur. Het boek is goed leesbaar en geeft inzicht in hoe een trendwatcher te werk gaat..

Fragment uit januari 2010. Avatar
Verbeelding
() We zijn op zoek naar vooruitgang, naar nieuwe verhalen over die toekomst, in zekere zin ook op zoek naar nieuwe content. De verhalen in dit deel zijn groot, en gaan vooruit met ongelooflijk veel kracht en positiviteit. Dit deel gaat voornamelijk over nieuwe technologie die daarbij helpt, de mens op weg brengt en grensoverschrijdend handelen mogelijk maakt. Misschien is de schreeuw om verandering van de mensen die grote verhalen schrijven wel veel groter dan die van mensen die de oplossing dichtbij en in de buurt zoeken. Wil je vernieuwen of veranderen, dan moet je die toekomst kunnen verbeelden of inbeelden en zul je nieuwe mythen moeten creëren. Mythen die passen bij onze wensen en idealen, die een tijd mee vooruit kunnen. Dan heb je nieuwe verhalen nodig. Einstein zei al: 'Imagination is a preview of a life's coming attractions.'
 Regisseurs, verhalenvertellers, kunstenaars, maar ook gameontwikkelaars en andere mediaontwikkelaars zijn in staat om ons te teleporteren naar een andere realiteit. Deze andere realiteit, een andere wereld met andere beslommeringen, levert nieuwe inzichten op voor deze tijd. Want pas wanneer je van een afstand kunt kijken naar het leven in het hier en nu kun je een stap vooruit doen. (pagina 121)


De toekomst is groot!
Dit is de titel van een column van Andrea Wiegman, waarin ze probeert uit te leggen waar haar boek over gaat.

Andrea Wiegman is verantwoordelijk voor Second sight, een tijdschrift en website waar ingegaan wordt op ontwikkelingen en trends.

Fragment ui

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen