zaterdag 29 augustus 2015

Jesse Klaver


De mythe van het economisme

De Bezige bij 2015, 188 pagina's - € 17,90

Lenen als E-book via bibliotheek.nl

Wikipedia: Jesse Klaver (1986) en zijn website

Korte beschrijving
Toen Tweede Kamerlid Jesse Klaver in mei 2015 fractievoorzitter werd van GroenLinks keerde hij zich in zijn eerste speech tegen het economisme in dit land, waarin volgens hem veel te veel wordt teruggebracht tot een economische of financiële kwestie en de markt te veel speelruimte heeft. In 'De mythe van het economisme' gaat hij dieper in op dat doorgeschoten markt- en rendementsdenken. Klaver verzet zich tegen de economisering van de maatschappij. In zijn ogen krijgen platte economische argumenten zo vaak de voorkeur boven idealen of andere zaken waaraan geen prijs te koppelen valt, zoals natuur, milieu, kunst en cultuur: niet alles valt in cijfers uit te drukken. Maar het boek gaat niet alleen over de uitwassen van de economisering, het is ook een zelfportret van Klaver. In de eerste persoon enkelvoud schrijft hij over zijn jeugd in Roosendaal, over zijn uitgangspunten, over wat hij wil bereiken, en wat zijn toekomstvisie voor Nederland is.

Korte beschrijving op website uitgever
Aan de vooravond van Prinsjesdag en de algemene beschouwingen zal op donderdag 10 september het langverwachte boek van Jesse Klaver bij De Bezige Bij verschijnen. 

'We gaan Nederland veranderen. Voor minder wil ik het niet doen.' Met deze woorden kondigde Jesse Klaver op 12 mei zijn fractieleiderschap aan voor GroenLinks. In dit boek verklaart de fractievoorzitter van GroenLinks zijn politieke idealisme en vertelt hij hoe hij de steeds sterkere tendens om iedere maatschappelijke kwestie te reduceren tot een rekensom tegen wil gaan. Klaver analyseert het economisme, schetst heldere alternatieven en geeft een stem aan een groeiende onderstroom in de samenleving.

Jesse Klaver maakte een stormachtige entree in de Nederlandse politiek. Hij was het die het debat over de ongelijke vermogensverdeling in Nederland aanzwengelde door de Franse econoom Thomas Piketty naar de Kamer te halen. Hij was het ook die opzien baarde met zijn reprimande aan het adres van ABN Amro-commissaris Van Slingelandt en met zijn strijd tegen belastingontwijkende multinationals. Nu is hij de jongste fractievoorzitter in de parlementaire geschiedenis.

Jesse Klaver (1986) is sinds 2010 Tweede Kamerlid voor Groen Links. Daarvoor was hij voorzitter van CNV Jongeren, lid van het algemeen bestuur van CNV en lid van de SER. Sinds mei 2015 is hij fractievoorzitter van GroenLinks.

Fragment uit 3. Het economisme
Ik ben overigens helemaal niet tegen het maken van rekensommen. Of tegen het laten betalen door de vervuiler. Het is zeer nuttig om kosten en baten tegen elkaar af te wegen, zoals het ook helpt om een prijskaartje te hangen aan vervuiling. Maar we moeten voortdurend beseffen dat we er daarmee niet zijn. rekensommen en kosten-batenanalyses vertellen nooit het hele verhaal. Ze kunnen onderdeel zijn van een afweging maar nooit allesbepalend. We kunnen pas echt tot een oordeel en tot een debat komen als we ook de waarden onder ogen zien die geen prijs hebben.
  Nadat ik het economisme bij mijn aantreden als fractievoorzitter op 12 mei 2015 introduceerde in het publieke debat, ben ik bekritiseerd door verschillende economen. Ze vatten mijn kritiek op het economisme op als een aanval op de economie, op hun wetenschap. Dat is een misverstand. Ik bekritiseer niet de economen; zij doen gewoon hun werk. Ik bekritiseer politici en opiniemakers die zich bedienen van louter economische argumenten en zich verschuilen achter rekensommen. Ik acht aan economische inzichten - en ik gebruik hier heel bewust de meervoudsvorm, want economen zijn het erg vaak met elkaar oneens en ik leer graag van hen allemaal. Zoals ik ook nieuwsgierig ben naar de observaties van allerlei sociologen en biologen, en me laat inspireren. Mijn visie op het onderwijs is meer bepaald door mijn gesprekken met pedagogen dan door mijn contacten met economen, zoals ik van biologen meer geleerd heb over de natuur dan van de rekenmeesters van het CPB. Op basis van die rijke cocktail aan opvattingen en ervaringen moeten we tot onze keuzes komen. Alleen varen op het kompas van economen zou mijn blikveld veel te veel beperken. Maar dit doet niets af aan de waarde van economische inzichten op zich. (pagina 93-94)


