donderdag 11 juli 2019

Peter Hein van Mulligen

Met ons gaat het goed : 8 sombere mythes over Nederland ontrafeld
Prometheus 2019, 240 pagina's - € 19,99

Verschijnt november 2019

Wikipedia: Peter Hein van Mulligen (1974)

Tekst op website uitgever
'Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht,’ luidt een gevleugelde uitspraak van directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau Paul Schnabel. Het vat in één zin samen hoe veel Nederlanders tegen hun land aankijken. Ze hebben een prima leven en weinig te klagen, maar zijn somber over de staat van het land. We plukken maar niet de vruchten van economische vooruitgang, de ongelijkheid neemt toe, Nederland wordt alleen maar onveiliger en de multiculturele samenleving is uitgelopen op een dramatische mislukking. Onze kinderen en kleinkinderen zullen het onherroepelijk slechter krijgen dan wij. Komt het ooit nog goed met Nederland?In Met ons gaat het goed laat Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek, zien dat deze emoties niet op feiten gebaseerd zijn. Met statistieken verwijst hij één voor één verschillende mythes waarom het zo slecht zou gaan naar het rijk der fabelen. Na het lezen van dit boek kan iedereen nog steeds ontevreden zijn over zijn eigen leven, maar niemand kan beweren dat het met ‘ons’ als geheel slecht gaat. Integendeel: het ging nog nooit zo goed.

Fragment uit

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen