maandag 21 december 2015

Economie draait niet om geld

Economie draait niet om geld : relaties als principe voor een nieuwe economie
Dirk Bezemer ; Lans Bovenberg ; Helen Toxopeus ; Marcel Canoy

Buijten en Schipperheijn  2015, 80 pagina's - € 11,50


Korte beschrijving
Na de bankencrisis zijn de wetgeving en het toezicht op de financiële instellingen verscherpt. Als gevolg hiervan worden financiële transacties omgeven met uitgebreide contracten. De auteurs constateren dat hierdoor een verstarring in de relaties optreedt. In drie essays van elk plusminus dertig pagina's pleiten zij ervoor bij financiële transacties het vertrouwen tussen de partners wederom als leidraad te nemen, waardoor een minder rigide sfeer zal ontstaan. De reden is dat geld en schuld, op een goede manier gemanaged, wel degelijk een bijdrage kunnen leveren aan een goed economisch klimaat. Daarnaast levert het nemen van verantwoorde risico's tussen partijen die elkaar vertrouwen een goede basis voor economische activiteit. Tot slot wordt gewezen op de beschikbare IT-structuur waarbij iedereen over veel info kan beschikken en ook de ruil- en deeleconomie mogelijk worden. Het boek is een positief signaal tegenover de doorgaande roep om alles dicht te regelen om zo een misplaatst gevoel van zekerheid te krijgen of te voelen.
Tekst op website uitgever
De economische crisis lossen we niet op met financiële maatregelen. Want: economie draait niet om geld. Dat is een nogal gewaagde stelling. Maar wie dit boek leest, kan niet om die conclusie heen. De auteurs van dit boek hameren ieder vanuit een ander perspectief op hetzelfde aambeeld: economie gaat ten diepste om relaties. Geld is niet anders dan schuld en schuld is per definitie een relatie, russen personen of tussen een bank een persoon. Alleen kijken naar geld zorgt dat de relaties tussen mensen anonimiseren en vertechniseren. En juist in het erkennen dat economie om schuld en relaties draait, zit de kiem van de oplossing voor de economische crisis. Mensen kunnen meer risico's nemen als er meer vertrouwen is. Dat vereist wel een investering in de onderliggende relaties: maar het levert economische winst op. Dat is ook zichtbaar in de deeleconomie. Dat is meer dan een mooi ideaal. Delen kan welvaartsverhogend werken. Dit is een kritisch, maar ook een hoopvol boek. Want als we onze economie gaan afmeten aan de intrinsieke relaties die ontstaan, dan zouden na zeven magere jaren zomaar zeven vette jaren kunnen komen.

Fragment

Meer lezen
Artikel over de presentatie van dit boek
Terug naar Overzicht alle titels


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen