maandag 26 februari 2024

Martha Claeys

Trots : de filosofie van een emotie
Boom 2023, 221 pagina's € 24,90

Website Martha Claeys (1994)

Winnaar Socratesbeker voor het 'beste' filosofieboek van 2024

Korte beschrijving
Een filosofische beschouwing op de betekenis van de emotie trots. Trots lijkt iets voor mensen met grote ego’s en voor opscheppers die op sociale media geen maat kennen. Wie trots is, plaatst zichzelf in de kijker. Maar trots ligt ook ten grondslag aan emancipatie en kan een krachtig wapen zijn bij protest. Met trots kun je jezelf beter op waarde schatten. Meer ruimte voor sommige vormen van trots kan de sleutel zijn tot sociale rechtvaardigheid. Filosofe Martha Claeys onderzoekt de betekenis van trots en laat zien dat deze emotie juist in deze woelige tijden van groot belang is. Intelligent en helder geschreven. Met name geschikt voor een geoefend lezerspubliek. Martha Claeys (1994) is doctor in de filosofie.

Tekst op website uitgever
Trots lijkt iets voor mensen met grote ego’s, voor personen die snel gekrenkt zijn en voor opscheppers die op sociale media geen maat kennen. Wie trots is, plaatst zichzelf te veel in de kijker.

Maar trots ligt ook ten grondslag aan emancipatie, en kan een krachtig wapen zijn bij protest. Met trots kun je jezelf beter op waarde schatten. Meer ruimte voor sommige vormen van trots kan de sleutel zijn tot sociale rechtvaardigheid.

Filosofe Martha Claeys onderzoekt de betekenis van trots en laat zien dat deze emotie juist in onze woelige tijden van groot belang is.

Martha Claeys (1994) is doctor in de filosofie. Als schrijver en spreker onderzoekt ze hoe mensen zich goed tot elkaar kunnen verhouden. Ze laat zien dat een beter begrip van emoties zoals trots, woede en liefde, helderheid kan brengen in ethische vraagstukken. Samen met Lotte Spreeuwenberg maakt ze de filosofische podcast Kluwen.

Fragment uit

Genomineerd voor de Socratesbeker 2024 - tekst op website Maand van de Filosofie
Trots lijkt iets voor mensen met grote ego’s, voor personen die snel gekrenkt zijn en voor opscheppers die op sociale media geen maat kennen. Wie trots is, plaatst zichzelf te veel in de kijker. Maar trots ligt ook ten grondslag aan emancipatie, en kan een krachtig wapen zijn bij protest. Met trots kun je jezelf beter op waarde schatten. Meer ruimte voor sommige vormen van trots kan de sleutel zijn tot sociale rechtvaardigheid. Filosofe Martha Claeys onderzoekt de betekenis van trots en laat zien dat deze emotie juist in onze woelige tijden van groot belang is.

Martha Claeys (1994) is filosofe. Na studies in Berlijn en Chicago promoveerde ze aan de Universiteit Antwerpen. Ze schrijft en spreekt over de vraag hoe we ons goed tot elkaar kunnen verhouden. Samen met Lotte Spreeuwenberg host en produceert ze de gelauwerde podcast Kluwen.

Terug naar Overzicht alle titels

Jan Bransen 3


 En nu? : de mens als bedreigde diersoort
ISVW 2024, 287 pagina's € 24,95

Website Jan Bransen (1958)

Korte beschrijving

Tekst op website uitgever
We stapelen crisis op crisis. De problemen zijn onderhand zo groot dat de constatering voor de hand ligt dat ook de mens een bedreigde diersoort is. De hoogste tijd, dus, om daar nu eindelijk eens iets aan te doen. Maar wat dan? En hoe? Ga filosoferen, zegt Jan Bransen. Want we moeten anders leren denken. En we moeten betere vragen leren stellen. Aan de hand van elf hoognodige mentaliteitsveranderingen nodigt 'En nu?' je uit om vooral zelf op onderzoek uit te gaan. Filosofie is immers een gezamenlijke bezigheid. Dus, hup, je stoel uit. Ga iets doen. Ga de straat op. Luister. En spreek. Want woorden zijn daden.

Fragment uit (de) Inleiding
We kunnen het niet alleen

In Laat je niets wijsmaken heb ik de prachtige vondst van Harry Kuitert omarmd., die in navolging van Aristoteles opperde dat het een goed idee zou zijn om het woord 'mensen' te beschouwen als een werkwoord. Ik mens, jij menst, wij mensen. Het mooie aan de vondst is dat het benadrukt dat mens zijn een kwestie van doen is. Dat wij mensen zijn betekent dat wij als mensen doen, dat wij 'mensen'.  Ons bestaan is een praxis, een praktijk. Ons bestaan, ons leven, is geen statisch gegeven, maar een dynamisch gebeuren. En in dat gebeuren doet onze activiteit ertoe, omdat wij wat gebeurt meemaken. letterlijk. Wij leven ons leven. We maken het mee. Door 'mensen' te beschouwen als een werkwoord valt eenvoudig in te zien waarom in het centrum van ons bestaan telkens weer die fundamenteel existentiële vraag opdoemt: hoe moeten wij mensen?

Geen mens ontsnapt aan die vraag. In ieder leven zijn er momenten waarop deze vraag de volle aandacht opeist. Niet, natuurlijk, op deze volkomen abstracte manier. Als deze vraag zich voordoet, is dat altijd in een concrete, specifieke, lokale, gesitueerde vorm. Zou Sportmarketing in Tilburg de juiste studie voor mij zijn? Zal ik solliciteren op die vacature bij de TNO? Zou het wat voor mij zijn om vader te worden? Kan ik eigenlijk wel vlees blijven eten? En kaas? Moet ik me aanmelden bij Extinction Rebellion? In al deze voorbeelden draait het om de vraag wat ik met mijn leven moet. Die vraag generaliseert zich eigenlijk onmiddellijk en vanzelf tot de vraag wat wij met ons leven moeten, wat wij hier als mens op aarde doen. En dan ben je er, bij de vraag die Aristoteles in zijn Ethica Nicomachea stelde: hoe moet je mensen? Hoe moeten wij mensen? In zijn simpele, algemene abstractie is het de cruciale vraag geworden voor ieder van ons, omdat de manier waarop wij in het Westen de afgelopen vierhonderd jaar zijn gaan mensen geleid heeft tot het Antropoceen, dat geologische tijdperk waarin de aarde zucht onder al die mensen die zo onvoorstelbaar destructief mensen.

De suggestie die ik in dit boek wil doen, is dat de focus op wat aanvankelijk zo'n boeiend werkwoord lijkt, 'mensen', ons uiteindelijk toch de das om zal doen. Er kleeft namelijk een antropocentrisme aan waardoor we de kans lopen dat we de betekenis van een nog veel fundamenteler werkwoord over het hoofd zien, ondanks dat we in onze alledaagse taal veel meer gewend zijn aan dit andere werkwoord. Leven. Ik leef, jij leeft, wij leven. Hoe moeten we leven? Dat hoeft niet menselijk. Leven is immers geen exclusief menselijke aangelegenheid. Volstrekt niet. Er is zoveel leven op aarde, zoveel meer dan alleen het menselijk leven. Hoe doen die anderen het? Hoe leven de amoeben, berken, mieren, wormen, dolfijnen, antilopen en pinguïns. Kunnen we iets van hen leren? Wat is leven, eigenlijk?

Leven is minimaal een kwestie van metabolisme, van stofwisseling, van een permanente interactie tussen organisme en omgeving. Al wat leeft heeft zijn omgeving nodig, leeft fundamenteel dankzij zijn omgeving. In termen van ons hedendaagse economische perspectief zouden we wellicht geneigd zijn te zeggen dat al wat leeft op kosten van zijn omgeving leeft. Die omgeving verlangt daarvoor niets terug - dat zou een moderne, antropomorfe voorstelling van zaken zijn. Dat zou een scheiding impliceren tussen organisme en omgeving die helemaal niet eigen is aan die permanente interactie. De omgeving is geen grondstof, geen al dan niet bruikbare materie die we naar believen aan die omgeving zouden kunnen onttrekken. Dat gaat helemaal niet. Die omgeving zijn we immers ook zelf. Er is geen radicale scheiding tussen ons en de natuur mogelijk. De kringloop van het leven is een totale kringloop waarin wij allemaal opgenomen zijn en dat is 'wij' hier vanzelf vele groter dan alleen de mensheid, dan gaat het onmiddellijk in zijn geheel om al wat leeft. Te beseffen dat wij leven en dat wij dankbaar mogen zijn voor het grotere geheel waarin wij opgenomen zijn, betekent dan ook niet dat wij als organisme, als mens, iets terug zouden moeten doen voor onze omgeving, dat we goed voor ons leefklimaat zouden moeten zorgen. Dat zou immers weer die scheiding impliceren tussen ons als gebruiker en de natuur als leverancier. Nee, het gaat er veel fundamenteler om dat we onze afhankelijkheid moeten erkennen, bevestigen en omarmen, dat w eons realiseren dat leven overgave impliceert. We kunnen het niet alleen.  

Voor moderne mensen klinkt 'overgave' spannend, kwetsbaar. Maar uiteindelijk ligt aan die overgave een nog veel mooier inzicht ten grondslag. We hoeven het niet alleen! We hebben het ook nooit alleen gekund. Het naakte feit dat wij leven impliceert namelijk niet alleen die overgave van jou en mij, maar impliceert ook dat onze omgeving er voor ons is, dat onze omgeving ons steunt, ons leven mogelijk maakt. Het vertrouwen in onze omgeving - in de natuur, het klimaat, de samenleving - dat we nodig hebben om die overgave te durven toelaten, te durven omarmen, is een vertrouwen dat niet geschaad is, althans dat niet geschaad is door onze omgeving, onze oikos. Dat vertrouwen wordt echter wel bedreigd door onze ontkenning, door onze zelfvervreemding, door het wantrouwen dat aangewakkerd wordt door ons slecht begrepen verlangen naar radicale onafhankelijkheid. (pagina 17-19)

Lees ook: Laat je niets wijsmaken : over de macht van experts en de kracht van gezond verstand (uit 2013) en Gevormd of vervormd? : een pleidooi voor ander onderwijs (uit 2019)

Boeken over onze nieuwe omgang met niet-dieren en dingen

Terug naar Overzicht alle titels


Benjamín Labatut

De maniac : roman
Meridiaan 2023, 380 pagina's € 26,50

Oorspronkelijke titel: The maniac (2023)

Wikipedia: Benjamín Labatut (1980)

Korte beschrijving
Een roman over John von Neumann (1903-1957) en de geschiedenis van computers en AI. John verbijstert zijn omgeving met zijn obsessieve zoektocht naar de onwrikbare grondslagen van de wiskunde. Wanneer zijn geloof in dit systeem begint af te brokkelen, zet hij zijn buitengewone intellect in voor de machthebbers, ontwerpt hij ondoorgrondelijke computersystemen en draagt hij bij aan de ontwikkeling van de atoombom. Zijn werk bevindt zich steeds meer op gebieden die buiten het bereik van menselijk begrip en controle liggen. De roman vervlecht feit met fictie en neemt de lezer mee op een reis naar de randen van rationeel denken, terug naar het conflict in de vroege twintigste eeuw over tegenstrijdigheden in de natuurkunde en de vooruitgang in vormen van kunstmatige intelligentie. In talige stijl geschreven, met relatief lange zinnen en weinig gebruik van alinea’s. Geschikt voor de meer literaire lezer. Met enkele zwart-witfoto’s. Benjamín Labatut (Rotterdam, 1980) is een Chileense schrijver en journalist. Hij schreef een klein aantal boeken. Zijn werk werd in meerdere landen uitgegeven.

Tekst op website uitgever
Een duizelingwekkende, caleidoscopische roman over de vernietigende chaos die schuilt in de geschiedenis van computers en AI.

Johnny von Neumann was een enigma. Als jonge man verbijsterde hij zijn omgeving met zijn monomane jacht op de onwrikbare grondslagen van de wiskunde. Maar toen zijn geloof in dit allesomvattende systeem afbrokkelde, begon hij zijn wonderbaarlijke intellect in te zetten voor de machthebbers. Terwijl hij ondoorgrondelijke computersystemen ontwierp, en daarmee hielp bij de ontwikkeling van de atoombom, begaf zijn werk zich steeds meer op gebieden die buiten het bereik van menselijk begrip en controle lagen.

In De MANIAC vervlecht Benjamín Labatut feit met fictie in een sprankelende reis naar de randen van het rationele denken. Het verhaal gaat terug tot het conflict in de vroege twintigste eeuw over tegenstrijdigheden in de natuurkunde en tot de vooruitgang in vormen van kunstmatige intelligentie die de mens overtreffen. Dit is een verbijsterend verhaal over de waanzinnige dromen van de rede.

Fragment uit

Terug naar Overzicht alle titels

Kohei Saito

Systeembreuk : een nieuwe visie op kapitaal, natuur en maatschappij als antwoord op de klimaatcrisis
De Arbeiderspers 2023, 304 pagina's  - € 26,99

Oorspronkelijke titel: Marx in the Anthropocene: towards the Idea of Degrowth Communism (2023)

Wikipedia: Kohei Saito (1978)

Korte beschrijving
Een essayistisch boek over kapitalisme, klimaatverandering en politieke filosofie. Het boek betoogt dat de mensheid afscheid moet nemen van het kapitalisme om de klimaatcrisis te bezweren. Het kapitalisme, dat eeuwige groei boven alles stelt, is volgens de auteur niet in staat het tij te keren. Groei, hoe duurzaam dan ook, vormt een gevaarlijk compromis en zorgt niet voor de noodzakelijke systeemverandering. De oplossing ligt in het vertragen en inkrimpen van de economische activiteit via democratische hervormingen, herwaardering van essentieel werk boven bedrijfswinsten en verkorting van de arbeidsduur. De auteur laat zich hierbij inspireren door de latere ecologische inzichten van Karl Marx. Bevlogen en met diepgang geschreven. Met zwart-witschema’s. Geschikt voor geoefende lezers. Kohei Saito (Tokio, 1987) is een Japanse econoom en filosoof. Hij doceert filosofie aan de Universiteit van Tokio, promoveerde op Marx aan de Humboldt-Universität Berlin en werkt mee aan de Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA). Zijn boek 'Systeembreuk' werd in 2020 onverwachts een bestseller in Japan.

Tekst op website uitgever
Wat kan de mensheid doen om de klimaatcrisis te bezweren? In zijn verpletterende bestseller Systeembreuk betoogt de jonge Japanse filosoof Kohei Saito onomwonden dat we afscheid moeten nemen van het kapitalisme. Omdat het eeuwige groei boven alles stelt is het kapitalisme niet in staat het tij te keren. De roep om zogenaamd duurzame groei vormt een gevaarlijk compromis: die zorgt niet voor de noodzakelijke grondige systeemverandering. In plaats daarvan zoekt Saito de oplossing in deceleratie en degrowth, oftewel het vertragen en inkrimpen van de economische activiteit via democratische hervormingen. Zo pleit hij onder andere voor een herwaardering van essentieel werk boven bedrijfswinsten en verkorting van de arbeidsduur. Daarbij laat hij zich inspireren door de latere ecologische inzichten van Karl Marx.

Fragment uit

Terug naar Overzicht alle titels

zondag 25 februari 2024

Rutger Bregman 6

Morele ambitie : stop met het verspillen van je talent en maak werk van je idealen
De Correspondent 2024, 303 pagina's  - € 23,--

Wikipedia: Rutger Bregman (1988)

Korte beschrijving

Tekst op website uitgever
Morele ambitie is de wil om bij de besten te horen, maar met andere maatstaven van succes. Geen dik salaris, deftige titel of corner office, maar een carrière die is gewijd aan de beste oplossingen voor de grootste wereldproblemen.

Dit boek gaat over de beweging van pioniers die nu al bruisen van morele ambitie. Een gids voor hoe ook jij het pad van morele ambitie kunt volgen.

Rutger Bregman (1988) is historicus. Zijn boek De meeste mensen deugen is in 46 talen vertaald. Van zijn boeken zijn wereldwijd meer dan twee miljoen exemplaren verkocht.

Reacties: ‘Krachtig en inspirerend’ - Mabel van Oranje; ‘Overtuigend’ - Sander Schimmelpenninck; ‘Fucking interessant’ - Fidan Ekiz; ‘Ongelofelijk knap geschreven’ - Alexander Klöpping; ‘Lees dit’ - Hannah Prins; ‘Een grote bron van inspiratie’ - Jan Terlouw; ‘Een wake-up call’ - Anna Gimbrere; ‘Fantastisch’ - Tim Hofman


Fragment uit 9. Vergroot je morele kring
2.

Wanneer sta je aan de goede kant van de geschiedenis?
  Voor wie het pad van morele ambitie wil bewandelen, is dat een cruciale vraag. Als er nu nog gewoontes zijn die we straks barbaars vinden, dan zouden die immers bovenaan onze prioriteitenlijst moeten staan. Stel dat Thomas Clarkson vandaag de dag zou leven, waar zou hij zich dan tegen verzetten?
  Het is verleidelijk om te geloven dat wij, moderne mensen, inmiddels wel goed zitten. Dat we überhaupt geen Clarksons meer nodig hebben. Wij offeren geen peuters en we verkopen geen tot slaaf gemaakten. We verbranden geen heksen en hebben al tijden geen misdadiger gevierendeeld. Vrouwen hebben stemrecht, het homohuwelijk is in meer dan dertig landen gelegaliseerd en in sommige steden rijdt zelfs een dierenambulance rond. Wie is er beschaafder dan wij?
  Het opmerkelijke is dat vrijwel iedere beschaving, in de hele wereldgeschiedenis, zo over zichzelf dacht. Neem de oude Romeinen. Zij vonden zichzelf buitengewoon fatsoenlijk omdat ze - in tegenstelling tot 'barbaarse' stammen - geen kinderen offerden aan de goden. Maar het doden van ongewenste baby's? Dat vonden ze prima. Het voeren van naakte vrouwen aan hongerige leeuwen in het Colosseum achtten ze ook geen probleem, want dat was leuk entertainment in het pauzeprogramma.
  Zo staat het verleden bol van gewoontes waar we nu van walgen. Ooit was het martelen en wurgen van 'sodomieten' (homoseksuelen) de normaalste zaak van de wereld. Nog geen eeuw geleden werd in de Verenigde Staten gezellig gepicknickt tijdens het lynchen van een zwarte 'misdadiger'. 'Hele families kwamen samen, moeders en vaders, die zelfs hun jongste kinderen meebrachten', schreef een Amerikaanse krant in 1930 over een lynchpartij in North Carolina.
  Als zoveel mensen zo blind waren voor zulke misdaden, dan roept dat de vraag op hoe de historici van de toekomst op ons zullen terugkijken. Zou het kunnen dat ook wij - net als kapitein Snelgrave, net als de koning van Ardra - blind zijn voor het kwaad dat we nu aanrichten? Het zou wel erg toevallig zijn als we de eerste beschaving ooit zijn die het allemaal voor elkaar heeft. Is de kans niet veel groter dat we in sommige opzichten nog steeds aan de verkeerde kant van de geschiedenis staan?
  Ieder jaar vraagt de Amerikaanse rechtsgeleerde Robert P. George zijn studenten aan de universiteit van Princeton wat ze van de slavernij hadden gevonden als ze twee eeuwen geleden wit waren gewest in het zuiden van de Verenigde Staten. 'En raad eens',  schrijft hij. 'Ze zouden allemaal abolitionist zijn geweest! Ze zouden zich allemaal dapper tegen de slavernij hebben uitgesproken, en er onvermoeibaar tegen hebben gestreden.'
  Onzin, natuurlijk. In werkelijkheid was een minuscuul percentage van de witte bevolking abolitionist, en deze voorlopers betaalden een hoge prijs voor hun idealen. George antwoordt zijn studenten altijd dat hij hen best wil geloven, mits ze kunnen aantonen dat ze nu ook opkomen voor de rechten van impopulaire slachtoffers, al gaat het ten koste van hun reputatie, hun carrière en soms zelfs hun vriendschappen. (pagina 197-198)

Jeroen van Bergeijk

Undercover aan het werk
Ambo Anthos 2023, 299 pagina's  - € 22,99

Wikipedia: Jeroen van Bergeijk (1967)

Korte beschrijving
Een boek over undercoverjournalistiek en de onderkant van de arbeidsmarkt. Onderzoeksjournalist Jeroen van Bergeijk dook zes jaar lang in banen met minimale kwalificaties om de onderkant van de arbeidsmarkt te onderzoeken. Hij werkte onder andere bij bol.com, de bagageafhandeling op Schiphol, klantenservices en als flitsbezorger. In dit boek deelt hij zijn ervaringen en de uitdagingen die hij tegenkwam, zoals de angst om ontdekt te worden en de morele dilemma's van undercoverjournalistiek. Het boek belicht de snel groeiende kloof tussen theoretisch en praktisch opgeleiden. Vlot, vaardig en persoonlijk geschreven. Jeroen van Bergeijk (1965) is een Nederlandse schrijver en journalist. Hij schreef meerdere boeken. Zijn werk wordt in meerdere landen uitgegeven.

Tekst op website uitgever
Onderzoeksjournalist Jeroen van Bergeijk laat in zijn verontrustende undercoverreportages zien hoe het werkelijk is aan de onderkant van de huidige arbeidsmarkt.

Wat gebeurt er aan de onderkant van de arbeidsmarkt? Met die vraag in het achterhoofd stortte undercoverjournalist Jeroen van Bergeijk zich de afgelopen zes jaar in banen waarvoor nauwelijks kwalificaties nodig zijn. Want wie zorgt ervoor dat jouw bol.com-pakketje de volgende dag al wordt bezorgd? Wie neemt de telefoon op als je een klantenservice belt? En wie brengt jouw koffer op de plaats van bestemming? Zaken waarmee vrijwel elke Nederlander te maken heeft, maar waarvan weinigen weten hoe het er precies aan toegaat.

De afgelopen veertig jaar is de economie zo’n 40 procent gegroeid, maar de daadwerkelijke inkomens zijn achtergebleven. De mensen wie het goed gaat – vaak de theoretisch geschoolden – begrijpen doorgaans maar weinig van de praktisch opgeleiden, en de kloof tussen hen wordt almaar groter. Undercover aan het werk is een poging daar iets aan te veranderen.

Daarnaast schetst Jeroen van Bergeijk zijn werdegang als undercoverjournalist. Hij vertelt over de angst om betrapt te worden, de vele morele valkuilen van de undercoverjournalistiek en zijn groeiende weerzin tegen het zich voortdurend anders moeten voordoen dan wie hij werkelijk is.

Kan en wil hij nog langer liegen om de waarheid te vertellen?

‘Van Bergeijk doet wat anderen vooral pretenderen te doen: het échte verhaal van binnenuit vertellen. Zoals een journalist moet doen, zonder al te veel mening en al helemaal zonder agenda!’ Sander Schimmelpenninck

Fragment uit Tot slot
Ik kan geen Über meer bestellen zonder aan Mare Welkers te denken.
  Ik kan geen pakketje bij bol.com meer bestellen zonder aan gebruikte seksspeeltjes te denken. Ik kan geen pakketje bij bol.com meer bestellen zonder Miguel voor me te zien in zijn caravan die hij deelt met drie andere arbeidsmigranten.
  Ik kan gene klantenservice meer bellen zonder aan die vrouw uit Amsterdam Nieuw-West te denken die de rente en aflossing op haar schulden bij Wehkamp niet meer kon betalen en voor wie ik niks kon doen. Ik kan gene klantenservice meer bellen zonder te denken aan de extreme controle waar de medewerkers bij Teleperformance elke dag mee te maken krijgen.
  Ik kan niet over het kruispunt van de Marnixstraat en de Rozengracht fietsen zonder weer die extreme verveling te voelen. Ik kan geen verkeersregelaars aan het werk zien zonder even te proberen oogcontact te krijgen en mijn duim op te steken.
  Ik kan ChatGPT niet openen zonder aan de clickworkers van Amazonds Mechanical Turk te denken.
  Ik kan geen reclame op Instagram zien zonder me af te vragen of dit een product van een dropshipper is (negen van de tien keer: ja).
  Ik kan geen dakloze zien zonder me af te vragen of en hoe hij de Zelfredzaamheid-Matrix heeft doorlopen.
  Ik kan niet meer door wijken als Crooswijk lopen zonder aan het onzichtbare leed te denken dat zich achter al die voordeuren afspeelt.
  Ik kan gene flitsbezorger voorbij zien fietsen zonder me af te vragen bij welke verwende 'types' zij of hij net is langsgefietst.
  Ik kan mijn koffer niet meer inpakken zonder aan de koffiesjouwers van Schiphol te denken.
  Ik kan geen artikel over asielzoekers meer lezen zonder aan wachtruimte F1 in het aanmeldcentrum van de IND in Ter Apel te denken.

Dit is wat ik hoop: dat jij net als ik iets naders bent gaan kijken naar dit soort alledaagse dingen, naar mensen die alledaags werk doen. Iemand zei ooit tegen me: alles wat je moet weten over het karakter van een persoon ligt besloten in hoe diegene dienstverlenend personeel behandelt. En daar zit veel waarheid in. Doe er je voordeel mee en word een beter mens. (pagina 292-294)

Lees bijvoorbeeld ookVoettocht naar het hart van het land : hoe sociaal en democratisch zijn we nog? van Jan Schuurman Hess (uit 2014)

Lees vooral ook: Pleidooi voor populisme van David van Reybrouck uit 2008
En lees ook: De brievenbus van mevrouw De Vries : gekmakende post van onze (semi)overheid van Stephan Steinmetz (2013)

Lees ook een column, waarin dit boek voorkomt: Naar het hart van het land (Brabants Dagblad, 4 oktober 2014)

Artikel: Het UWV - Is een computer. Het bestaat niet.' (september 2014)

Terug naar Overzicht alle titels

Jeroen Siebelink & Marianne Thieme

Vasthouden aan jouw idealen : de opkomst van de Partij voor de Dieren
M.L. Thieme uitgeverij 2022, 318 pagina's  € 19,95

Wikipedia: Marianne Thieme (1972) en website Jeroen Siebelink (1968)

Korte beschrijving
Een onderhoudend en verhelderend boek over de geschiedenis van de Partij voor de Dieren. Twee decennia geleden besloten vijf dierenrechtenactivisten dat ze de politiek in moesten. Twintig jaar later is het timbre van de Partij voor de Dieren tot diep in de melodie van het publieke debat doorgedrongen: halvering van de veestapel is niet langer taboe, het besef dat economische groei het probleem is en niet de oplossing, is tot in de hoogste Colleges van Staat doorgedrongen. Dit boek biedt inzicht in de geschiedenis van deze politieke partij die invloed belangrijker vindt dan macht, en waarvoor het vasthouden aan de eigen idealen een van de fundamentele pijlers is.‘Vasthouden aan je idealen’ is vlot, helder en verhalend geschreven. Met foto’s en illustraties in kleur. Marianne Thieme (1972) is een Nederlandse dierenactiviste, juriste en politica. Zij is medeoprichtster van de Partij voor de Dieren en was tot 2019 lid van de Tweede Kamer. Jeroen Siebelink (1968) is schrijver en journalist. Hij schreef meerdere boeken.

Tekst op website uitgever
‘De ultieme politieke decadentie,’ noemde een Leidse hoogleraar het. Maar een Amerikaanse professor sprak van de eerste ‘political party for non-humans in world history’. Twintig jaar later is het timbre van de Partij voor de Dieren tot diep in de melodie van het publieke debat doorgedrongen. Halvering van de ‘veestapel’ is niet langer taboe. Het besef dat economische groei het probleem is en niet de oplossing, is tot in de hoogste Colleges van Staat doorgedrongen. De schappen van de supermarkten bevatten meer vleesvervangers dan ooit. De binnensteden bieden steeds meer plantaardig horeca-aanbod, zelfs met Michelin-sterren. Tijdens VVD-congressen roepen JOVD’ers de kopstukken op om veehouders uit te kopen omdat ze ‘liever een dak boven hun hoofd hebben dan een speklapje op hun bord’. Dit boek vertelt het verhaal van vijf gedreven dierenrechtenactivisten die twee decennia geleden besloten dat ze de politiek in moesten. Inmiddels is het initiatief uitgegroeid tot een wereldwijde beweging van meer dan honderd activistische volksvertegenwoordigers, gesteund door tienduizenden betrokken leden, met vertakkingen in ruim twintig landen, die in alle denkbare fora de unieke boodschap van de Partij voor de Dieren uitdragen en zo iedere dag opnieuw demonstreren dat invloed belangrijker is dan macht. Als politiek het geduldige boren van dikke planken is, dan is de boor na twintig jaar duidelijk diep in het hout doorgedrongen. Maar er doorheen is hij nog niet. Met het verzet groeit de tegenmacht. Daarom is dit boek niet alleen een must-read voor iedereen die wil weten hoe het zo gekomen is. Maar ook voor iedereen die wil weten wat je moet doen om vast te houden aan je idealen, hoe het groeiend verzet onstuitbaar wordt. Hoe je in de politiek kunt zijn, zonder van de politiek te worden.

Fragment uit 2. Wat heb je aan geld als de ijskap smelt
Volgens Rockstrom en zijn team hebben we als mensheid inmiddels zes van de negen ecologische grenzen overschreden en hebben wij dus de 'safe operating space' achter ons gelaten. We bevinden ons ecologisch gezien in een ongekende, zeer beangstigende situatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om waterschaarste, biodiversiteitsverlies, klimaatverandering, vervuiling door microplastics, en uitputting van de bodem. 
  Een andere manier om de menselijke overschrijding van de planetaire grenzen uit te drukken is via Earth Overshoot Day. Elk jaar berekent het onderzoeksinstituut Global Footprint Network op welke datum de mensheid alles heeft opgebruikt van wat de aarde dat jaar kan 'leveren' voor het mensleijke voortbestaan: denk aan gewassen, zoet water, hout en dergelijke. Elke dag na die datum van dta jaar consumeert en produceert de mens meer dan de aarde aankan en leven wij op de pof. We 'lenen' dan letterlijk van toekomstige generaties.
  Volgens de beschikbare data was 1970 het laatste jaar dat de mensheid binnen de ecologische capaciteit van de aarde bleef. Toen viel Earth Overshoot Day namelijk op 30 december. Vanaf dat jaar ging het snel bergafwaarts en hebben we steeds vroeger in het jaar onze reserves opgebruikt. In 1980 viel Earth Overshoot Day op 8 november, in 1990 op 14 oktober, in 2000 op 25 september, in 2010 op 8 augustus, en vorig jaar al op 29 juli. Door de coronapandemie kreeg de aarde er in 2020 een maand bij - het stilleggen van economische activiteiten vanwege de lockdown leidde tot een verschuiving van de Earth Overshoot Day naar 22 augustus. Net als in 2008, toen de wereldeconomie door het bankroet van Lehman Brohers even tot stilstand kwam en de aarde er drie dagen bij kreeg.
  Er is natuurlijk een groot verschil tussen de dag waarop rijke en arme landen Earth Overshoot Day bereiken. Opvallend is dat welvarende landen de aarde het zwaarst belasten. Nederland heeft de twijfelachtige eer te behoren tot de top 15 van landen in de wereld met de grootste ecologische voetafdruk. (pagina 56-57)

Draadje (februari 2024)

Lees ook: Onder de beesten : undercover in de bio-industrie van Roel Binnendijk en Jeroen Siebelink (uit 2023), De kanarie in de kolenmijn van Marianne Thieme & Ewald Engelen (uit 2016) en Dieren kunnen de pest krijgen. En dan? van Esther Ouwehand (uit 2021)

Boeken over onze nieuwe omgang met niet-dieren en dingen

Terug naar Overzicht alle titels


donderdag 8 februari 2024

Maarten Sukel

De AI-revolutie : hoe kunstmatige intelligentie de maatschappij gaat veranderen (en daar nu al mee bezig is)
Balans 2024, 185 pagina's  € 20,--

Korte bio van Maarten Sukel (19?)

Korte beschrijving
Een actuele analyse van de opkomst, ontwikkeling en impact van kunstmatige intelligentie (AI). Met de komst van de schijnbaar alwetende app ChatGPT is kunstmatige intelligentie voor iedereen onontkoombaar geworden, en techbedrijven beconcurreren elkaar om zo snel mogelijk nog slimmere vormen op de markt te brengen. Maar wat is kunstmatige intelligentie eigenlijk? Wordt de mens ingehaald door zijn eigen creatie? En wat moeten we ervan denken als de ontwikkelaars zelf om een pauze roepen? In dit boek beschrijft deskundige Maarten Sukel de werking van kunstmatige intelligentie en schetst een beeld van hoe de nieuwe technologie de samenleving op verschillende terreinen verandert, zowel in positieve als negatieve zin. Helder en toegankelijk geschreven, met ruimte voor persoonlijke bespiegelingen. Geschikt voor een brede tot geoefende lezersgroep. Maarten Sukel (1993) werkte de afgelopen tien jaar aan veel vormen van kunstmatige intelligentie voor zowel de overheid als het bedrijfsleven. Daarnaast schrijft hij momenteel zijn proefschrift over AI voor de Universiteit van Amsterdam.

Tekst op website uitgever
Met de komst van de schijnbaar alwetende, vriendelijk pratende app ChatGPT is kunstmatige intelligentie voor iedereen onontkoombaar geworden. Van kunst tot geneeskunde, van onderwijs tot oorlog: overal sluipt 'AI' het leven binnen. En techbedrijven beconcurreren elkaar hevig om zo snel mogelijk nog slimmere vormen op de markt te brengen. Wat is kunstmatige intelligentie eigenlijk? Hoe werkt ze? Wordt de mens ingehaald door zijn eigen creatie? Wat moeten we ervan denken als de ontwikkelaars zelf om een pauze gaan roepen? Is ze nog wel te stoppen? In het fascinerende De AI-revolutie beschrijft deskundige Maarten Sukel hoe de nieuwe technologie de samenleving verandert. AI doet de grenzen tussen werkelijkheid en fictie vervagen, kan stereotypen versterken en voor meer ongelijkheid zorgen. Maar AI kan ook bijdragen aan de oplossing voor grootschalige problemen als vergrijzing, dreigende voedseltekorten en de klimaatcrisis. Kunstmatige intelligentie is kortom de grootste kans én de grootste uitdaging van deze eeuw. Een onmisbare gids voor wie wil weten wat er nu werkelijk aan zit te komen.

Fragment uit

Terug naar Overzicht alle titels

Dirk Holemans, Lara Ferrante en Elze Vermaas

Omgroei : meer levenskwaliteit voor iedereen
EPO 2023, 191 pagina's  - € 22,50

Wikipedia: Dirk Holemans (1965)

Korte beschrijving
Een actueel essay over de destructieve gevolgen van ongebreidelde economische groei, met een pleidooi voor omgroei als duurzaam alternatief. Groei is de smeerolie van het kapitalisme. Als de economie groeit, dan gaat alles goed — zo leer je althans op school. De klimaatcrisis laat echter zien dat oneindige groei op een eindige planeet onmogelijk is. Degrowth, of omgroei, biedt een alternatief. De auteurs beschrijven hoe een samenleving eruit kan zien die niet meer afhankelijk is van economische groei; een samenleving met minder ongelijkheid en met meer ruimte voor levenskwaliteit en voor een gezonde planeet. In vlotte, bevlogen stijl geschreven. Met enkele ondersteunende schema’s in zwart-wit. Vooral geschikt voor de meer geoefende lezer. Dirk Holemans is coördinator van de denktank Oikos. Hij schreef onder meer 'Vrijheid & zekerheid. Naar een sociaalecologische samenleving’ (2016). Lara Ferrante en Elze Vermaas zijn medewerkers bij Oikos.

Tekst op website uitgever
Wie is er bang van degrowth? Alleen al de term jaagt rechtse opiniemakers en vermogensbeheerders de gordijnen in. Groei is de smeerolie van het kapitalisme. Als de economie groeit, dan gaat alles goed, zo leer je op school. Maar wat bedoelen we met groei? Moet alles zomaar blijven groeien tot in het oneindige? De klimaatcrisis laat zien dat oneindige groei op een eindige planeet onmogelijk is. Degrowth, of omgroei, biedt een alternatief. Een veelbesproken term, maar nog vaak verkeerd begrepen. Dit essay geeft je de sleutels van een van de debatten van deze tijd in handen. Ontdek hoe een samenleving eruit kan zien die niet meer afhankelijk is van economische groei. Een wervend verhaal over minder privéjets, ongelijkheid, burn-outs en afvalbergen, maar ook over meer levenskwaliteit, tijd voor elkaar, duurzame spullen en een gezonde planeet. Anders gezegd, een goed leven voor iedereen binnen de grenzen van de planeet.

Fragment uit

Lees ook: Vrijheid en zekerheid : naar een sociaal-ecologische samenleving (uit 2016)

Terug naar Overzicht alle titels