zondag 3 mei 2020

Nu het nog kan : Extinction rebellion

Nu het nog kan : Extinction rebellion
Deze bundel is samengesteld onder redactie van Eva Rovers, in samenwerking met Extinction Rebellion Nederland.
De Bezige bij 2020, 192 pagina's € 10,--

Tekst op website uitgever
We leven in een uitzonderlijke tijd. Alles staat op het spel: ons welzijn, onze toekomst, onze planeet.
Samen kunnen we een einde maken aan de wereldwijde klimaatcrisis en de ecologische ramp die zich aan het voltrekken is. Niemand hoeft machteloos toe te kijken. Maar het is nu of nooit.
Dit boek geeft je hoofd de kennis, je hart het vuur en je handen de instrumenten om in actie te komen tegen extinctie en vóór het leven.

Lees, leer en rebelleer. Nu het nog kan.

Fragment uit (de) Introductie
Het boek is opgebouwd uit drie delen, in overeenstemming met de drie eisen van Extinction Rebellion: wees eerlijk, doe wat nodig is en laat burgers beslissen. We zijn eerlijk over de klimaatcrisis, maar ook over onszelf. Want kritisch reflecteren, leren van fouten en ruimte maken voor herstel zijn essentiële waarden van onze jonge beweging. In het deel ‘Doe wat nodig is’ laten we zien wat overheid, burgers, maar ook wijzelf als beweging kunnen doen om de noodzakelijke verandering teweeg te brengen. Naast artikelen die bijvoorbeeld uitleg geven over hoe je vreedzaam in verzet kunt komen, gaan andere artikelen meer over systeemverandering, bijvoorbeeld door het ontvlechten van publieke en private taken in het financieel systeem. In deel drie gaan we in op de manieren waarop burgers kunnen meedenken en meebeslissen over de te nemen maatregelen, indirect door burgerlijke ongehoorzaamheid of direct door de huidige democratie op te frissen met een burgerberaad.
Maar op dit moment zitten we nog steeds in die goudversierde wagon die met een rotvaart op een ramp afstevent, terwijl we anderen voor ons de afgrond in duwen. Politici die dezelfde informatie
hebben als wij over de al ontstane schade, het leed en de risico’s voor onze eigen toekomst, sussen ons: ‘Stem nog maar een keer op ons, verder kunnen jullie niets doen.’ Wij geloven dat niet. Wij geloven dat niemand machteloos hoeft toe te kijken, dat er manieren zijn om onze economie, landbouw, energievoorziening, mentaliteit en onze democratie te veranderen zodat ze een gezonde, rechtvaardige en hechte samenleving ondersteunen. De artikelen in dit boek laten NU HET NOG KAN |samen zien waar wij ons bevinden en bieden handreikingen om in actie te komen voor de aarde, voor al onze levens en tegen verdere extinctie: nu het nog kan.  (pagina 11-12)


Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen