maandag 28 december 2020

Mariana Mazzucato

Moonshot : grootse missies voor onze economie en samenleving
Nieuw Amsterdam 2021, 249 pagina's - €24,99

Oorspronkelijke titel: Mission economy : a moonshot guide to changing capitalism (2021)

Wikipedia: Mariana Mazzucato (1968) en haar website

Korte beschrijving
Visie op de aanpak van de actuele, wereldwijde problemen en de herinrichting van het kapitalistische stelsel.. - SUMMARY: ""Ruim vijftig jaar geleden ging de mens naar de maan. Deze ongekende gebeurtenis was veel meer dan een wetenschappelijke topprestatie van de ruimtevaart. Zonder nieuwe vormen van samenwerking tussen de publieke en private sector was dit niet gelukt.Topeconoom Mariana Mazzucato vindt dat we de problemen van deze tijd, zoals stagnerende economische groei, klimaatverandering en toenemende ongelijkheid, met hetzelfde lef te lijf moeten gaan. En de coronacrisis zou nu voor overheden hét moment moeten zijn om op zoek te gaan naar een nieuw, permanent evenwicht tussen staat, bedrijfsleven en burger; naar een verandering van het huidige kapitalistische systeem. In Moonshot daagt Mazzucato economen, politici en ondernemers uit om na te denken over ambitieuze maatschappelijke doelstellingen, gedurfde langetermijninvesteringen en vernieuwende publiek-private samenwerking. Het is niet voldoende om fouten in de huidige economische markten en systemen te repareren. Toekomstgericht denken en een innovatieve economie zijn noodzakelijk voor een fundamentele transformatie van economie en samenleving.

Tekst op website uitgever
Ruim vijftig jaar geleden ging de mens naar de maan. Deze ongekende gebeurtenis was veel meer dan een wetenschappelijke topprestatie van de ruimtevaart; zonder nieuwe vormen van samenwerking tussen de publieke en de private sector was het niet gelukt.
Topeconoom Mariana Mazzucato vindt dat we de problemen van deze tijd, zoals stagnerende economische groei, klimaatverandering en toenemende ongelijkheid, met hetzelfde lef te lijf moeten gaan.
In Moonshot daagt Mazzucato economen, politici en ondernemers uit om na te denken over ambitieuze maatschappelijke doelstellingen, gedurfde langetermijninvesteringen en nieuwe publiek-private samenwerking. Het is niet voldoende om fouten in de huidige economische markten en systemen te repareren. Toekomstgericht denken en een innovatieve economie zijn noodzakelijk voor een fundamentele transformatie van economie en samenleving.

Tekst op website Engelse editie
Even before the Covid-19 pandemic in 2020, capitalism was stuck. It had no answers to a host of problems, including disease, inequality, the digital divide and, perhaps most blatantly, the environmental crisis. Taking her inspiration from the 'moonshot' programmes which successfully co-ordinated public and private sectors on a massive scale, Mariana Mazzucato calls for the same level of boldness and experimentation to be applied to the biggest problems of our time. We must, she argues, rethink the capacities and role of government within the economy and society, and above all recover a sense of public purpose. Mission Economy, whose ideas are already being adopted around the world, offers a way out of our impasse to a more optimistic future.

Fragment uit 5. Hoger grijpen: missie-georiënteerd beleid op aarde
Een missie selecteren

In de allereerste plaats moet een missie gedurfd en inspirerend zijn, en tegelijk brede maatschappelijke relevantie hebben. Het moet duidelijk zijn dat de intentie is ambitieuze oplossingen te ontwikkelen die een direct positief effect hebben op het dagelijks leven en die tot de verbeelding spreken. Zoals we bij de SDG's zagen, moeten missies een duidelijke richting hebben die meetbaar en tijdgebonden is, zoals door het vaststellen van concrete targets met een specifieke tijdshorizon. Deze target kan tweevoudig zijn geformuleerd (zoals: een mens gaat naar de maan en komt terug) of in kwantitatieve vorm (zoals: veranderingen in de industriële productie om de CO2-uitstoot in vijf jaar met 30 procent te reduceren), en kan met een eenvoudige vraag worden geëvalueerd: 'Hebben we het bereikt of niet?' Dit is hoe het succes of falen van de missie is vast te stellen en hoe intussen de vooruitgang kan worden gemeten.
  Een missie moet ook doelen stellen voor investeringen en innovatie die ambitieus maar realistisch zijn. Het is belangrijk risico's te durven nemen en ambtenaren, onderzoekers en innovators te pressen om meer en beter te presteren dan ze gewend zijn. Maar hun doelen moeten haalbaar zijn, in elk geval in theorie, binnen het gegeven tijdsbestek. Het is van belang om de juiste balans te vinden: doelstellingen die onrealistisch zijn zullen niet tot de vereiste inzet leiden, terwijl andere die niet ambitieus genoeg zijn niet zullen inspireren tot inspanningen of investeringen. De technologie die vereist is om deze doeleinden te bereiken moet ook onderzoeks- en innovatie-activiteiten aantrekken die private actoren anders niet zouden ondernemen. Een missie moet zelfs een aansporing zijn tot innovatie in allerlei disciplines (inclusief sociale wetenschappen en life sciences), dwars door verschillende sectoren (zoals transport, voeding, gezondheid, diverse diensten) en door verschillende soorten actoren (publiek, privaat, vrijwilligers, maatschappelijke organisaties). Hiertoe moet de missie gefocust zijn op een probleem dat vele sectoren raakt en de mogelijkheid opent tot een systeembrede transformatie. (pagina 125)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen