donderdag 29 oktober 2020

Frans van Peperstraten

Oordelen zonder regels : Kant over schoonheid, kunst en natuur
Boom 2020, 311 pagina's -  € 29,90

Korte beschrijving
In dit boek reconstrueert en becommentarieert Peperstraten de derde Kritiek van de Duitse Verlichtingsfilosoof Immanuel Kant (1724-1804), lange tijd een vergeten en eigenlijk alleen bij specialisten bekende filosofische verhandeling. Het boek valt in drie delen uiteen. Het eerste deel geeft een handige samenvatting van de eerste twee Kritieken van Kant en een formulering van Kants probleemstelling in zijn derde Kritiek, de Kritiek van het oordeelsvermogen, namelijk het vinden van een manier om de kloof tussen natuur en vrijheid, wetenschap en ethiek, te overbruggen. Het langste, tweede deel behandelt dan om te beginnen de esthetische oordelen over kunst, schoonheid en het sublieme en gaat dan verder met de teleologische oordelen over de natuur. In het laatste deel gaat Peperstraten na of Kants betoog geslaagd genoemd mag worden. Een helder exposé, misschien oorspronkelijk bestemd voor de collegebanken, maar door de afwezigheid van een zwaar notenapparaat met academisch gekissebis, ook zeer interessant voor een groter publiek. Een echte aanwinst.

Tekst op website uitgever
De mens wordt voor problemen gesteld die te groot zijn om in een levensspanne op te lossen. Toch moeten we ons tot die veel te grote problemen verhouden. Ondanks al onze beperkingen moeten we oordelen over onze veel te complexe situatie. Immanuel Kant legt in zijn Kritiek van het oordeelsvermogen uit hoe we dit kunnen doen. Het boek verscheen in 1790 en heeft sindsdien niets aan kracht ingeboet. 

Kant beschrijft hoe we kunnen oordelen over bijzondere gevallen, zonder deze te beschouwen als reeds bepaald door het algemene. Het individuele oordeel kan in principe met ieder ander individu worden gedeeld en zo kunnen we alsnog een algemeenheid creëren. Kant laat zien hoe we ons vermogen tot oordelen gebruiken wanneer we over de schoonheid van de natuur of van het kunstwerk oordelen en als we over de levende natuur reflecteren. Maar Kants model van het oordelen zonder regels is in de hedendaagse samenleving veel breder van toepassing.

Fragment uit

Terug naar Overzicht alle titels

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen