dinsdag 25 december 2012

Hennie Gosselink, een van de Lezers van Stavas, stuurde op kerstavond onderstaande tekst op. Waarin ze het boek van Notker Wolf koppelt aan de aanstaande lezing van Peter Westbroek en een artikel op dit blog over dat boek (waarin o.a. James Lovelock van de Gaia-theorie genoemd wordt).

Kerstvakantiehuiswerk.    24 dec. 2012

Dag Hans en alle andere Lezers van Stavast.

Even geklikt op de teksten van Lovelock.
Wat angstaanjagend !
De wereld vergaat niet maar het mensdom wel !
Vreemd dat Engeland blijft bestaan .
Grapje ?

Nu mijn gelezen boek: Waarop wachten wij. Een monnik klaagt het avondland aan.
Door Abt Notker Wolf.

Na een prachtig, bijna opruiend eerste hoofdstuk volgt de uitleg van de oproep.( zie titel)
Een belangrijk woord dat de schrijver steeds weer gebruikt is: " de achtenzestigers".
Daar heeft Abt Wolf blijkbaar iets mee te verhapstukken !
Wat zegt hij hierover ?
Uitleg : De " achtenzestigers" zijn jonge Duitse mensen die in 1968 gingen rebelleren
tegen het gezag.
Het begon in München, de stad waar Wolf zelf studeerde en waar hij zijn bewondering
voor popmuziek en zijn gitaarspelen aan overgehouden heeft.
Wat bezielde die studenten ?
Ze konden het schuldgevoel : kinderen van Nazi - Duitsland te zijn niet langer dragen.
De totale verloedering sloeg toe. Vrijheid werd ongebondenheid, anti- autoritair, eigenlijk
dus als reactie op het Nazisme.
blz.75 : " Dat erfgoed is ondraaglijk"
blz.77 : " Het doel van de Duitse cultuurrevolutie is de bevrijding van de schuld van de vaders.
De oude orde wordt op drie vlakken bevochten; op het vlak van de politiek, van de inrichting
van het leven en dat van de opvoeding, kortom een zuiveringsproces.
Er kwam geen nieuwe invulling van vrijheid, eerder een onverdraagzaamheid, nihilisme,
Overal tegen zijn, gewetenloos leven.
Wolf noemt deze Duitse cultuurrevolutie net zo belangrijk als de Franse Revolutie.
Geen God meer, geen hiernamaals, geen vaders, geen schuld, geen verantwoordelijkheid,
geen schaamte, kortom geen geweten. Alle respect is verdwenen.
Er is alleen nog een elfde gebod : " Laat je niet pakken."

Nu mijn verbazing.

Dat is me nog al wat, wat Wolf schrijft !
Maar....... " de achtenzestigers" is een mij totaal onbekende uitdrukking.
Ik ken " de vijftigers"' iets heel anders.
Is mij dat allemaal ontgaan in die tijd?
Ik leefde toen toch ook, en hoe ! Ik zat midden in de kleine kinderen.
Was ik daardoor zo afgeleid van het wereldnieuws ?

In Nederland bestond toen wel zoiets als de " provo's", " flower power" , lange haren
drugsgebruik , popmuziek, kapotte kleren dragen, vrije sex enz.
Daarover lees ik nauwelijks iets in dit boek.
Bovendien hadden wij Nederlanders toch niets " af te rekenen " met het Naziverleden .
Is het Avondland alleen Duitsland ?
Geldt de oproep alleen hen ?

Dan gaat me een licht op!
Hé , in die tijd studeerde mijn Duitse schoonzoon ( liefhebber van Heinrich Heine )
Germanistiek in München.
Hij is ooit verhuisd naar Nederland. Waarom .?  Toch eens met hem over hebben.

En wat vinden jullie lezers ?

Ook zo geboeid door die Duitse revolutie?
Of leefde je toen nog niet en heb je er later over gehoord bij Geschiedenis ?

Ben ik de enige die de impact ervan niet kent?


En nu?

Ik kan het niet laten Abt Notker Wolf gerust te stellen.

Mijn lieve kleinzoon ( met een Joodse voornaam ) , 14 jaar, tweede klas gymnasium
voorsprong bij Duits, milieubewust, gaat naar het kerstbal op school ( 2012) in een
Colbertje, wit overhemd en dasje. Hij turnt als Epke Zonderland, roeit, rijdt paard en
speelt viool. Kortom een brave, stoere jongen om trots op te zijn!
Toen hij mij gisteravond opbelde zei hij op het eind: Slaap maar lekker Oma!

Ik wou dat Abt Wolf dat ook eens zou horen uit de mond van zo'n jochie.

Trouwens
Zijn Duitse Opa, die vocht in W.O.II  wordt vergeleken met mijn Vader, die luitenant
was in W.O. I. Die laatste droeg zelfs een sabel bij zijn Nederlandse militaire uniform
op zijn trouwdag in 1919. Kun je nagaan !
Mooie foto's trouwens van beide mannen.


En zo zijn alle plooien weer glad gestreken.


Nu nog even dat milieuprobleem van Lovelock oplossen.

Gelukkig Nieuwjaar iedereen !

dinsdag 18 december 2012

Cinecittá laatste opflikkering Romeinse glorie


Op dinsdag 18 december 2012 stond onderstaand artikel van Henri van der Steen in het Brabants Dagblad. De weergave van een gesprek met historicus en Lezer van Stavast Henk Buijks.

Moordenaars werden in de middeleeuwen soms op pelgrimstocht gestuurd. Henk Buijks besloot niemand om zeep te helpen en vrijwillig op stap te gaan naar de Eeuwige Stad, zoals hij als leraar geschiedenis al eind jaren zeventig een stel leerlingen per trein op sleeptouw nam naar Rome, Florence en Pompeii. De historicus uit Heesch haalde Rome niet; hij liep door onderschatting een blessure op. Maar die laatste 300 kilometer gaat hij nog eens voltooien! Rome en zijn geschiedenis zijn al vele malen beschreven, maar zelden zo indringend als Robert Hughes, een van de grootste kunstcritici aller tijden - die enkele maanden geleden overleed. Hij schreef De zeven levens van Rome, dat net voor zijn dood werd gepubliceerd, een vuistdik boek, dat Henk Buijks gerust 'magistraal!' noemt, mét uitroepteken. Het is, uit de aard van Hughes, wel hier en daar een controversieel boek, althans een boek waarover te twisten valt. Buijks: "Hughes ziet in de 20ste en 21ste eeuw geen grote kunstenaars meer, hij kraakt alles af, het is een en al Bernini bij hem. Terwijl ik denk dat Cinecittá, met Fellini, in elk geval een laatste opflakkering van Romeinse glorie is geweest. Hughes eindigt somber, met Rome vol toeristen."

Dat is niet zo gek, want waar toeristen drommen, is de schoonheid doorgaans ver weg. Kijk eens naar het monsterlijk grote monument voor Cavour ... Buijks: "Het is schandalig wat daar voor heeft moeten wijken!" Rome en schoonheid is het oude Rome. Hoewel Buijks ook een kanttekening maakt. "Het bestuur bij de Romeinen, dat was eigenlijk hun grootste kunst, al was het een slap aftreksel van de Griekse staten. Zegt Hughes. Dat klopt wel, denk ik. Dan vraag je je af: zijn de Grieken van nu de oude Grieken, zoals je je kunt afvragen of de Italianen van nu nog iets hebben van de oude Romeinen. Ze spreken dezelfde taal, maar Griekenland is heel lang overheerst geweest door de Turken."

Zo moet je boeken lezen, zoals Buijks dat doet: kritisch, met reflectie op wat was. Daarom kan hij moeilijk leven met Griekse graaiers en het zwarte circuit in Italië. En de maffia. Maar: "Dan moet je toch ook weten waar die maffia vandaan komt. Die is ontstaan omdat in Zuid-Italië de plattelandsbevolking altijd schunnig werd behandeld door het landsbestuur.

Alles moet dus gerelativeerd, ook Robert Hughes' magistrale boek.
Buijks: "Mijn kritische puntjes: geen kaarten, te weinig afbeeldingen, die bovendien onhandig zijn geplaatst, het mooie totaalbeeld wordt in de periode 1600-1800 onderbroken door een focus alleen op kunst en als Nederlander mis ik de zouaven, die toch mooi hadden gepast in het hoofdstuk over het ultramontanisme." Hij ontdekte ook interessante parallellen, tussen de wagenmenners van toen en stockcarracers van nu, de relikwieën-verering van toen en de voorwerpenhysterie van nu, de veel te dure kunst van toen en ... de veel te dure kunst van nu.

Homepage Artikelen uit het Brabants Dagblad

maandag 17 december 2012

Algemene ontwikkeling is noodzaak

Af en toe krijg je als Lezer van Stavast als het ware een steuntje in de rug. Hard nodig als tegenwicht tegen de opmerkingen van velen dat de opgave die Lezers van Stavast zich zelf opleggen om één (heel, serieus non-fictie) boek per week te lezen per week schier onhaalbaar is voor een 'normaal' mens. En waarom zou je jezelf dat in je vrije tijd aandoen?

Op zaterdag 15 december hield ene Frederieke Leeflang in het Financieel Dagblad in de wekelijkse rubriek Brandende kwestie een pleidooi om je juist wél breed te ontwikkelen onder de kop 'Algemene ontwikkeling is noodzaak'. In dat korte artikel noemt ze het woord lezen amper. Het is een oproep die ze vooral richt tot relatief jonge, hoogopgeleide mensen. En in haar oproep wordt impliciet naar verschillende boeken verwezen die voorkomen op de LVS-literatuurlijst. Mevrouw Leeflang (1969) is werkzaam bij Van Boekel de Nerée advocaten.

Het stuk begint ijzersterk met de volgende zinnen
De generaties die opgroeien met digitale media kunnen niet om de vraag heen hoe zij tot verdieping en verbreding van hun kennis en inzichten komen. Want die zijn essentieel voor mensen die in kennisintensieve sectoren actief willen zijn.

Ze merkt terecht iets op over de alom aanwezig zijnde digitale mogelijkheden
De digitalisering van onze informatievoorziening heeft grote voordelen. Informatie is snel toegankelijk en dat is een verrijking. Je kunt de hele dag op je smartphone het nieuws volgen en je kunt op ieder moment van de dag iets opzoeken via internet.

Maar, dat digitale 'paradijs' heeft een schaduwkant
Maar daar staat tegenover dat we door de digitalisering voortdurend blootstaan aan prikkels. Er komt voortdurend snelle, maar weinig diepgaande informatie op ons af. We hebben ook het gevoel dat we snel op die prikkels moeten reageren.

Snel en veel levert echter niet altijd meer kwaliteit op
Daarin schuilt het gevaar dat we ons handelen te veel door dit hoge tempo laten bepalen. De digitale generaties kunnen snel en resultaatgericht werken, maar daar staat tegenover dat de reacties vaak niet voldoende doordacht en onderbouwd zijn.

Eerder vervlakking, ondermijning van diepgang. Juist in sectoren waar dat wel van belang is
Als we niet oppassen, blijven we steken in snelle meningen op basis van snelle informatie, omdat onze omgeving dat van ons zou verwachten. Dat leidt niet alleen tot vervlakking van het maatschappelijke debat, maar ondermijnt ook de kwaliteit van de dienstverlening in beroepen waar het juist aankomt op diepgang.

Vervolgens introduceert ze het begrip algemene ontwikkeling. Die door dat hele digitale circus in het gedrang komt.
Ik maak me zorgen dat door de digitalisering het bredere perspectief verloren gaat. Je kijkt anders naar de wereld als je regelmatig literatuur en de achtergrondstukken in de kranten leest. Dat kan uiteraard digitaal, maar het gaat erom dat we ook jonge mensen toerusten om de juiste vragen te stellen. Die verdiepende vragen kun je alleen stellen als je over een zekere algemene ontwikkeling beschikt.

Er is kortom werk aan de winkel. Wie moet het voortouw nemen? Het onderwijs wordt uiteraard weer genoemd (in de week waarin veel proefballonnen werden opgelaten: obesitas, pesten)
Er ligt hier een taak voor het onderwijs, voor de media en voor werkgevers. Zij moeten er op hun manier aan bijdragen dat reflectie meer wordt gestimuleerd. Onderwijsinstellingen moeten niet alleen vaktechnisch goed zijn, maar ook de kritische geest scherpen. Werkgevers kunnen mensen actiever stimuleren zichzelf te verrijken.

Slotconclusie
De digitale generatie heeft persoonlijke ontwikkeling hoog in het vaandel staan, maar zij is daarbij wel sterk individueel gericht.
Bij algemene ontwikkeling hoort ook de bereidheid je inzichten te scherpen aan die van anderen en je oordeel soms nog even op te schorten. Ook de media spelen een belangrijke rol, want zij bepalen in hoge mate de inhoud van het maatschappelijke debat. Deze tijd vraagt niet alleen om snel nieuws, maar ook om achtergronden en kritisch nadenken over hoofd- en bijzaken.

Een mooi slotwoord in de week dat Rob Wijnberg - de ontslagen hoofdredacteur van NRC Next - een nieuw initiatief aankondigt om juist iets aan bovenstaande oproep te gaan doen.

Boeken die in dit verband ook gelezen zouden kunnen worden
Nicholas Carr  Het ondiepe (2011)
Nick Davies  Gebakken lucht (2010)
Alicja Gescinska  De verovering van de vrijheid : van luie mensen, en de dingen die voorbijgaan (2011)
Al Gore  DE aanval op de redelijkheid (2007)
Koen Haegens  Neem de tijd (2012)
Raoul Heertje  Mark Rutte is lesbisch (2011)
Stéphane Hessel  Doe er iets aan! (2011)
René Kahn  De tien geboden voor het brein (2011)
Andrew Keen  Digitale afgrond : hoe de huidige sociale online revolutie ons eenzamer en hulpelozer maakt (2012)
Rob Riemen  Adel van de geest (2009)
Coen Simon   En toen wisten we alles : een pleidooi voor oppervlakkigheid (2011)
Gerard van Stralen  ... En denken! (2012)
Carolien Vader  Het begint met een idee (2011)
Rob Wijnberg  Nietzsche & Kant lezen de krant (2009)

Homepage Achtergrondartikelen

vrijdag 14 december 2012

Els Mommersteeg


Mijn naam is Els Mommersteeg en woon in Ravenstein. Toen ik mei /juni op de website keek van de bibliotheek en de daar de oproep las van om mee te doen aan het project de Lezers van Stavast en 40 boeken in 40 weken te lezen met 40 mensen, heb ik geen moment getwijfeld en mezelf direct aangemeld. Ik lees heel veel, van psychologie tot romans en van esoterie tot 50 tinten grijs.

Nu we alweer bijna 3 maanden verder zijn valt het lezen van iedere week een boek me toch een beetje tegen. Dit zijn boeken over waarden en normen, veelal refererend naar de tijd waarin we nu leven, terwijl sommige boeken al veel eerder zijn geschreven. Een club van bijna 40 mensen die allemaal de interesse hebben in lezen.

Op dit moment ben ik op zoek naar een nieuwe baan en heb ik voldoende tijd om te lezen; zou je denken. Op dit moment ben ik betrokken bij de organisatie van Ravenstein bij kaarslicht wat zaterdag 15 december 2012 plaatsvindt. Ik vervul daar samen met een collega de functie van secretaresse /PR zaken. Het mooiste kerstevenement van de gemeente Oss.

Daarnaast ben ik actief op social media, Twitter, Facebook, Linkedin, Pinterest, etc. Naast mijn eigen Twitter account beheer ik nog 4 Twitter accounts, 3 Facebook accounts en maak ik Facebook Fan/Bedrijfspagina´s voor anderen.

Ik ben betrokken bij een groep op Linkedin genaamd Ervaren Talent. Dit is een opgerichte groep voor werkzoekende van 40 jaar en ouder, MBO opleiding of hoger. Ervaren Talent is een platform wat in het land bijeenkomsten gaat organiseren voor werkzoekende, daar waar het UWV steeds minder middelen tot hun beschikking krijgt om wat voor werkzoekende te doen. Hiervoor beheer ik de Twitter, Facebook en post ik op de Linkedin groep. Daar post ik diverse tools over hoe te zoeken naar zijn/haar droombaan. Verder ben ik notulist bij Stichting Herpen in Woord en Beeld.

Terug naar De Lezers van Stavast

donderdag 6 december 2012

Managers, 80 procent kan worden bedankt


Lezer van Stavast, Henri van der Steen, en journalist van het Brabants Dagblad trok op naar de intieme dijkwoning van Marcel Metze, wiens
De Hoogmoedigen op de titellijst van de Lezers van Stavast staat en ondervroeg hem over dat boek en zijn op handen zijnde lezing op zondag 16 december 2012 in de Groene Engel in Oss.

Nu dus de Amarantis-affaire, houdt het dan nooit op met dat geklungel van die zogenaamde topmannen ...? "Ze zitten in een cultuur en worden gauw ongrijpbaar."

De topmanager van vandaag schijt in zijn broek, hij is permanent bang. Dat denkt en schrijft Marcel Metze in De hoogmoedigen, een pamflet tegen het gilde der stropdassen: 'Al die gouden handdrukken, entreepremies en bonusregelingen zijn misschien ook middelen waarmee managers hun angst voor ontslag, statusverlies en (relatieve) verarming willen bezweren, en waarmee ze willen ontsnappen aan de sterk toegenomen onzekerheid in hun bestaan.'
Metze is vlijmscherp in zijn betoog. 'Overal tref je managers - vaak met flinterdunne kennis van het terrein dat zij aansturen - die vooral bezig zijn met targets, command & control en uitbesteden van taken. De echte beroepsbeoefenaren in de nonprofitsector (leerkrachten, verpleegkundigen, uitvoerende ambtenaren) ervaren deze bemoeienissen vaak als terreur.


Henry Mintzberg, van de 5 p's
Hij schrijft Henry Mintzberg over: 'managers zijn zó met winst en efficiency bezig dat ze het creatieve talent van hun organisatie verstikken. Ze denken dat ze open van geest zijn en gericht op verandering, maar in werkelijkheid streven ze meestal naar formalisering en centralisering.'
In zijn intieme dijkwoning in Ooij verklaart Metze zich natuurlijk graag nader. Hij scharrelt al tientallen jaren door het bedrijfsleven, met name door de wereld van de grote mannen, de managers die er toe doen, of denken dat ze er toe doen. 'De hoogmoedigen' is feitelijk een voorstudie voor een groot, wetenschappelijk onderzoek, "naar de geschiedenis van de manager", zegt hij. "Ik wil de sociaal-culturele rol van de manager nader bestuderen, onderzoek doen naar allerlei ethische vraagstukken, zijn maatschappelijke en sociale verantwoordelijkheid."

Misschien dat de Amarantis-affaire een mooie aanleiding is. Metze onderscheidt alvast twee soorten fouten. "Een regeling kan fout zijn, maar ook een persoon kan fout zijn, als hij van een foute regeling gebruik maakt waarvan hij ook géén gebruik kan maken."
Maar het blijft oppassen. "De meeste journalisten zijn geneigd de vinger te wijzen, ze hebben iemand nodig die het gedaan heeft. In werkelijkheid zijn meestal meerdere mensen verantwoordelijk, op meerdere manieren. Ze zitten in een cultuur en dan wordt het gauw ongrijpbaar."

'Manager' lijkt een relatief jong beroep, maar de eerste specifieke, universitaire opleiding voor managers dateert van 1881, in de Verenigde Staten uiteraard. Sindsdien is het verschijnsel als een tumor door de wereld gaan groeien. "Managers werden steeds belangrijker, nu weer wat minder", stelt hij bijna opgelucht vast.

Managers willen doorgaans bedrijfsmatig besturen. Overal wordt het beleid opgehangen aan de markt, tenzij er in eigen huis een beter alternatief is. Markt, tenzij ... De sleutelzin van 'Veranderend getij', de biografie die Marcel Metze schreef over (de) Rijkswaterstaat, vind je daarom misschien op pagina 126: 'De twijfel over markt tenzij was wijdverbreid. (...) Medewerkers zijn er weinig enthousiast over.'
Dat is de andere bevinding van Metze door de jaren heen: de top wil altijd veranderen, meer rendement en efficiency nastreven, de werkvloer is sceptisch. Daarom kosten veranderingen altijd heel veel tijd. Metze: "Ik was bij Jan Timmer, vijf jaar na de actie Centurion. Ik was te vroeg. Een cultuur zit dikwijls diep ingeslepen."

Conservatisme meestal ook. "Managers noemen zich graag ondernemers, maar het zijn geen ondernemers, ze nemen geen risico's zoals ondernemers." Hij is genadeloos in zijn belangrijkste oordeel: "Tachtig procent van de managers kan weg. We leven in een hoogopgeleid land, de mensen hier kunnen zichzelf wel leiding geven, mits je ze de ruimte geeft. Nu voelen de mensen zich gekoeioneerd door hun managers en door de regels. Managers zijn regelaard, bemoeials. De meeste heb je niet nodig, dat geldt zeker de nonprofit-sector.


Aanvullende informatie
Onderzoeksjournalist en historicus Marcel Metze komt zondag 16 december naar Oss, de Groene Engel, aanvang 14.00 uur. Hij is de derde spreker in de lezingenreeks 'Echte waarde(n), georganiseerd door de bibliotheek.
Bekendheid kreeg hij met zijn bestsellers over Philips, de banken en het CDA. De biografie van Anton Philips, 'Ze zullen weten wie ze voor zich hebben' werd genomineerd voor de AKO literatuurprijs en onderscheiden met de Managementprijs 2006
Zijn boeken halen enorme cijfers. Van 'Kortsluiting', over Philips, werden 55.000 exemplaren verkocht
In 'De hoogmoedigen' (2011) beschrijft Metze de opkomst van 'de manager' in het bedrijfsleven en de (semi-)publieke sector

Meer lezen?
Filmpje MBA Oath 2011. Onder deze titel kun je op Youtube een filmpje vinden waarin een poging wordt gedaan de zogenaamd MBA Oath in beeld te brengen. Een eed die aankomende 'managers' in de VS kunnen afleggen en waarin ze zweren integer te (gaan) handelen. Het centrale doel van hun doen en laten is real value te laten ontstaan. Deze kreet (create real value) heeft o.a. geleid tot het jaarthema Echte waarde(n) van de bibliotheek. Klik hier voor een (lang) artikel over deze eed in relatie tot het ontstaan van dit jaarthema: Waarden, alom waarden (en geen normen).

En klik hier voor een artikel over het Rijnlandse versus het neoliberale (Amerikaanse) model en een ander artikel over Amarantis en het 'verhaal' van Marcel Metze

managementboek.nl
adverteert vaak en beroept zich op het feit dat er 19.174 titels leverbaar zijn (stand op 6 december 2012) !!!Homepage Artikelen uit het Brabants Dagblad

woensdag 5 december 2012

Tussenstand na drie maanden (a work in progress)

Op dinsdag 4 december werden alle Lezers van Stavast uitgenodigd alle titels door te geven die men sinds de start had gelezen. Hieronder een opsomming van de genoemde titels. Sommige deelnemers voegden een (korte) toelichting toe. Tot woensdag 12 december reageerden vijftien Lezers van Stavast.

Dinsdag 4 december - Chris Strijbos
De boeken die ik heb gelezen:
Wilskracht van Roy F. Baumeister
Gij zult gelukkig zijn van Pascal Bruckner
Een kleine geschiedenis van bijna alles van Bill Bryson
De verovering van de vrijheid van Alicja Gescinska
Ziende blind in de sauna van Marcia Luyten
Reizen zonder John van Geert Mak
Wij zijn ons brein  van Dick Swaab ; lees ik steeds een stuk uit en leg het dan weer een tijdje weg
De weg uit de crisis  van Guy Verhofstadt
Menselijke gebreken voor gevorderden van Roos Vonk

Buiten de non fictie om heb ik nog een fictie boek gelezen om even iets anders te consumeren:
Wild van Cheryl Strayed; deze dame heeft een groot deel van de Pacific Crest Trail (PCT) gelopen en aangezien ik naar Compostella ben geweest sprak me dit erg aan. Is nu een bestseller in Amerika.

Het fijnste boek om te lezen vind ik Ziende blind in de sauna. Marcia houd ons echt een spiegel voor en geeft aan waar we mee bezig zijn.

Bij het boek van Roos Vonk sluipt bij mij toch steeds de naam van Diederik Stapel binnen als ik haar afzonderlijke hoofdstukken lees. Nou mag ik dat natuurlijk niet allemaal op een hoop gooien, zoals ook vandaag in de Volkskrant stond, maar het bekruipt me wel.

Wilskracht, dat je dat kunt trainen was al een mooie eye opener.

Gij zult gelukkig zijn, is goed om weer te zien hoe we door de eeuwen heen en in al die religies omgaan met plezier in het leven (of niet).

Wij zijn ons brein, geeft aan dat er zaken zijn waar we blijkbaar niet zoveel aan kunnen doen omdat ons brein “ontspoort” is, terwijl we vaak denken dat het allemaal te “genezen” is.

Het is wel een boek met veel feitjes en weetjes en moet je af en toe opzij leggen anders begint het te duizelen.

De weg uit de crisis, geeft haarfijn aan hoe onze financiële instellingen gefaald hebben, maar dat ook overheden niet brandschoon zijn. Je wordt weer eens met je neus op de feiten gedrukt en leest zaken waarvan je niet echt zeker wist, “o is dat zo gegaan".

Over de verovering van de vrijheid hebben we genoeg gediscussieerd.

Reizen zonder John is voor driekwart een heerlijk leesbaar boek met die vergelijkingen in de US tussen 1960 en 2010. Aan het eind vind ik dat Geert wel heel erg zijn eigen mening naar voren brengt.Voor ik dood ga, wil ik nog een keer naar Santiago lopen maar dan vanuit Sevilla. Nou is dit niet zo moeilijk want het pad is goed aangegeven. Lopen geeft zo’n rust over je, omdat het leven heel simpel en zeer overzichtelijk is.

Dinsdag
4 december - Henri van der Steen

John Lanchester, 'Kapitaal'
Koen Haegens, 'Neem de tijd'
Nico Dijkshoorn, 'Dijkshoorn kijkt kunst'
Nico Dijkshoorn, 'Nooit ziek geweest'
Thomas Rosenboom, 'De rode loper'
Haraki Murakami, 'Kafka op het strand'
Marco Kamphuis, 'Havik'
Robert Hughes, 'De zeven levens van Rome'
Martijn Neggers, 'Hoop in blije dagen'
W.F. Hermans, 'De donkere kamer van Damocles'
P.F. Thomese, 'Het bamischandaal'
Frank van Pamelen, 'De zin van de ommezijde'
Joost Zwagerman: 'Kennis is geluk'
Piet van Eijkeren, 'Plauen'
Will Gompertz, 'Dat kan mijn kleine zusje ook' (Waarom moderne kunst kunst is)
Alicja Gescinska, 'De verovering van de vrijheid'
Willem Bosch, 'Op zwart'
Wijd open ogen, Gijsbert van der Wal
L.H.M. Wessels e.a., 'Veranderende grenzen, nationalisme 1815-1919
Marcel Metze, 'De hoogmoedigen'

'Kapitaal' is een boeiende roman over een dure straat in Londen in 2007 en 2008, als de crisis toeslaat, zodat we de nodige ellende zien. Iedereen met minder dan een ton op zijn spaarbankboekje gaat hier extra plezier aan beleven...
Murakami neemt je altijd weer mee naar een wereld waarin de gekste dingen gebeuren (vissen die uit de lucht vallen, soldaten die niet weten dat de Tweede Wereldoorlog is afgelopen, Johnny Walker die blijkt te bestaan, pratende poezen) die je als lezer gewoon accepteert als zaken uit het volle leven.
Over de kunstboeken van Van der Wal, Gompertz en Zwagerman heb ik in de krant geschreven, over Hughes en Metze ga ik nog schrijven.

Het meest aparte boek dat ik las is eigenlijk een kinderboek: De zin van de ommezijde. Ook zeer geschikt voor grote mensen die van taal houden...

Dinsdag 4 december - Marcel Demoed
De vetgedrukte titels zijn de boeken die ik sinds begin september uit de Lezers van Stavast lijst gelezen heb.2004
511


2012
200
X


2011
349
X
x
2009
335
X
x
2011
219
x

2012
208
X
x

2006
149
X


2011
205
X
x

2009
272
X
x

2010
2382008
220

x

2011
96
X
x
2011
214

x

2004
188
X


1996
160
X
x

2009
110
X
x

2011
200

x

2009
285
X
x

2012
96
XDe vetgedrukte titels zijn de boeken die ik sinds begin september uit de Lezers van Stavast lijst gelezen heb

De overige titels ben ik binnenkort van plan te lezen en 'Het land is moe' heb ik bijna uit.
Om in stijl te blijven met de opstelling dezer dagen in veel boekwinkels (Toptien fictie...enz.) geef ik hierbij wat voor mij de top 3 is van de tot nu toe gelezen boeken:
1 'Ziende blind in de sauna' - de invalshoek van een paar jaar weggeweest uit Nederland en dan met 'Afrikaanse ogen' naar het gebeuren in Nederland kijken gaf het goed leesbare boek iets heel speciaals.
2 'Stil de tijd' de manier waarop Joke Hermsen het fenomeen tijd  verdeelt in kloktijd en innerlijke tijd en de geweldige uitwerking van wat hier allemaal mee samenhangt in een goed en prettig leesbaar boek.
3 Voor mezelf aarzel ik of 'Neem de tijd' of 'Het goede leven' rangnummer 3 krijgt omdat ik ze beide erg inspirerend vind.

Van de overige boeken vond ik dat ze informatief en goed leesbaar waren met uitzondering van 'Niet voor de winst'. Ik vond dat tot dusver het enige boek wat 'stroef'' leest.

Van 'Dieren eten' krijg je blijvend een vieze smaak in je mond en er kwam bij mij het boek 'The Jungle' van Upton Sinclair in gedachten, een boek dat tientallen jaren geleden grote indruk op me maakte.

Een boek dat ik een paar jaar geleden las: 'De Achtste Hoofdzonde' door Jacob van Riel (Rudolf Geel) bracht van Anthony Burgess 'A Clockwork Orange' in herinnering.

Drie boeken die niet in de lijst staan maar die ik de afgelopen paar maanden wel heb gelezen zijn:
- 'De ontsluierde stad' door Lodewijk Asscher
- 'Moet kunnen' dor Herman Pleij
- ÍT Leaks -alles wat je liever niet over IT wilt weten' door Dré de Man

Donderdag 6 december - Thea Veken
De volgende boeken heb ik gelezen:
Rob Wijnberg. Nietzsche en Kant lezen de krant
Roos Vonk. Menselijke gebreken voor gevorderden
Alicja Gescinska. De verovering van de vrijheid
Lone Frank. De 5e revolutie
Seth Godin. Onmisbaar
Joke Hermsen. Stil de tijd
Coen Simon. En toen wisten we alles
Jaap Peters en Judith Pouw. Intensieve menshouderij
David Brooks. Het sociale dier
Neil Boorman. Merkenmoe
Tonkens, Uitermark en Ham. Handboek moraliseren
Dick Swaab. Wij zijn ons brein

Vrijdag 7 december - Herman Denneboom
35        ++       De Eeuw van Azië – Kishore Mahbubani
36        +/-       Irrationaliteit – Stuart Sutherland
37        ++       De Schuldenberg – Jaap van Duijn
38        +          Tot hier heeft de Heer ons geholpen (*) – Herman Vuijsje
39        ++       Religie voor Atheïsten (*)– Alain de Botton
40        ++       De Geopolitiek van Emotie – Dominique Moïsi
41        +/-       De Seizoenen van de Tijdgeest – Tom Kniesmeijer
42        ++       De Verovering van de Vrijheid - Alicja Gescinska
43        ++       God bestaat niet en Jezus is zijn Zoon (*, 2011) – Klaas Hendrikse º
44        +          De Hoogmoedigen – Marcel Metze
45        +          Geloven in een God, die niet bestaat (*, 2007) – Klaas Hendrikse
46        ++       Tribes (Jij moet ons leiden) – Seth Godin
47        +          Passies van het Brein, waarom zondigen zo verleidelijk is– Margrit Sitskoorn º
48        +          Waarom zijn wij niet gelukkig? – Richard Layard
49        +          De tien geboden voor het brein – René Kahn

*          ‘specials’ n.a.v. Alain de Botton’s boek Religie voor Atheïsten, interview BD
 º          niet op de Stavast boekenlijst
+/-       eigen beoordeling

Een summiere toelichting op de beoordeling is er nog niet van gekomen.

Hierbij ook de inhoud van mijn Candy Chang’s Memo briefje, dat ik ter plekke ook nog zal invullen, resp. aan de muur zal plakken!

Voor ik dood ga, wil ik … graag ervaren, dat mijn familie ‘goed verankerd’ is.

Vrijdag 7 december - Marieke Peters
gelezen boeken:
C. Simon, En toen wisten we alles
R. Heertje, Mark Rutte is lesbisch
J. Hermsen, Stil de tijd

1. week 37:
J. Peters en J. Pouw, Intensieve menshouderij
2. week 38:
S. Godin, Onmisbaar
3. week 39:
G. Kuijer, Hoe word ik gelukkig?
4. week 40:
S. Cain, Stil
5. week 41:
P. Verbeek, De grens van de mens
6. week 42:
A. Gescinska, De verovering van de vrijheid
7. week 43:
Koen Haegens, Neem de tijd
8. week 44:
Inside Job (film)
9. week 45:
W. Jakobs en I. Overdijk, Grote denkers over de toekomst
10. week 46:
K. Duve, Fatsoenlijk eten
11. week 47:
F. Savater, Het goede leven
12. week 48:
T. Adams, Kunst moet
13. week 49:
J. Naish, Genoeg

Vrijdag 7 december - Annet Teunissen
Hoe komen we van religie af?
De verovering van de vrijheid 
Mark Rutte is lesbisch (matig) 
Darwin in de supermarkt  (lekker leesbaar) 
Modern dédain  
Mr Art ( Tashaki Murakami)
Waarop wachten wij 
Het narcistisch ideaal  
De ambachtsman ( boeiend, soms langdradig)  
Brandwashed 

en nogmaals mijn slogan:

VOORDAT IK DOODGA WIL IK IEDERE DAG EEN BIJZONDER MOMENT BELEVEN

Zaterdag 8 december - Marianna van Vugt
Midden in de vorige crisis (1980)) met veel jeugdwerkeloosheid kon ik direct na mijn studie analytische chemie als biomedisch analist bij Organon op Central Nervous Systems lab aan de slag. Daar heb ik meegewerkt aan onderzoek naar de leerpil en een antidepressievum, dat nu al enige tijd op de markt is. Neurochemie en hersenen vind ik nog steeds erg interessante onderwerpen en dat is zichtbaar in de onderstaande non-fictie leeslijst.

Ab Dijksterhuis, Het slimme onbewuste, denken met gevoel
Seth Godin, Tribes
Jean Shinode Bolen, Goden in elke vrouw, een nieuwe psychologie van de vrouw
Tobias Reijngoud, Weten is meer dan meten
Ray Kurzweil, De singulariteit is nabij (Dit boek lees ik in etappes en is nu weer in mijn bezit.)
Alicja Gescinska, De verovering van de vrijheid
Kris Verburgh, Fantastisch, over het universum in ons hoofd
Koen Haegens, Neem de tijd
Jonathan Safran Foer, Dieren eten
Bennie Mols, Turings tango, Waarom de mens de computer de baas blijft
Coen Simon, En toen wisten we alles, een pleidooi voor oppervlakkigheid
Roger Scructon, Het nut van pessimisme, en de gevaren van valse hoop
Susan Cain, Stil, de kracht van introvert zijn in een wereld die niet ophoudt met kletsen
Jan Derksen, Bevrijd de psychologie, uit de greep van de hersenmythe
Joshua Foer, Het geheugenpaleis, de vergeten kunst van het onthouden
Lone Frank. De vijfde revolutie, omdat hersenwetenschap onze wereld gaat veranderen
Maarten van Rossem, Wie zijn wij?
Evelien Tonkers e.a., Handboek moraliseren, wetenschap en ongedeelde moraal
Jean Shinode Bolen, Goden in elke man, een nieuwe psychologie van de man
Louaan Brizandine, De vrouwelijke hersenen, waarom vrouwen anders zijn dan mannen

Voor 13 december wil ik de onderstaande titels nog te (uit)lezen:
Herman Kolk, Vrije wil is geen illusie, hoe hersenen ons vrijheid verschaffen
Marcel Metze, De hoogmoedigen
John Cornwell, Darwins engel, een repliek op God als misvatting


De vijfde revolutie is het boek dat iedere lezer van stavast zou moeten lezen. Lone Frank is een Deense neurobioloog en wetenschapsjournalist, die spreekt met de belangrijkste hersenwetenschappers van dit moment. Ze verwacht een neurorevolutie, die flinke gevolgen heeft op het gebied van moraal, geluk, religie, rechtspraak, economie en marketing. Ze brengt ons zelfinzicht (hoe werkt het brein) en daarmee ook vrijheid (om anders te handelen dan we onbewust zouden doen). Lone Frank wil vooral dat we op tijd het maatschappelijke debat over deze ontwikkelingen aanzwengelen en niet alleen aan de onderzoekers overlaten.

De meeste non-fictie lees ik in de bus, terwijl ik op en neer reis naar het werk. Ik verveel me nooit, want als ik ergens moet wachten ga ik lezen of schrijven. Mijn rugzak bevat naast een non-fictieboek ook altijd een dichtbundel voor de broodnodige afwisseling. Vasalis is de favoriet, maar de bundels van Herman de Coninck neem ik ook steeds vaker mee.

Remco Campert, Een oud geluid,
Gerard Reve, Het zingend hart
Vasalis, Parken en woestijnen
Vasalis, Vergezichten en gezichten
Herman de Coninck, Onbegonnen werk
Beppie Lotterman, Verbeelding is het oog van de ziel
Ramses Nasr, Onhandig bloesemend
J. Bernlef, De kunst van het verliezen
Neeltje Maria Min, Voor wie ik liefheb wil ik heten
Marcellus Emants, Lilith
Herman de Coninck, de gedichten 1
Herman de Coninck, de gedichten 2

Lezen heb ik mijn hele leven gedaan, maar de liefde voor Nederlandse literatuur is op de middelbare school, het Maaslandcollege, ontstaan. Sinds anderhalf jaar ben ik lid van een leesclub, waar we hetzelfde boek (7 of 8 per jaar) lezen en bespreken. Dit jaar heb ik Gitte voorbereid en dat boek kan ik iedereen aanbevelen. Na 3 keer lezen vind ik nog steeds nieuwe gezichtspunten.

Kristen Hemmerechts, Gitte
Jonatha Safran Foer, Extreem luid en ongelofelijk dichtbij (dvd interview Kristien Hemmerechts met Jonatha Safran Foer)
Wim Daniels, Komkomma
Paulien Cornelisse, En dan nog iets
Remco Campert, De wolk die niet voorbij trok
J. Bernlef, Buiten is het maandag
Marcellus Emants, Een nagelaten bekentenis
Willem Frederik Hermans, De donkere kamer van Damocles

Zondag 9 december - Hennie Gosselink
 1. De verovering van de vrijheid door Alicja Gescinka.
    Goed boek
De glans van oud ijzer door Cornelis Verhoeven.
    Prettig leesbaar,  oude bekende.
3. De goede stad door Geert Mak.
    Prima boek, echt gezellig, Geert Mak.
4. De gebroeders Karamazov door Dostojevski.
    Prachtig, geweldig boek.
5. Laat je niet regeren door angst, maar door moed. Door  Joachim Gauck.
    Fantastisch !  In deze sombere tijd.
6. Het universum uitgelegd aan mijn kleinkinderen. Door Hubert Reeves.
    De kleinkinderen weten dat allemaal veel beter dan Oma uit kan leggen.
7. Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt. Door Douwe Draaisma.
    Aardig boek over het geheugen. "Veel lezen" raadt hij aan.
8. Rechtvaardigheid door Michael J. Sandel.
    Goed boek.
9. Tonio door Van der Heyden.
    Bekend. Ik vind het voyeurisme, zoals zo veel boeken tegenwoordig.
10 De donkere kamer van Damocles. Door W. F. Hermans.
     Prachtig boek.  Goede sfeerbeschrijving van de oorlog.
11 Het Rijnlandboekje door Jaap Peters en Mathieu Weggeman.
     Duidelijke uitleg.
12  Welke vrijheid ? Essay over vrijheid en beschaving. Door Weis Reinboud .
      Grote problemen worden op een simpele manier uitgelegd èn met humor. Knap!
      Er bestaat een i.vrijheid en een s.vrijheid. Ik zou het aanschaffen voor het vak
      Maatschappijleer op school . Ook actueel i.v.m.  voetbalgeweld.
 13 Bullshit Management.  Door Jos Verveen.
      Ik ben gestopt op blz.188 ( van de 529) Te veel management jargon.
 14 Absurde overvloed. Waarom het zo moeilijk is om gelukkig te worden.
      Door Michael Foley.
      Walgelijk boek. De schrijver haalt te pas en te onpas geleerden en godsdiensten
      uit de hele wereldgeschiedenis fout aan om hem te bevestigen in zijn pessimisme.
      Weggooien dat boek !
 15 Het goede leven door Fernando Savater. Ethiek voor mensen van morgen.

      Ik ben er nog niet aan begonnen , maar ik vraag me af: Is dit boek een beetje op

      beurend of is het weer allemaal kommer en kwel ?

      Hoort dat zorgelijke bij Lezers van Stavast ?  Of kies ik de verkeerde boeken de

      laatste tijd ?

     Tot zover mijn gelezen- boeken lijst vanaf 3 okt. 2012Zondag 9 december - Tiny Gevers
Tja, de tijd vliegt en zeker zo rond Sinterklaas kom je (ik) regelmatig tijd tekort! Ik zie nu pas dat je laatste bericht, waarin je om titels vroeg, al op de 4e is verstuurd. Afijn, bijgaand stuur ik je de titels die ik gelezen heb voor LvS en mijn andere leesclub. Ik merk wel dat, als alles gewoon zijn gangetje gaat, een boek per week prima gaat. Echter, als je de griep krijgt of als je een verjaardag te vieren hebt, van je partner of van Sinterklaas, dan wordt het lastig!  Maar oké, hier volgt de lijst:
12.Tauben fliegen auf  van M.N. Abonji

Maandag 10 december - Toos Siegmund
Hieronder de titels van de boeken, die ik de laatste tijd gelezen heb:

Raoul Heertje – Mark Rutte is Lesbisch
Rutger Bregman – Met de kennis van toen
Herman Pleij – Tegen de Barbarij
Simon Schama – Waar is de tolerantie gebleven
John Paul Flinthof – De Wereld veranderen
Alicjia Gesinska – De verovering van de vrijheid
Jaap Peters en Judith Pouw / Intensieve menshouderij
Stefhane Hessel / Doe er iets aan
David van Reybrouck – Pleidooi voor populisme
Bernlef – Geleende levens
Willem Frederik Hermans – De donkere kamer van Damokles
Kristien Hemmerechts – Haar bloed

De boeken Haar Bloed en de Intensieve menshouderij ben ik mee bezig.

Tegen de Barbarij en Simon Schama waren de eerste boekjes die ik las nadat ik me had opgegeven en nog niet goed op de hoogte was met de lijst die ons door jou wordt aanbevolen.

Andere boeken buiten jouw lijst zijn voor de broodnodige afstand en ontspanning.

Ja en wat vind ik van die boeken?
Globaal genomen merk ik wel dat veel boeken te maken hebben met onderwerpen die me interesseren, maar die ik beslist niet altijd gemakkelijk te lezen vind.

In ieder geval zorgen ze wel dat ik niet inslaap, gemakzuchtig wordt, bij de tijd blijf en altijd wel iets toevoegen aan mijn mening, standpunten etc.

Ik moet oppassen dat ik niet door een boek heen vlieg om maar punten te scoren.  In ieder geval stimuleert dit project mij tot lezen  én  wat betreft de TV word ik nog kritischer dan voorheen.

Verder blijft het lezen ook wel een worsteling met alle belangrijke privéaangelegenheden.

Maandag 10 december Els Bijkersma
Gelezen:

Ap Dijksterhuis. Het slimme onbewuste
Dit boek heeft me nog bewuster  gemaakt in mijn denken en handelen.

Alicja Gescinska. De verovering van de vrijheid.
Zij heeft ingeslapen gedachtes, weer gewekt.

M. Everma.  De doopkaars, jeugdboek, herlezen.
Jan Brokken. De wil en de weg
Jan Brokken   Het hoe. Over het schrijven van romans en verhalen en non-fictie

Verder heb ik, selectief, oude tijdschriften Psychologie gelezen, ongeveer 20stuks en opgeruimd.

Voor dat ik dood ga, wil ik graag verhalenvertelster zijn.

Dinsdag 11 december - Els Langendijk
Hieronder mijn lijst tot nu toe:

Michael J. Sandel      Pleidooi tegen volmaaktheid  (een ethiek v oor gentechnologie)
-          Genetische manipulatie
-          Stamcelonderzoek
-          Ethische aspecten

Koen Haegens          Neem de tijd (overleven in de to go-maatschappij)

Coen Simon             En toen wisten we alles (een pleidooi voor oppervlakkigheid)

-          In plaats van te strijden tegen ongemak en onwetendheid, pleit hij voor de menselijke maat van een oppervlakkig leven.

Richard Sennett        De ambachtsman ( De mens als maker)
-          Vakmanschap
-          Vak
-          Vakman     

 Stéphane Hessel      Doe er iets aan (pamflet)

-          Pleidooi voor cultureleen ethische verrijking
-          Universele verklaring van de rechten van de mens

 Désanne van Brederode      Modern dedain (pamflet)

-          Er werd vroeger opgekeken tegen intellectuelen; vandaag de dag moet je je schamen als je je in zaken van de geest verdiept.

 Marcia Luyten          Ziende blind in de sauna

-          Hoe onze politiek, economie en cultuur ” Afrikaanse” trekken krijgen.

Dan Ariely                Heerlijk oneerlijk
-          Hoe we allemaal liegen, met name tegen onszelf
-          Over sjoemelen, frauderen etc.

Roos Vonk               De eerste indruk
-          Overzicht van wederzijdse factoren die een rol spelen bij het vormen van een eerste indruk van een persoon

 Michael Lewis         Boomerang  (wake up call voor de westerse wereld)

-          Een lof der zotheid over de financiële crisis
-          Michael Lewis gaat op reis om de ziel van de financiële crisis bloot te leggen. IJsland, Griekenland, Ierland Duitsland woeden onder de loep genomen.
-          Als laatste hoofdstuk Californië met  Arnold Schwarzenegger

Michael J. Sandel     Niet alles is te koop
-          De morele grenzen van marktwerking
-          Mag een verzekeraar of een werkgever iemand die te zwaar is met een bonus stimuleren af te vallen
-          Moeten we kinderen betalen om boeken te lezen of goede cijfers te halen
-          Mogen we geld geven voor het doneren van hun organen
-          En kun je in geld uitdrukken hoeveel een mensenleven het milieu belast

 Tony Judt                Het land is moe (gedeeltelijk gelezen, rest komt nog)   


Woensdag 12 december - Els Mommersteeg
Hierbij mijn lijstje met gelezen boeken in de afgelopen weken.

How to be a woman van Caitlin Moran
Goed boek over hoe een vrouw te zijn. Iedereen denkt in standaarden en gewoontes, zij gaat verder. Iedere vrouw heeft de keuze om wel of geen relatie te hebben, wel of geen kind te krijgen. Terwijl als je deze keuzes maakt van alleen blijven en bewust geen kinderen je er raar op aan wordt gekeken.

Boektweepuntnul van Louis Hilgers
Voor mijn grote interesse in social media heb ik dit boek gelezen. Aller vormen van social media zijn in dit boek te vinden.

Stil de Tijd van Joke Hermsen
Toen ik de zin las "alles gaat zo snel aan je voorbij" had ik het gevoel het boek niet verder te hoeven lezen. Het bevestigde wat ik ervaar.

Een nieuwe baan vinden met Social Media voor Dummies van Joshua Waldman
Goed boek voor mensen die op zoek zijn naar een baan, zoals ik.

Jobmarketing 2.0 van Aaltje Vincent
Goed boek met allerlei tips en trips voor werkzoekende.

Maak van je angst je levenskracht van Anselm Grun
Ik heb chronische pijn en dat drijft mij de laatste maanden tot wanhoop en wordt ik weleens angstig. Vandaar dit goede boek.

Wat een hufter van Bas van Stokkom
De titel zegt alles en wat in het boek te lezen is ook. Er zijn inderdaad veel hufters, mensen gaan zich in deze slechte economische tijd zich meer als een hufter gedragen, meer crimineler. Een tijd van weinig tolerantie, kijk naar de dood van de grensrechter.

Bullshit Management van Jos Verveen
Het was mij iets te veel management. De bedrijven zitten vol met 1001 managementfuncties, maar zijn die allemaal nodig, NEE. Er zijn teveel managers in bedrijven.

Waarop wachten wij van Notker Wolf
Dit boek heeft me zo geraakt dat ik ben gestopt met lezen. Het boek is geschreven in 2006 en beschrijft precies de tijd waarin we nu zitten, in een tijd van verandering. De tijd van het kan niet op is voorbij.

Uitverkocht van Jim Stolze
-

50 tinten grijs, 50 tinten donkerder, 50 tinten vrij
Leest heerlijk weg. Verder geen toelichting nodig.

Woensdag(avond) 12 december - Hans van Duijnhoven
De afgelopen drie maanden las ik:

Peter-Paul Verbeek. De grens van de mens : over techniek, ethiek en de menselijke natuur (2011)
Kevin Kelly. De wil van technologie (2012)
Martin Lindstrom. Brandwashed : hoe bedrijven ons manipuleren en overhalen om te kopen (2012)
Klaas Hendrikse. God bestaat niet en Jezus is zijn zoon  (2011)
Tomás Sedlacek. De economie van goed en kwaad : de zoektocht naar economische zingeving en van Gilgamesj tot Wall street (2012)
John-Paul Flintoff. De wereld veranderen : hoe doe je dat (2012)
Joachim Gauck. Laat je niet regeren door angst, maar door moed (2012)
Yvonne Zonderop. Poldern 3.0 : Nederland & het algemeen belang (2012)
Michael Ende. Momo en de tijdspaarders (1973)
Thije Adams. Kunst moet : ook in tijden van cholera (2012)
Peter Westbroek. De ontdekking van de aarde : het grote verhaal van een kleine planeet (2012)
Hubert Reeves. Het universum uitgelegd aan mijn kleinkinderen (2011)
Paul Verhaeghe. Identiteit (2012)
Andrew Keen. De digitale afgrond : hoe de huidige sociale online revolutie ons eenzamer en hulpelozer maakt (2012)
Christien Brinkgreve. Het verlangen naar gezag : over vrijheid, gelijkheid en verlies van houvast (2012)
Margreet de Heer. Filosofie in beeld (2010)
J.R.R. Tolkien. De hobbit (2011)
Michael Foley. Absurde overvloed : waarom het zo moeilijk is gelukkig te worden (2012)

Michael Ende's Momo gelezen omdat Koen Haegens dit boek in zijn Neem de tijd meeneemt in zijn betoog om het 'wat rustiger' aan te doen. De hobbit herlezen als voorbereiding op de film (die vandaag 12-12-12 in première) ging). De meeste indruk maakten boeken van Paul Verhaeghe, Christien Brinkgreve én Peter Westbroek. Zo veel levenswijsheid gecombineerd met een wetenschappelijke houding. Wat mij betreft verplichte (kerstreces)leesstof voor alle leden van ons nieuwe kabinet. En daarbovenop of omheen De wil van technologie van Kevin Kelly.
Zit nu - medio december - op 51 boeken (sinds begin dit jaar). Mission almost accomplished.

Daarnaast de laatste maanden tussendoor voor het eerst naar een luisterboek geluisterd. Geleend van een schoonzus. Een filosofiecursus van en door Miriam van Rijen. Stoïcijnse levenskunst. Vijf filosofen staan centraal: Epicurus, Seneca, Epictetus, Spinoza en Sartre. Ideaal voor in de auto. Bevalt wel. Is wel pittig. Je gedachten dwalen vaak weg. Derhalve meerdere kern "opzetten". Zou een betoog op kunnen zetten over de inhoud van dit hoorcollege en de boeken die we als Lezers van Stavast lezen en de thema's die daarin aan bod komen. Maar daar ontbreekt me (nu) de inspiratie én puf voor. Wellicht, later. Maar er is absoluut een relatie tussen een stoïcijnse levenshouding en de attitude die we als mensen zouden (moeten?) hebben om de problemen van onze tijd aan te gaan pakken.

Mijn zin: Voor ik dood ga, wil ik ... mezelf uploaden naar de cloud.
Een knipoog naar het boek dat me sinds ik het van de zomer las feitelijk het meest bezighoudt: De singulariteit is nabij van Ray Kurzweil (al uit 2005).