Meer boeken over economie, het Rijnlandse model, neoliberalisme e.d

Een artikel over Jesse Klaver en andere politici, die ook een boek hebben geschreven: Politiek is boekhouden voor gevorderden geworden (juni 2015)

Terug naar Overzicht alle titels

donderdag 27 augustus 2015

Tor Norretranders

Het bewustzijn als bedrieger : een mythe ontrafeld
De Arbeiderspers 2000, 493 pagina's - € 35,--

Oorspronkelijke titel: maerk verden : en beretning om bevidsthed (1991)

Wikipedia: Tor Norretranders (1955) en zijn website 

Tor Norretranders - de ontdekkingsreiziger (artikel oktober 2011)

Fragment uit Woord vooraf
Het bewustzijn is tegelijkertijd het meest direct aanwezig én het raadselachtigste en ongrijpbaarste van het menselijke bestaan.
We kunnen met elkaar over bewustzijn praten, maar we kunnen het alleen ieder voor zich ervaren, van binnenuit. Het bewustzijn is fundamenteel en onverwoestbaar subjectief van aard, een fenomeen dat alleen van binnenuit kan worden ervaren.
Het bewustzijn is een vanzelfsprekendheid - de ervaring van het ervaren, het weten van het weten, het voelen dat je voelt . Maar wat is het dat deze ervaring ervaart. War gebeurt er als je deze ervaring van het ervaren van buitenaf bekijkt, en vraagt: hoeveel registreert het bewustzijn eigenlijk?
Wetenschappelijk onderzoek van het verschijnsel 'bewustzijn' van de laatste jaren heeft aangetoond dat mensen veel meer waarnemen dan het bewustzijn ervaart, dat mensen veel meer met de wereld en met elkaar in contact staan dan het bewustzijn denkt, dat het overzicht en de controle die het bewustzijn denkt te hebben over menselijk handelen, een illusie is.
het bewustzijn speelt een veel kleinere rol in het menselijk leven dan de westerse cultuur tot nu toe wilde geloven. (pagina 9)

Lees ook: Ap Dijksterhuis. Het slimme onbewuste : denken met gevoel (2007)

Terug naar Overzicht alle titels

dinsdag 25 augustus 2015

Cynthia Barnett

Regen : een natuur en cultuur geschiedenis
Kosmos 2015, 383 pagina's - € 22,50

Oorspronkelijke titel: Rain : a natural and cultural history (2015)

Website Cynthia Barnett (1966)

Korte beschrijving
Dit populair-wetenschappelijke boek behandelt het verschijnsel regen in al zijn kleurrijke facetten. Van het beheersen van regen tot het oproepen van regen; van de invloed van regen op de kunsten tot de invloed op producten, zoals het moeizame wordingsproces van de Mackintosh regenjas of van de paraplu. Van weermannen tot klimaatverandering. De auteur, schrijfster van wetenschapsboeken, schijft meeslepend en helder. Ze lardeert haar tekst met vele onbekende, maar interessante feiten en verhalen. Meanderend voert ze de lezer door de regencultuur. Het boek is voorzien van uitvoerige noten en register. Geschikt voor een brede doelgroep: van wetenschappers tot Jan en alleman. Een onderwerp dat breed moet aanspreken en nieuw is in zijn uitwerking.

Recensie De Volkskrant: Mooie regenverhalen met (te) optimistisch slot (15 augustus 2015)

Fragment uit 13, En de verwachting luidt: tijd voor een omslag
Afzonderlijke gevallen van wateroverlast of droogte zijn wetenschappelijk gezien niet te koppelen aan een door mensen veroorzaakte klimaatverandering ofwel de stijging van de gemiddelde temperatuur door warmtebindende uitstoot. We hebben gezien in welke mate onze vestigingspatronen de impact van natuurrampen verergeren, ongeacht wat we in de atmosfeer hebben aangericht. Toch bespeuren wetenschappers bij steeds meer gevallen van extreem weer de kracht van de klimaatverandering. De menselijke invloed op het klimaat beïnvloedt inmiddels elke weersgesteldheid, aldus Martin Hoelring, als klimaatwetenschapper verbonden aan het NOOAth System Research-lab in Boulder. 'Regens en andere weertypen vinden tegenwoordig in een ander klimaat plaats dan honderd jaar geleden en dus gedragen ze zich ook anders,' legt Hoerling uit. 'De vraag is alleen, in welke mate?'
  Hoewel regen een stuk lastiger te kwantificeren en te doorgronden is dan ander weertypen, behoren de veranderende neerslagpatronen tot de eerste en meest waarneembare oprispingen van een zich opwarmende aardbol. Hoe warmer onze aarde wordt, hoe meer waterdamp zich in de atmosfeer vormt. Hogere temperaturen leiden immers tot meer verdamping, en dus tot meer regen in waterrijke gebieden, en tot hogere temperaturen en meer droogte in waterarme regio's. Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) benadrukt dat Noord-Amerika en Europa inmiddels al vaker kampen met extreme neerslag. Terwijl de aarde zich blijft opwarmen voorspelt men wereldwijd meer en intensere droogtes en regens. Dorre regio's worden droger en vochtige regio's worden natter. (pagina 301-302)

Terug naar Overzicht alle titels

Yanis Varoufakis


De economie zoals uitgelegd aan zijn dochter

De Geus 2015, 189 pagina's - € 17,95

Lenen als E-book via bibliotheek.nl

Oorspronkelijke titel: Milondas stin kori mou ya tin ikonomia (2013)

Wikipedia: Yanis Varoufakis (1961) en zijn blog  

Tekst website uitgever
Yanis Varoufakis (1961) zorgde als kersverse Griekse minister van Financiën voor opschudding in heel Europa met zijn dwarse ideeën en vernieuwende benadering. Varoufakis is opgeleid als wiskundige en statisticus en promoveerde in Engeland in de economische wetenschap. Hij gaf les aan universiteiten in Engeland, Amerika en Australië en was voordat hij minister werd hoogleraar economische theorie aan de Universiteit van Athene. Varoufakis schreef enkele toonaangevende boeken en wordt al jaren gezien als onmisbare stem in het debat over de wereldwijde economische crisis.

Recensie Trouw (11 juni 2015)

Fragment uit 3. Schuld, winst, rijkdom
Mensen hebben altijd schulden gecreëerd. Als de ene buurman een andere buurman in een moelijk moment te hulp schoot, dan bedankte die laatste hem en zei: 'Ik ben je zeer verplicht.' En beiden wisten dan - zonder dat er een overeenkomst werd ondertekend - dat als de reddende engel zich in de toekomst in een beroerde toestand zou bevinden, degene die nu geholpen was hem een wederdienst zou bewijzen. Zo zou hij met een goede daad zijn morele schuld 'aflossen'. Maar er zijn verschillen tussen dit soort solidariteit en wat we tegenwoordig onder schuld verstaan: ten eerste is er het contract en ten tweede de rente.
  Het contract verandert een informele overeenkomst (bijvoorbeeld 'Jij helpt mij vandaag, ik help jou morgen') in een formele verplichting met concrete voorwaarden die de vorm aannemen van ruilwaarden, uitgedrukt in geld. De verwachting dat er rente betaald zal worden, betekent dat degene die vandaag iets geeft in de toekomst iets ontvangt van grotere waarde. Met andere woorden: bij solidariteit is het motief voor de hulp aan de ander het gevoel dat je iets goed hebt gedaan (de hulp zelf geeft je dat gevoel), maar in het geval van de leenovereenkomst, het contract, is het motief de ruil-meerwaarde, dat je in de toekomst uiteindelijk iets zult krijgen met een grotere ruilwaarde dan wat je vandaag gegeven hebt. Of, om het weer anders te zeggen (denk aan het vorige hoofdstuk): als je solidair bent met anderen door ze iets van waarde aan je bieden, heeft je beloning slechts belevingswaarde. maar als de aan de 'ander' leent in marktsamenleving (dat wil zeggen in de sfeer van ruilwaarden), heeft je beloning ook ruilwaarde: rente.  (pagina 54-55)

Fragment uit 7. Dwaze virussen?
Sinds de marktsamenlevingen zijn ontstaan, hebben we twee derde van alle bossen op de planeet verwoest, heeft zure regen meren vergiftigd, hebben we rivieren ingedamd of helemaal drooggelegd, hebben we de zuurgraad van de oceanen verhoogd, hebben we de grond uitgeput en dieren en planten uitgeroeid. We zijn daarbij zo ver gegaan dat we het evenwicht in de biosfeer, ons enige toevluchtsoord, hebben verstoord. En alsof dat nog niet genoeg is, produceren we steeds meer gassen (zoals kooldioxide en methaan) die de temperatuur op de planeet zo verhogen dat het ijs op de twee polen aan het smelten is, dat de zeespiegel stijgt, het klimaat op aarde gedestabiliseerd raakt en hele volken dreigt te verdwijnen. Wie twijfelt nog aan het gelijk van Agent Smith? We lijken op het Ebolavirus, dat zichzelf ondermijnt, omdat het de organismen waarin het zijn toevlucht heeft genomen in de haast ook doodt.
 Je zult terecht zeggen dat Agent Smith helemaal niet bestaat. Dat hij een product is van de fantasie van de scenarioschrijver; een menselijke poging om onze geesten wakker te schudden. Precies zoals Christopher Marlowe en Mary Shelley hun fictieve verhalen over Faust en Frankenstein gebruikten om ons te waarschuwen voor het leed dat de marktsamenleving al vanaf de wieg in zich draagt. Misschien dat die waarschuwingen via de literatuur , kunst en film aantonen dat er hoop is, dat wij uiteindelijk geen epidemie, kanker of virus blijken te zijn die het gemunt hebben op onze planeet.
  Virussen, kwaadaardige tumoren en bacteriën hebben geen geweten. Wij beschikken daar wel over. Het geeft ons de beste kans om Agent Smith te logenstraffen. Maar daarvoor moeten we kritisch blijven en ons teweerstellen tegen onze belangrijkste en meest fatale creatie: de marktsamenleving, die zich langzaamaan heeft omgevormd tot onze baas en tegelijkertijd tot de grootste vijand van planeet aarde. (pagina 136-137)

