donderdag 6 oktober 2016

Victor Broers

Waarheid, waarden & welvaart : een nieuwe cultuur voor ons economisch denken
Uitgeverij Q 2016, 212 pagina's - € 19,99

Lenen als E-book via bibliotheek.nl

Website Victor Broers (1983)

Korte beschrijving
De schrijver probeert op basis van gesprekken met hedendaagse economen, filosofen en ondernemers een beeld te schetsen van de ontwikkeling van de welvaart tot nu toe. Gekoppeld aan citaten en beschrijvingen uit de economische literatuur levert dat een goede, leesbare analyse op. Hij legt vooral bloot dat de inhaligheid van de mens en niet het systeem oorzaak is van de financiële crisis en alles wat daarop volgde. De schrijver probeert daaruit lessen voor de toekomst te trekken, zonder meteen harde conclusies en zelfs oplossingen aan te reiken. Hierin onderscheidt het boek zich van zijn vele voorgangers op dit terrein. Voorzien van voet- en eindnoten en achterin een handzame vertaling van de vele Engelstalige citaten in het boek. Een goed leesbaar boek op het grensvlak van economie en filosofie over de ontwikkeling van de welvaart.

Voor zijn nieuwe boek sprak Victor Broers met diverse filosofen, economen, ondernemers en andere grote denkers over ideeën creëren die ver voorbij de huidige normaal reiken. Tijdens deze boekpresentatie spreekt hij met een aantal van hen.

De huidige economische en institutionele crisis toont niet alleen de zwakheden in het economisch systeem, maar vooral die in het economisch denken. Een denken gestoeld op het ideaal van de vrije markt, op competitie en op de illusie van continue groei. Een denken dat economie bovendien beschouwt als een abstracte, van cultuur losstaande wetenschap die universeel op iedere samenleving toepasbaar zou zijn. Dat wat men jarenlang als de (economische) realiteit beschouwden blijkt inmiddels een achterhaald verhaal dat mensen niet langer in staat stelt om oplossingen te creëren voor het schuldenprobleem, de groeiende economische ongelijkheid en grote maatschappelijke spanningen die hier het gevolg van zijn.

In Waarheid, waarden en welvaart beschrijft Victor Broers de grote verschuivingen die de maatschappij momenteel ondergaat en gaat hij op zoek naar een nieuw leidend verhaal dat de overgang mogelijk maakt naar een nieuw economisch systeem. Een nieuw verhaal dat in staat stelt om heel anders te denken over productie, over de markt en over welvaart. Voor deze zoektocht ging hij in heel Europa in gesprek met filosofen, economen, ondernemers en andere grote denkers die ideeën creëren die ver voorbij de huidige normaal reiken. Met een aantal van deze denkers zal hij tijdens deze presentatie in gesprek gaan.

Fragment uit het Nawoord
We zijn in staat om een nieuwe economische orde te ontwikkelen, mits we ons denken niet langer beperken door de grenzen van de huidige orde. Laten we daarom over die grenzen heen stappen.
  Maatschappelijke systemen zijn doorgaans gericht op zelfbehoud. Wanneer zo'n systeem onder druk komt te staan, wordt het in stand houden ervan bij bestuurders en beleidsmakers vaak een doel op zich. De vraag of het systeem in zijn huidige vorm eigenlijk nog wel bestaansrecht heeft, raakt in zo'n situatie doorgaans op de achtergrond.
  Door de wijze waarop wij als mens onze realiteit vormen, zijn wij ook vaak geneigd om lineair naar de toekomst te kijken. We zien het 'huidige' automatisch als een blauwdruk voor wat komen gaat. Laten we deze these eens omdraaien en ervan uitgaan dat ons huidige economische systeem en sociaalmaatschappelijk stelsel over tien of twintig jaar níet meer zal bestaan. Wanneer we dit als uitgangspunt nemen, hoeven we onszelf niet langer te beperken tot de vraag hoe de toekomst eruit gaat zien, maar kunnen - en moeten - we het onszelf permitteren om ons af te vragen hoe we willen dat die eruit gaat zien. Wat voor orde willen we creëren voor onszelf en voor de volgende generaties?

Mensen zien een crisis vaak als iets wat vermeden dient te worden. Maar ik nodig u uit om naar deze crisis te kijken als een kans. Een crisis creëert namelijk een bijzonder momentum dat we kunnen benutten om onszelf en ons (economische) denken opnieuw uit te vinden, om begrippen als 'welvaart' en 'rijkdom' te herdefiniëren en om onze economische orde te transformeren, zodat die ons de ruimte biedt om aan deze nieuwe ideeën betekenis te geven. (pagina 197-198)Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen