maandag 29 augustus 2016

Svend Brinkmann


Standvastig : onder alle omstandigheden jezelf blijven
LeV 2016, 174 pagina's - € 18,99

Wikipedia (Deens): Svend Brinkmann (1975)

Korte beschrijving
Het lezen van dit boek kan leiden tot een zekere opluchting. Als een parodie op andere zelfhulpboeken legt de Deense auteur in zeven stappen uit waarom we juist niet altijd positief hoeven te denken, we onze emoties vaker moeten negeren en de zoektocht naar ons innerlijke ik verspilde moeite is. Hij vindt dat we onze coach beter kunnen ontslaan en vaker 'nee' moeten zeggen tegen het beroep dat op ons wordt gedaan om ons voortdurend te vernieuwen en te ontwikkelen. In plaats daarvan pleit de auteur voor meer stabiliteit, gemoedsrust en waardigheid. Daarnaast gebiedt hij tijd te investeren in vriendschappen, het lezen van romans en het doen van je plicht. Ondanks dat de auteur teruggrijpt op oude, stoïcijnse filosofieën, is zijn kijk op onze moderne westerse cultuur verfrissend te noemen. Zijn relaas is zowel geschikt voor mannen als vrouwen, heeft diepgang en humor, maar vraagt ook om enige concentratie. In Denemarken is het een bestseller. In 2015 ontving de auteur een prijs voor het inzichtelijk maken van een wetenschappelijk onderwerp voor een breed publiek.

Korte beschrijving op website uitgever
Alles gaat tegenwoordig maar sneller en sneller en we voelen constant druk om ons maar te blijven ontwikkelen. Een hoop mensen grijpen daarom naar zelfhulpboeken en -cursussen die ons weer in contact willen laten komen met ons innerlijke zelf. Svend Brinkmann, hoogleraar Psychologie aan de Universiteit van Aalborg, hekelt deze ‘zelfhulpcultuur’ en geeft een verfrissend antwoord op alle zogenaamde positieve psychologie.

Svend Brinkmann leert je hoe je kunt samenwerken met anderen én toch volledig jezelf kunt zijn, door gewoon af en toe nee te zeggen en bovenal stevig in je schoenen te staan. Geïnspireerd door onder meer de filosofie van de stoïcijnen is Standvastig uiteindelijk hét nieuwe zelfhulpboek voor deze tijd.


Fragment uit 6. Lees een roman in plaats van een zelfhulpboek of biografie
Biografieën staan altijd hoog op de bestsellerlijsten, maar vaak vereren ze alleen de successen van triviale mensen en geven ze je het idee dat je je leven kunt beheersen. Zelfhulpboeken doen hetzelfde; op den duur raak je er alleen van in een slecht humeur, omdat je hun beloften over geluk, rijkdom en gezondheid niet kunt waarmaken. Romans geven je daarentegen de mogelijkheid om te begrijpen dat het leven van de mens complex en onbestuurbaar is. Lees er minstens één per maand.

() De zelfhulpliteratuur is in deze optiek een deel van het probleem en niet van de oplossing, dus moet die genegeerd worden. Omdat lezen echter goed is, wil ik je aanraden om je in plaats daarvan in een ander soort literatuur te verdiepen: romans. In tegenstelling tot zelfhulpboeken en de meeste autobiografieën kunnen romans het leven eerlijker presenteren: als complex, willekeurig, chaotisch en met meerdere perspectieven. Romans kunnen je eraan herinneren hoe weinig je in wezen kunt controleren in het leven en kunnen je tegelijkertijd tonen hoe verweven je leven is met sociale, culturele en historische processen. Die erkenning kan je nederigheid geven en kan je misschien helpen om je plicht te doen in plaats van te cirkelen rond je eigen ego en je zelfontwikkeling.

() je zult je beslist afvragen wát je dan moet lezen. Dat wordt al snel een lastige discussie, en het is natuurlijk afhankelijk van allerlei concrete omstandigheden met betrekking tot wie je bent. Afgezien van de veilige vaststelling dat de canonieke literatuur van Homerus, Dante en Shakespeare tot de moderne romankunst het waard zijn om te lezen kan ik niet veel meer doen dan vertellen van welke literatuur ik zelf voordeel heb gehad. Je kunt in van alles inzichten vinden, van Donald Duck tot Cervantes, en ik hoop niet dat je mijn favorieten te elitair vindt.

Vervolgens noemt hij o.a. Murakami, Houellebecq en Knausgard (pagina 111-131)

Quote uit een interview
Vraag: Voor een boek tegen de zelfhulpcultuur staan er aardig wat adviezen in over hoe we ons leven moeten leiden.
SB: "Klopt. Het boek is ten dele een ironische parodie op het zelfhulpgenre, maar de ironie is wel degelijk serieus. Mijn doel is te komen tot een culturele kritiek over het egocentrisme van onze tijd door gebruik te maken van het genre dat dit egocentrisme vertegenwoordigt."

Trouw
: 'Mijd zelfhulpboeken, ze maken je narcistisch' (21 augustus 2016)

Terug naar Overzicht alle titels

Maurits Martijn & Dimitri Tokmetzis

Je hebt wél iets te verbergen : over het levensbelang van privacy
De Correspondent 2016, 223 pagina's - € 18,--

Lenen als E-book via bibliotheek.nl

Korte beschrijving
Meer dan ooit staat de zogeheten informationele privacy (de bescherming van persoonsgegevens) onder druk. In dit uitstekend geschreven boek, afkomstig van twee zeer gedegen onderzoeksjournalisten, wordt uitgebreid, diepgaand en met grote expertise ingegaan op hedendaagse risico's. Wie de macht heeft over gegevens (overheden, bedrijven) en over grote databestanden (big data), heeft de macht en de controle over burgers. Het boek wijst bijvoorbeeld op de risico's van discriminatie op basis van IT, cyberrisico's en het verlies van menselijke autonomie. Er is veel over privacy geschreven, maar dit boek steekt met kop en schouders boven veel boeken uit. Het getuigt van grote betrokkenheid en het draagt bij aan een groot bewustzijn over de gevaren van de informatiesamenleving. Om het boek te lezen is geen voorkennis vereist. Het boek is verplichte kost voor beleidsmakers, IT-ers, politicologen, juristen en dergelijken en kan tevens door iedereen met interesse in privacyvraagstukken gelezen worden. Grote klasse!.

Korte beschrijving op website uitgever
In Je hebt wél iets te verbergen leggen Maurits Martijn en Dimitri Tokmetzis al hun grondig verworven inzichten voor ons bloot. Dit noodzakelijke boek is een noodklok en strijdershandboek in één, vloeiend en meeslepend, informatief en mobiliserend geschreven. Wat je nooit wist dat je moest weten, of waarvan je al wel een vermoeden had, wordt nu bevestigd: we hebben van alles te verbergen, maar zijn nog nooit zo naakt geweest. Martijn en Tokmetzis schilderen een wervelend dystopia van dataspaghetti, technooptimisme, Kafka in de polder, datahonger, surveillancekapitalisme, aangestuurd door moederschip Google. Is er nog tijd om er iets aan te doen? Ja, maar er is wel een omwenteling nodig, hopelijk mede aangezwengeld door dit boek.
Beatrice de GraafJeffrey Hammerbacher

Hoogleraar Internationale Betrekkingen aan Universiteit Utrecht

Fragment uit hoofdstuk 4. Surveillancekapitalisten en sturende overheden
Gedragsgegevens worden verzameld om profielen van ons te maken om ons vervolgens zo gericht mogelijk  te benaderen en nog liever: ons toekomstig gedrag te voorspellen. Behavioral targeting heet dit en het is de Heilige Graal van de advertentiewereld. En de zoektocht naar die Heilige Graal is een harde wetenschap.
  'De briljantste geesten van mijn generatie denken na over hoe ze mensen het best op advertenties kunnen laten klikken.' Was getekend: Jeff Hammerbacher, een oud-Facebookmedewrerker. Hij doet deze uitspraak in een artikel in Business Week uit 2011 over zogenoemde 'wants', wiskundigen die in dienst van technologie- en digitale advertentiebedrijven uitrekenen hoe ze bezoekers zo vaak en zo snel mogelijk op een advertentie kunnen laten klikken. De term 'want' is afgeleid van 'quant', de mathematici die voor bedrijven  op Wall Street geavanceerde algoritmes bouwen die grote hoeveelheden economische data analyseren en zo automatisch in aandelen en opties handelen. Wants doen in principe hetzelfde, maar dan met consumentendata. Zoals de auteur van het Business Week-artikel treffend schrijft: 'Zij snuffelen rond in data, jagen op trends en bedenken formules die de juiste advertentie aan de juiste persoon voorschotelt. Wants meten de persoonlijkheidstypes van klanten, bepalen hun begeerte voor bepaald producten en bepalen wat mensen motiveert om op een advertentie te reageren.' (p. 129-130)


Voorproefje: Waarom privacy het meest bedreigde mensenrecht van onze tijd is (en hoe het te beschermen) (augustus 2016)


Terug naar Overzicht alle titels