woensdag 25 oktober 2017

Philipp Blom 2

Wat op het spel staat
De Bezige bij 2017, 223 pagina's € 19,99

Oorspronkelijke titel: Was auf dem Spiel steht (2017)

Wikipedia: Philipp Blom (1970)

Korte beschrijving
De Duitse historicus en journalist analyseert de grote historische veranderingen en de invloed hiervan op de toekomst. Het is een somber toekomstscenario. We zullen waarden als democratie, tolerantie, welvaart en rechtsstaat verliezen. De mens is een onverstandige, manipuleerbare consument geworden, die zich niet druk maakt over de uitdaging van historische proporties waar we voor staan. Opwarming, digitalisering en consumentisme zijn producten van het industriële tijdperk. Steeds meer elites leven ver verwijderd van de sociale werkelijkheid. De redding van onze maatschappij en van de planeet is afhankelijk van de vraag of voldoende mensen tijdig aan een radicale verandering willen werken. Blom noemt mogelijke oplossingen, die vooral van de jongere generatie zullen moeten komen. Het pleidooi voor het redden van de planeet eindigt met de vraag: Wat staat er op het spel? Het antwoord luidt: Alles!

Tekst op website uitgever

Wat als een historica over vijftig jaar terugkijkt naar het begin van de 21ste eeuw? Zij zal versteld staan dat wij – verblind door onze dagelijkse beslommeringen en ons kortetermijnperspectief? – de twee grootste bedreigingen die homo sapiens te wachten stonden niet zagen: een wereldomvattende klimaatcrisis met alle gevolgen van dien, en de digitalisering van arbeid die leidde tot massawerkloosheid en een algeheel verlies van zin en betekenisgeving. 

In Wat er op het spel staat analyseert Philipp Blom het historische scharnierpunt waarop wij ons bevinden aan de hand van verhelderende parallellen met andere historische aardverschuivingen, zoals het einde van het Romeinse Rijk, de Verlichting en de Duitse Weimarrepubliek. Het resultaat is een vlammend betoog vol sterke beelden en scherp verwoorde inzichten, dat iedereen zou moeten lezen die zich zorgen maakt over de toekomst van wat wij voor waardevol houden: vrijheid, tolerantie, het klimaat, arbeid, democratie en mensenrechten.

Fragment uit No Future, Inc

  Waarom, zo zou onze historica zich afvragen, klampten de mensen zich in die tijd zo vast aan een economisch model dat gevaarlijk en achterhaald was, waarom zijn er geen massademonstraties en gewapende opstanden geweest om een snelle en resolute verandering teweeg te brengen? Waarom hebben ze hun eigen wetenschappers niet geloofd? In die tijd was een ommekeer misschien nog mogelijk geweest. Hebben de mensen dan niet geweten dat sinds het begin van de metingen zestien van de zeventien warmste jaren zich tussen 2000 en 2017 hebben voorgedaan? Hebben ze nooit een fabriek gezien die toen al bijna zonder menselijke arbeid uit kon? Hebben ze gewoon hun ogen niet willen geloven, of hebben ze en om een bepaalde reden geweigerd consequenties te trekken uit wat ze zagen?
  In plaats van een antwoord een sfeerbeeld: de rijke, democratische landen, de grote economische machten, de G7 of G8, de voormalige koloniale machthebbers en voormalige industriële gebieden zijn afgegleden naar een reactionair tijdperk. Hun dierbaarste gevoel is nostalgie. Ze willen geen toekomst. Toekomst is verandering, en verandering is verslechtering, betekent migratie van miljoenen mensen, klimaatverandering, ineenstortende sociale systemen, exploderende kosten, bommen in nachtclubs, milieuverontreiniging, verblekende koraalriffen, het massaal uitsterven van soorten, falende antibiotica, overbevolking, islamisering, burgeroorlog. De toekomst moest voorkomen worden. De mensen in rijke landen willen maar één ding: dat het heden nooit eindigt.
  De politiek sprak vroeger in visies, en die visies waren moorddadig. tegenwoordig hebben we realistischer aanspraken. Politiek wordt zakelijk bestuur, verwachtingsmanagement, customer service. Alleen feelgood-goeroes. Silicon Valley-types en sekteleiders hebben het nog over Utopia, over ene betere wereld die voor ons ligt en waarin de problemen van onze tijd nog maar herinneringen zijn. Voor de rest zijn de projecties van onze toekomst stuk voor stuk troosteloos tot wanhopig: Michel Houellebecq en Hollywood, Lars von Trier en langlopende wetenschappelijke studies, Cormac McCarthy en talloze computerspelletjes tonen ons anti-utopieën. Er stroomt vage paniek door onze aderen. In de rijke wereld gelooft amper iemand nog dat het zijn eigen kinderen beter zal gaan, dat hard werken beloond wordt, dat politici in het belang van hun kiezers willen of kunnen handelen, dat de mensheid een betere tijd te wachten staat. Dan maar liever geen verandering. Zo wordt het hoogste doel het handhaven van de status quo.
  Maar de veranderingen, het getijde van het nieuwe, wordt sterker. Ze verjaagt miljoenen mensen door droogte en overstromingen en drijft ze op de vlucht; in rijke landen ontneemt ze onverbiddelijk steeds meer mensen hun baan, schept onzekerheid, dijt de ons vertrouwde grootte van de wereld uit en krimpt die in, elke stap en elke kleine moeite voelt onverwacht en kunstmatig aan. Een wijdverbreid gevoel dat nog niet tot begrip gestold is, zegt ons dat we de controle aan het verliezen zijn, dat niets meer is wat het ooit was, dat we niet meer kunnen controleren en begrijpen at er op het ogenblik aan de hand is. We klampen ons dus vast aan wat we kennen, aan wat we comfortabel vinden. De toekomst is per slot van rekening toch al onzeker. (pagina 15-17)

Draadje (maart 2020)Vanaf 30:40 komt Philipp Blom aan het woord

 


Het Filosofisch kwintet
Op 29 oktober 2017 werd in dit Human-tv-programma gesproken over aspecten die Philipp Blom aansnijdt. Hij was een van de deelnemers. Titel: Zijn wij marionetten van de datareuzen?  Ook Hans Schnitzler, de Nederlandse filosoof, was aanwezig; van hem verscheen onlangs Kleine filosofie van de digitale onthouding, dat hier ook bij aansluit.


Artikel:
Philipp Blom. Wat op het spel staat (oktober 2017)
Lees ookHet verborgen genootschap : de vergeten radicalen van de Verlichting (2010)

In de literatuurlijst staan o.a. deze boeken
Rutger Bregman. Gratis geld voor iedereen (2014)
Erik Brynjolfsson & Andrew McAfee. Het tweede machinetijdperk : hoe de digitale revolutie ons leven zal veranderen (2014)

Martin Ford. De opmars van robots : hoe technologie veel banen zal doen verdwijnen (2016)
David Graeber. Schuld : de eerste 5000 jaar (2012)
Tony Judt. Het land is moe : verhandeling over onze ontevredenheid (2010)

Paul Mason. Postkapitalisme : een gids voor de toekomst (2016)
Pankaj Mishra. Tijd van woede : een geschiedenis van het heden
 (2017)
Jan-Werner Müller. Wat is populisme? (2017)
Michael Sandel. Niet alles is te koop : de morele grenzen van marktwerking (2014)
Richard Sennett. De ambachtsman : de mens als maker (2008)
Richard Sennett. Samen : een pleidooi voor samenwerken en solidariteit (2016)
David Van Reybrouck. Tegen verkiezingen (2013)  

Paul Verhaeghe. Identiteit (2012)

Terug naar Overzicht alle titels

zaterdag 14 oktober 2017

Maxim Februari

Klont
Prometheus 2017, 270 pagina's - € 19,99

Wikipedia: Maxim Februari (1963)

Korte beschrijving
Actuele, intelligente en komische satire voor de geletterde lezer van de schrijver, jurist en filosoof over de moderne, door techniek beheerste leefwereld van de mens. Alexei Krups (die de lezer persoonlijk aanspreekt) is een mediagenieke man die wereldwijd succes oogst door zijn artikelen en lezingen over digitale technologie. Hij is niet echt een expert, maar komt er tot zijn stijgende verbazing en vrees achter dat het publiek aan zijn voeten ligt door de dramatische onderbouwing van de stelling dat we overgeleverd zijn aan de dataficering van onze leefwereld via kunstmatige intelligentie. Die zou via een penetratie ervan in beheers- en bestuurssystemen leiden tot een alternatieve, oncontroleerbare spiegelwereld, de klont genaamd (een soort cloud) en de mens degraderen van kennende tot gekende. De uitgebluste data-expert Bodo Klein, met een hands-on arts als vrouw, ontmaskert uiteindelijk in opdracht van het ministerie van Veiligheid de Diederik Stapelachtige fraudeur. Een flitsende roman die overtuigt door nuancering (Krups heeft wél een punt) en trefzekere verbeelding.

Tekst op website uitgever
Bodo Klein heeft zich op het ministerie van Veiligheid onmogelijk gemaakt en moet een paar weken in de luwte blijven. Zo kan hij mooi een opdracht uitvoeren voor zijn minister: hij wordt op pad gestuurd om verdachte uitspraken te onderzoeken van de wereldberoemde spreker Alexei Krups. Helaas komt op hetzelfde moment de familie van zijn vrouw logeren.
Alexei Krups reist intussen rond met een bejubelde lezing over digitale technologie. Door het gebruik van data en kunstmatige intelligentie zullen de roman en de politiek teloorgaan, waarschuwt hij opgewekt. Halverwege zijn tournee merkt Krups tot zijn verbazing dat hij een groot expert is geworden op het gebied van alle denkbare technologieën. Zijn roem dwingt hem steeds boudere uitspraken te doen. Maar wat weet hij er eigenlijk van?
'De grootste vraag van de huidige tijd is hoe de mens greep houdt op zijn leefwereld', zegt een collega van Alexei Krups. Leren we de wereld en de mens beter begrijpen door de vooruitgang? Of zorgt het menselijk tekort ervoor dat we juist alle controle verliezen?

Schrijver, jurist en filosoof Maxim Februari debuteerde in 1989 met de roman De zonen van het uitzicht en ontpopte zich in de bijna dertig jaar die volgden tot een van de scherpzinnigste en origineelste denkers van ons taalgebied. In 2007 publiceerde hij de grote roman De literaire kring, die nationaal en internationaal bejubeld werd. Het boek won de Annie Romein-Verschoorprijs en behaalde de shortlist van de Libris Literatuurprijs en de Gouden Uil Literatuurprijs en de longlist van de International impac Dublin Literary Award. In 2008 ontving Februari de Frans Kellendonkprijs voor zijn gehele oeuvre.

Fragment uit
Klont was natuurlijk een gezellig woord. Alle vrouwen die ik ken hadden er weer andere associaties bij. De een had het wel eens vertederd gebruikt als koosnaampje, de ander kende het als een ouderwets meelgerecht, de derde probeerde op tijd 'klont!' te roepen als ze eigenlijk wilde gaan vloeken. Ik had het woord zelf nog nooit gebruikt.
  Toen ik het voor het eerst tegenkwam, dacht ik zoals gezegd dat de klont een kluwen was van systemen die met elkaar in de knoop kwamen, en dat alleen al was spectaculair genoeg. Angstaanjagend. Niet dat ik dacht dat er iemand achter zat, maar dat was juist het angstaanjagende. Er viel geen gemoedelijke maffia achter te ontdekken, geen odskool, veriligheidsdienst, geen spannende kaste van satanisten of salafisten, zelfs geen hippe kring van hackers, black T-shirts, slimme meisjes en jongens met overspannen verwachtingen van zichzelf die slimme dingen deden met patronen en profielen. Niemand. Louter amorfe verzamelingen instructies die onderling botsten: de klont.
  Toen, in de begintijd van mijn lezing, besefte ik meteen dat ik er een verhaal omheen moest vertellen. Om het spannend te maken voor het publiek. En ik koos ervoor de mensen angst aan te jagen: dan weet je zeker dat je hun aandacht hebt. De wereld is niet veilig, zei ik.

Je moet denken, zei ik in de allereerste begindagen, dat de meisjes en jongens van Silicon Valley een nieuwe heerschappij hebben gevestigd, die is gehuisvest op de computers van de Chinese autoriteiten. Ze mikken op een nieuwerwetse vorm van samenleven en regeren, maar ze komen niet verder dan de Middeleeuwen. Chaos en verwarring. Vijandbeelden. Xenofobie.  (pagina 144-145)

In 'de' TrendRede 2018 wordt 'Klont' meegenomen
WerkelijkheidsWrijving
Het digitale leven nadert de perfectie. Algoritmes spinnen een comfortabele cocon rondom de mens, zodat hij zich het middelpunt van de wereld waant. In 2018 zullen die virtuele verwachtingen nadrukkelijk botsen met een even complexe als bokkige werkelijkheid. Buiten de eigen cocon is niets en niemand perfect en heerst de verbrokkeling. Nederland lijkt zijn gezelligheid kwijtgeraakt. Het isolement opzoeken bevrijdt ons van de nood om ons tot anderen te verhouden. Maar zelfs de sociale media, de tabloids van onze tijd, blijken minder sociaal dan we dachten.
Niet de waarheid maar de bevestiging telt. En dat voedt de verbrokkeling. Werkelijkheidswrijving ervaren we.
We beginnen ons te realiseren dat we het gemak en de aandacht betalen met privacy en vrijheid. De grote dataspelers, inclusief de overheid, verdedigen hun macht over onze gegevens met hand en tand. In zijn roman ‘Klont’ laat Maxim Februari zien wat een gedataficeerde wereld doet met ons leven. De cloud ontwikkelt zich als een tumor van data die autonoom functioneert en waarover niemand de controle heeft. Het netwerk dat de belofte in zich droeg om een verbrokkelde mensheid bij elkaar te houden dreigt zelf een klont te wordenTerug naar Overzicht alle titels

Franklin Foer

Ontzielde wereld : de existentiële dreiging van Big Tech
De Bezige bij 2017, 272 pagina's -€ 22,99

Oorspronkelijke titel: World without mind (2017)

Wikipedia: Franklin Foer (1974)

Korte beschrijving
Grote, wereldwijd werkende bedrijven domineren met hun producten en diensten de markt en beïnvloeden zo indirect het gedrag van mensen en organisaties. In deel één zien we hoe vier grote bedrijven met hun technologie gegevens verzamelen over ons gedrag, dat verwerken in hun systemen, die ons vervolgens aanzetten tot door hen gewenst gedrag. In deel twee wordt de afhankelijkheid van de journalistiek van deze bedrijven geanalyseerd. Ook de auteurs van onze informatiebronnen worden beïnvloed en zo komt ons democratisch denken en handelen in gevaar. In het wereldbeeld van de auteur moeten we dat niet willen. In deel drie roept de auteur op tot verzet en bewustwording. Let op monopolisten, bevrijdt de media van reclame en bescherm de eigen privacy. De verworvenheden van het internet zijn niet heilig. De auteur is een erkend deskundige op dit gebied die zijn verhaal onderbouwt met veel voorbeelden en opvattingen van bekende persoonlijkheden uit heden en verleden. Geschikt voor de geïnteresseerde leek met enige kennis van de geschiedenis..

Tekst op website uitgever

Zonder stil te staan bij de gevolgen heeft de wereld de producten en services van vier reusachtige bedrijven omarmd. Google, Facebook, Apple en Amazon presenteren zich als voorvechters van individualisme, efficiëntie en diversiteit, maar ondertussen leiden hun algoritmes tot eenheidsworst, privacyschending en een overdosis comfort. Het resultaat is een onstabiele, bekrompen en slecht geïnformeerde wereld waarin geen ruimte is voor introspectie. Een wereld die niet zelf nadenkt.
Ontzielde wereld legt dit mechanisme van automatisering en homogenisering onder het vergrootglas. Elegant brengt Franklin Foer de geschiedenis van computertechnologie in kaart – van de Verlichting via Alan Turing en Stewart Brand naar het hedendaagse Silicon Valley – en toont daarmee niet alleen de dreigende crisis, maar ook de noodzaak van verzet. Hij laat feilloos zien wat er op het spel staat – en hoe we het tij kunnen keren.

Fragment uit 5. Bewakers van de grote hemelpoort
Amazon is uiteraard bedoeld als de absolute tegenhanger van deze antieke organisaties. Bezos ziet zijn bedrijf als een platform, als de grootste bazaar ter wereld waar iedereen zijn goederen kan kopen en verkopen. In zijn domein liggen geen poortwachters op de loer om naar willekeur dromen te vertrappen. 'De meest radicale en transformatieve uitvindingen zijn vaak uitvindingen die anderen prikkelen hun creativiteit de vrije loop te laten', heeft hij geschreven. Dit is het sentiment dat zijn minachting voor de uitgeverswereld voedt. Vroeger frustreerden grote uitgeverijen in New York de creativiteit door elk jaar een handjevol boeken te redigeren, drukken en distribueren. Als een schrijver er op een of andere manier niet in slaagde de verbeelding van een uitgever in New York te prikkelen, was hij of zij gedoemd tot irrelevantie. Amazon heeft snoeihard met die praktijk afgerekend. Iedereen met een roman in een bureaula kan die rechtstreeks bij Amazon uitgeven. Het is bijna net zo gemakkelijk als posten op Facebook. In tegenstelling tot de snobs in New York legt Amazon geen dictaten op, eist gene redactionele ingrepen en plaatst gene vraagtekens bij de visie van een schrijver. Zonder de opgeblazen makelaars in ManhattAn - en hun onkostenrekeningen en latte halende slippendragers - kunnen schrijvers veel meer winst maken. Dit is volgens Bezos een ongegeneerde overwinning van de democratie. 'Werp eens een blik op de bestsellerlijst van Kindle en vergelijk die met de bestsellerlijst van The New York times. Welke is het meest divers?' De Kindle-lijst is zonder meer populistischer en staat vol mechanische liefdesromans en pompeuze sciencefiction, gepubliceerd door schrijvers die boeken afscheiden in een tempo dat weinig tijd overlaat voor denken, eten of slapen. (pagina 125-126)

Fragment uit Elf - De papieren opstand
De problemen die de kern van dit boek vormen, zijn met name lastig voor Amerikanen. In de loop van onze geschiedenis hebben wij ons beschouwd als de voorhoede van twee revoluties, de een wetenschappelijk, de ander politiek. We hebben ons geprofileeerd als 's werelds grootste uitvinder - een perfecte uitdrukking van ons nationale karakter, van onze experimentele republiek met zijn pioniers die onbekende gebieden betraden. Deze technologische revolutie was uiteraard nauw verbonden met de Amerikaanse Revolutie. Beide waren het product van dezelfde verlichting. Beide kwamen voort uit hetzelfde geloof in de rede. Onze grootste vroege technologen - Franklin, Jefferson - waren ware exponenten van politieke vrijheid. De Verenigde Staten verkondigen luidkeels de evangelies van technoloie en individualisme en verspreidden die als missionarissen over de wereld. We hebben op beide terreinen onvermoeibaar geïnnoveerd. We hebben gloeilampen en het recht op privacy gecreëerd, de lopende band en de vrijheid van meningsuiting.
  De twee revoluties hebben elkaar ondersteund. Ze voltrokken zich schouder aan schouder, met slechts kortstondige momenten van onderlinge spanning. Onze vrijheid heeft grotendeels een dynamische, iconoclastische economische geschapen, die de creativiteit sterk heeft gestimuleerd. En uitvindingen hebben de vrijheid eerder bevorderd en nieuwe manieren van persoonlijke uitdrukking, vrijheid van mobiliteit, de verwezenlijking van het zelf mogelijk gemaakt.
  Dat is de reden waarom de huidige tijd zo ontzettend ongemakkelijk aanvoelt. Ons geloof in de technologie strookt niet langer volledig met ons geloof in vrijheid. We naderen het punt waarop we een van onze revoluties moeten ondermijnen om de andere te redden. Privacy kan de huidige technologische ontwikkelingen niet overleven. Onze ideeën over de concurrerende markt lopen gevaar. De verspreiding van onwaarheden en samenzweringstheorieën via sociale media en het verdwijnen van onze gemeenschappelijke basis voor feiten creëren omstandigheden die rijp zijn voor autoritaire praktijken. In de loop van de tijd heeft de samensmelting van mens en machine behoorlijk goed uitgepakt voor de mens. Maar we betreden nu een nieuw tijdvak, waarin die samensmelting het individu bedreigt. (pagina 269-270)

Youtube - The Existential Threat of Big Tech | Franklin Foer | RSA Replay (oktober 2017)


Terug naar Overzicht alle titels


woensdag 11 oktober 2017

Michel VandenDriessche

De herontdekking van de tijd : 13 denkers over vandaag en morgen
Lannoo Campus 2017, 176 pagina's -  € 19,99

Met bijdragen van:  Johan Braeckman, Dirk De Wachter, Ignaas Devisch, Marc Leemans, Luc van Gorp, KOen Haegens, Stan de Spiegelaere, Ilse De Vocht, Jeroen Lievens, Elke Valgaeren, Marijke Persoone, Yoni van den Eede en Steven van Wolputte.

Michel Vandendriessche is algemeen directeur van vrijetijdsorganisatie Pasar

Korte beschrijving
Dertien auteurs met diverse achtergrond – filosofen, academici, journalist, psychiater, vakbondsverantwoordelijke, de gezinsbond, allen bij elkaar gebracht door de algemeen directeur van de Vlaamse vrijetijdsorganisatie Pasar – geven hun bedenkingen rond het thema ‘tijd’. Met als gemeenschappelijke noemer de vaststelling dat de notie tijd een metamorfose heeft ondergaan: de tijd controleert ons en niet meer andersom. Hoe dit te veranderen? Het woord ‘herontdekking’ in de titel dekt volkomen de lading van dit verfrissende boek, dat in drie grote delen is verdeeld. Na historische en maatschappelijke beschouwingen over hoe het zover heeft kunnen komen dat we in een ‘haastmaatschappij’ leven, inspireren de auteurs ons met het aanreiken van methoden hoe dit fenomeen aan te pakken en de tijdsbeleving opnieuw menselijker te maken. Het laatste deel richt zich tot de maatschappij en hoe deze haar steentje kan bijdragen. Origineel en verrijkend is het slot van elke bijdrage: twee concrete tips aan de lezer en aan de beleidsmensen wat in praktijk te doen aan een betere ‘tijdshygiëne’. Verzorgde uitvoering.

Tekst op website uitgever
Vroeger gebruikte de mens tijd om zijn leven in te delen. Nu is het andersom: we haasten ons van het ene ogenblik naar het andere. Die tijdsdruk is zo voelbaar dat er maar één conclusie mogelijk is: we pakken dit probleem het best collectief aan. In dit boek vertellen dertien denkers vanuit hun eigen discipline hoe het anders kan. Door te leren hoe we overprikkeling vermijden, hoe we ons recht op vakantie verdedigen of hoe we best wel lui mogen zijn, kunnen we onze tijd écht weer in handen nemen.

Fragment uit 6 - Ode aan de luiaard
Weg met de bladblazer
In een intrigerend onderzoek naar de beleving van tijd in verschillende culturen stelde de Amerikaanse psycholoog Robert Levine vast dat mensen in sommige steden gemiddeld sneller wandelen in winkelstraten dan in vergelijkbare straten in andere steden. In sommige steden wordt letterlijk sneller geleefd dan in andere. De snellere steden doen het over het algemeen economisch beter, wat onmiskenbaar voordelen biedt voor de inwoners. Maar er wordt een grote prijs voor betaald, aldus Levine. Zo stelde hij experimenteel vast dat mensen in nood in trage steden sneller geholpen worden door onbekende voorbijgangers dan in snelle steden. Het levenstempo leert ons veel over hoe we nadenken over levenskwaliteit en zinvolheid. In mijn lezingen geef ik in dat verband vaak het voorbeeld van de bladblazer. Vroeger veegden mensen de bladeren op hun graspleintje nog samen met een hark. Je was daar toch al gauw een uurtje mee bezig. Tegenwoordig moet dat met een bladblazer. Dat is in de filosofie van vandaag fantastisch, want efficiënter. Maar wat doen we met de tijd die daardoor vrijkomt? Meestal niet zo heel veel. Mijn suggestie: laat die bladblazer voor wat hij is en neem opnieuw de hark ter hand. Je kunt de bladeren overigens ook gewoon laten liggen, maar dat is een kwestie van persoonlijke voorkeur.
  Harken heeft, net als andere soortgelijke bezigheden, allerlei positieve aspecten in zich waar we ons blijkbaar niet meer van bewust zijn. Het zorgt ervoor dat je in beweging bent, je kunt dagdromen, je hoofd leegmaken, het brengt je in een positieve stemming. Als je een tijdje bezig bent, komt er misschien een vriend langs met wie je een praatje kunt maken. Dat is helemaal geen tijdverspilling, integendeel. Met wat geluk zijn de bladeren daarna weer uit elkaar gewaaid en kun je weer opnieuw beginnen.
  Een bladblazer daarentegen is lawaaierig, het stoort de buren en je maakt er je hoofd niet mee leeg, maar je krijgt er integendeel hoofdpijn van. En meestal weet men toch niet goed wat met de zogeheten gewonnen tijd moet aanvangen. (pagina 82-83)

Terug naar Overzicht alle titels

Isaac Asimov


Ik, Robot
Meulenhoff 1966/2017, 191 pagina's - €

Oorspronkelijke titel: I, robot (1950)

Wikipedia: Isaac Asimov (1920-1992), en Ik, Robot en I, Robot  

Korte beschrijving
Bundel van negen samenhangende verhalen over de ontwikkeling van en problemen in de omgang met robots. Intrigerende wetenschappelijke puzzels, toegankelijk en begrijpelijk verteld. Een nog altijd populaire bundel die voor veel lezers het eerste contact met sciencefiction was.

Fragment uit 9. De machines
'Nee, hij zei dat er geen mens was die dat kon. Hij was erg oprecht. Hij vertelde me, en ik hoop dat ik hem goed begrepen heb, dat de Machines een gigantische extrapolatie zijn op de volgende manier: Een team van wiskundigen werkt verscheidene jaren aan het ontwerpen van een positronbrein dat in staat is om de door hen gemaakte berekeningen zelf te maken. Met gebruikmaking van dit brein maken ze voortgezette berekeningen om een nog gecompliceerder brein te kunnen ontwerpen en dat gebruiken ze dan weer om een brein te maken dat wéér gecompliceerder is, enzovoort. Volgens Silver zijn wat wij de Machines noemen, het resultaat van tien van zulke trappen.'
  'Ja-ja, dat komt me bekend voor. Gelukkig ben ik geen wiskundige ... arme Vincent. Het is nog zo'n jonge man. De directeuren vóór hem, Alfred Lanning en Peter Bogert, zijn gestorven en zij hadden zulke problemen niet; noch had ik ze. Misschien moeten alle robotici maar sterven nu we niet meer in staat zijn onze eigen scheppingen te begrijpen.'

Terug naar Overzicht alle titels


maandag 9 oktober 2017

Alfabetisch overzicht titels op achternaam schrijver - L t/m Z

Overzicht per 23 januari 2019 - schrijvers L t/m Z  A t/m K


Reinventing organizations
2015
390
De vrije wil bestaat niet
2010
333
Kapitaal
2013
511
Nee, je bent geen gadget
2010
271
Tien argumenten om je sociale media-acoounts …
2018
189
Oog in oog met Gaia
2017
432
Waar kunnen we landen?
2018
132
Waarom zijn we niet gelukkig?
2005
302
Uit de olie
2014
336
Imagine
2012
288
De val van Prometheus
2010
375
Onder dieren
2017
508
Handleiding voor een evenwichtige geest
2012
190
Hoe we de wereld kunnen genezen
2014
224
Socrates Jezus Boeddha
2010
239
The story of stuff
2010
376
Een opgeruimde geest
2015
524
Boomerang
2012
237
Flitshandel
2014
302
De pretparkgeneratie
2013
319
Brandwashed
2012
372
Small data
2016
255
Een van de jongens
2012
262
Dit kan niet waar zijn
2015
240
Kunnen we praten
2017
94
Het geluk van Limburg
2015
367
Ziende blind in de sauna
2008
220
De mens als god
2011
299
De mythes van geluk
2013
317
Wereldverbeteraars
2016
380
Leven met goden
2018
512
Filosofie in een tijd van big data
2017
237
De eeuw van Azië
2008
336
Is het Westen de weg kwijt?
2018
160
Naar één wereld
2013
313
Eeuwig houdbaar
2017
223
Reizen zonder John
2012
512
De tovenaar en de profeet
2018
688
Economie is geen wetenschap
2015
125
Het tegenovergstelde van een mens
2017
176
Je hebt wél iets te verbergen
2016
264
Hoe vrij zijn wij?
2017
544
Post kapitalisme
2016
400
De big data revolutie
2013
303
De data economie
2018
280
De ondernemende staat
2015
319
De waarde van alles
2018
384
Kritiek van de zwarte rede
2015
288
Solar
2010
361
Ecologica
2017
285
Haagse invloeden
2015
240
De crisis in het kort
2013
144
De soldaat was een dolfijn
2017
116
Oogklepdenken
2012
287
Van mening verschillen
2018
192
Waarom iedereen altijd gelijk heeft
2016
271
Graailand
2016
403
De hoogmoedigen
2011
96
Grip
2018
152
Frontlijnen
2017
250
De Tesla-revolutie
2017
292
Patronen van bedrog
2018
316
Wereldwijde ongelijkheid
2017
333
Tijd van woede
2017
336
Stiekeme signalen
2013
311
De geopolitiek van emotie
2009
256
Triomf van de angst
2018
160
Waardenloos
2012
388
Turings tango
2012
222
Uit de puinhopen
2018
207
De weg
2012
336
Om de wereld te redden, klik hier
2014
447
De val van het Westen
2010
879
Duistere ecologie
2018
240
Ecologisch wezen
2018
256
Zout, zuiker, vet
2013
478
Kunstmatig van nature
2014
206
Paniek in de polder
2017
327
De geluksmachine
2015
175
Economie op ramkoers
2010
175
Pakkenproletariaat
2014
234
Schaarste
2013
360
Wat is populisme?
2017
128
Tijdmachines
2013
399
Het einde van macht
2015
399
Genoeg
2008
271
Verzet en rede
2017
77
Waarom zou je volwassen worden?
2014
218
Darwin in de supermarkt
2011
190
Aan de Europese natie
2017
184
Diep werk
2016
268
Econoshock
2008
380
Is daar iemand?
2017
224
Vooruitgang
2016
312
Het bewustzijn als bedrieger
2000
493
Het koninkrijk van angst
2018
256
Mogelijkheden scheppen
2012
303
Niet voor de winst
2011
214
Politieke emoties
2014
430
Woede en vergeving
2016
359
Hallo witte mensen
2017
140
Het nut van het nutteloze
2017
191
De nieuwe economie
2018
448
De opstand van de massamens
2015
274
1984
1949
308
De gewone man
2017
342
Blauwe economie
2012
336
DE strijd om tijd
2018
264
Sociale big data
2014
328
Intensieve menshouderij
2004
188
Grand hotel Europa
2018
552
Egolutie
2014
191
Het nieuwe normaal
2014
206
Kapitaal in de 21e eeuw
2014
813
Een compleet nieuw brein
2015
223
Ons betere ik
2011
1112
Verlichting nu
2018
920
De wilde tuin van de verbeelding
2017
132
Zen en de kunst van het motoronderhoud
1974
509
Rechten en plichten van robots
2013
250
Een pleidooi voor echt koken
2013
415
Het Toekomst manifest
2012
384
Uit verveling
2010
437
Omdat je het waard bent
2017
100
De weg
2016
304
Geld stuurt de wereld
2015
214
Wereldschok
1957
1183
Zwemmen in de oceaan
2017
239
Material matters
2016
221
Donuteconomie
2017
353
Het universum uitgelegd aan mijn ...
2011
141
Volgers & Vormers
2013
191
Weten is meer dan meten
2012
190
Waarom zou ik mijn vrienden niet opeet
2015
351
De ontdekking van de toekomst
2014
298
De strategische revolutie
2012
239
De evolutie van alles
2016
398
De rationele optimist
2010
445
Adel van de geest
2009
187
De universiteit van het leven
2014
199
De derde industriële revolutie
2014
384
51 mythes over goed zou zijn voor de ec.
2015
176
Holocracy
2015
230
Rijkdom
2019
96
Creatieve scholen
2015
286
Het Element
2009
269
Wat doen wij hier?
2018
320
De globaliseringsparadox
2015
375
Filosofie van de jamsessie
2017
245
Een geschiedenis vh onderwijs in Ned.
2018
349
De informatiefuik
2013
156
Filosofisch veldwerk
2018
127
Mensen maken
2017
80
Ons stipje op de waereldkaart
2014
414
Leven in tijden van versnelling
2016
160
Identity
2013
288
Het einde van de man
2013
287
Feitenkennis
2018
343
Kapitalisme zonder remmen
2011
128
In het oog van de orkaan
2012
270
Omwenteling
2017
160
Verandering van tijdperk
2014
180
Ik kom in opstand, dus wij zijn
2017
85
Practivisme
2018
120
Alles wordt beter!
2015
192
Wie we zijn wanneer we denken dat …
2015
303
Een kleine geschiedenis van iedereen die …
2018
485
Niet alles is te koop
2012
288
Pleidooi tegen volmaaktheid
2012
115
Politiek en moraal
2016
384
Managen met liefde
2002
236
Ethiek nu!
2013
158
Het goede leven
1996
160
Leiden vanuit de toekomst
2013
291
Theorie U
2010
557
De vorm van vrijheid
2018
224
De vrijheid van de grens
2016
126
Het einde van de megamachine
2018
424
Opperduitsland
2019
232
De nieuwe democratie
2012
367
Ongelukkig zijn
2013
79
Het digitale proletariaat
2015
175
Kleine filosofie van de digitale onthouding
2017
128
De wereld aan je voeten
2013
159
Wat bezielt ons?
2014
480
Voettocht naar het hart van het land
2014
304
Het nut van pessimisme
2010
240
De economie van goed en kwaad
2012
407
Hoop voor een verdeeld land
2016
236
Nederland na de crisis
2009
110
De ambachtsman
2008
367
Samen
2016
399
De waan van de dag
2017
167
De wereld onder de duim
2014
113
Amsterdam
2013
402
Een stok om mee te denken
2014
304
En toen wisten we alles
2011
180
Filosoferen is makkelijker dan je denkt
2015
190
Oordeel zelf
2017
156
Effectief altruïsme
2017
200
Hoeveel is genoeg?
2013
320
Dat had je gedacht!
2012
201
Je moet je leven veranderen
2011
510
Regels voor het mensenpark
2000
176
Wat gebeurde er in 20e eeuw
2018
235
De macht van de mega onderneming
2016
136
De prooi
2008
446
NW
2012
358
De weg naar onvrijheid
2018
375
Over tirannie
2017
124
Wij zijn onze omgeving
2012
335
Digitale dementie
2013
288
Digiziek
2016
406
Eenzaamheid
2018
256
De hongerige stad
2011
339
De brievenbus van mevrouw De Vries
2013
143
Per toeval filosoferen
2014
188
Zo werkt aandacht
2016
224
De euro
2016
472
Wat een hufter!
2010
188
… En denken!
2012
408
Dagelijks irrationeel
2018
272
Gekochte tijd
2015
273
Irrationaliteit
2010
335
Ons creatieve brein
2016
560
Wij zijn ons brein
2010
480
Het einde van het midden
2016
223
Antifragiel
2013
521
Life 3.0
2017
496
Natuurlijk
2018
64
Misbehaving
2018
416
De autoritaire verleiding
2018
256
Erfgenamen van de aarde
2018
320
Hoe mensen keuzes maken
2011
130
Broederschap
2015
61
Mondiale rechtvaardigheid
2013
256
Groter denken, kleiner doen
2018
118
Leven is een kunst
2012
253
Wie gaat er dan de wereld redden?
2009
256
Een kwestie van karakter
2015
277
Een @nder soort geld
2014
290
Ons land kan menselijker
2013
174
Het begint met een idee
2011
179
De Daf van mijn vader
2018
270
Op denkles
2015
238
Pleidooi voor populisme
2009
79
Tegen verkiezingen
2013
174
De schaduw van de Verlichting
2014
414
In het oog van de klimaatstorm
2018
184
De herontdekking van de tijd
2017
176
Het geweld van geld
2017
288
En de zwakken ondergaan wat ze moeten …
2016
350
De economie zoals uitgelegd aan
2015
189
Amerikanen lopen niet
2018
216
Amor mundi
2016
240
De grens van de mens
2011
144
Op de vleugels van Icarus
2014
189
Staat van verwarring
2013
264
Tijd van onbehagen
2004
285
Pater Van Kilsdonk
2013
237
Fantastisch!
2007
518
Autoriteit
2015
272
Het einde van de psychotherapie
2009
253
Identiteit
2012
256
Intimiteit
2018
256
Liefde in tijden van eenzaamheid
2011
253
De duurzaamheidsrevolutie
2011
200
Atheïsme als basis voor de moraal
2013
325
De weg uit de crisis
2009
221
De ziekte van Europa
2015
368
Rijk & arm in Nederland
2014
173
Zonder vrije wil
2011
237
Stop de Amerikanen!
2011
192
Bullsh!t management
2011
166
Survivalgids voor het consumentenparadijs
2013
173
Het financiële regime
2016
200
Het spook van het kapitaal
2013
211
On/Off
2017
383
Menselijke gebreken voor gevorderden
2011
200
Negen plagen tegelijk
2011
367
Tot hier toe heeft de Heer geholpen
2007
271
Oude en nieuwe ongelijkheid
2017
287
De bonobo en de tien geboden
2013
286
Een tijd voor empathie
2009
311
Denken op de plaats rust
2012
240
Mystiek voor goddelozen
2017
431
Jong van geest
2000
174
Ontspullen
2015
256
De diefstal van de eeuw
2018
236
Aftellen
2014
496
De wereld zonder ons
2007
359
De ontdekking van de aarde
2012
302
De tijdgeest ontrafeld
2014
191
Formeren is vooruitzien
2012
64
5 over 12
2012
200
De nieuwe revolutionaire golg
2016
268
Wie ben ik en wat wil ik
2013
292
De nieuwsfabriek
2013
155
Nietzsche & Kant lezen de krant
2009
285
Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding
2011
157
Waarop wachten wij
2008
272
De nieuwe mens
2015
352
Een nieuwe wereld
2006
464
Het lege land
2007
686
Aandacht is het nieuwe goud
2016
432
Afgeleid
2014
240
De goede lezer
2016
206
Filosoferen in de tuin
2014
224
Wij
1921
187
Heilige identiteiten
2016
168
Corpus delicti : een proces
2009
216
Ongelofelijk
2018
165
Polderen 3.0
2012
96


Klik hier voor Alfabetisch overzicht titels op achternaam schrijver - A t/m K

Klik hier om terug te gaan naar de indexpagina