Lees vooral ook: David Graeber. Schuld : de eerste 5000 jaar en Daron Acemoglu & James Robinson. Waarom sommige landen rijk zijn en andere arm (met een andere verklaring waarom landen rijk zijn of niet; afwijkend van het verhaal van Varoufakis).

Terug naar Overzicht alle titels

woensdag 19 augustus 2015

Doe mee als Lezer van Stavast


Op donderdag 10 september 2015 komen de Lezers van Stavast voor de eerste keer in het nieuwe (vierde) seizoen weer samen in de Openbare Bibliotheek Oss. Deze bijeenkomsten zijn voor iedereen gratis toegankelijk en vooral interessant voor mensen die (veel) willen lezen over alle veranderingen die in onze samenleving gaande zijn.

Tegenlicht Meet-up?
Op een bepaalde manier zijn deze bijeenkomsten een soort Tegenlicht Meet Ups. Bijeenkomsten die op verschillende plaatsen in Nederland worden gehouden. De aanleiding is daar altijd een bepaalde Tegenlicht-uitzending. Uitzendingen die altijd gaan over nieuwe 'dingen' die op ons af komen en waar we ons als burgers toe dienen te gaan verhouden.

Hier echter staan boeken centraal
Tijdens de bijeenkomsten van de Lezers van Stavast (één keer per vier weken op de donderdagavond) staan daarentegen altijd boeken centraal. Maar worden wel regelmatig fragmenten uit Tegenlicht-uitzendingen gebruikt om over een bepaald thema met elkaar van gedachten te kunnen wisselen. Maar het kunnen ook andere elementen zijn: TED-talks, een liedje, een tentoonstelling, een lezing, een speelfilm et cetera. Ook organiseren we als groep soms uitstapjes buiten de bibliotheek (bijvoorbeeld een tentoonstelling, speelfilm of lezing bezoeken). Die ervaringen worden uiteraard weer gebruikt als input voor het gesprek op donderdagavond. De Lezers van Stavast vormen als het ware een bijzondere leesgroep. We lezen wel, maar niet hetzelfde boek. Nee, Lezers van Stavast lezen boeken over een zeer breed, belangrijk en interessant thema en kunnen daarom tóch met elkaar het gesprek aangaan. Op de literatuurlijst staan (medio augustus 2015) ruim driehonderd titels. En dit aantal zal in het komend seizoen zonder enige twijfel groter worden.

Lezers van Stavast
Dit fenomeen begon in het voorjaar van 2012. Toen werd een oproep gedaan. Wie durft de uitdaging aan om gedurende veertig weken veertig non-fictie boeken over onze kantelende samenleving te gaan lezen en daarover met elkaar in gesprek te gaan. Die oproep sloeg aan en in september 2012 begonnen tegen de veertig leden van de bibliotheek aan deze klus. A snel bleek dat de lat té hoog was gelegd. In de praktijk haalde bijna geen enkele Lezer van Stavast de limiet. Maar dat gaf niet. Het succes van de oproep was dat de meeste deelnemers aangenaam verrast waren dat er meer mensen 'rondliepen' die wilden praten over zaken die in onze complexe samenleving aan het schuiven zijn. Eén keer per vier weken komen ze samen, leren elkaar kennen en worden gestimuleerd en uitgedaagd om kennis te (gaan) nemen van andere, onbekende boeken en schrijvers.
Na seizoen een gingen we door. Jaarlijks vielen er deelnemers af en kwamen er anderen bij. Op een gemiddelde donderdagavond komen rond de twintig Lezers van Stavast af. Op donderdag 10 september is de eerste van elf geplande bijeenkomsten in de Osse bibliotheek

Opzet van zo'n avond
Vanaf 19:00 uur is de inloop. Staat koffie en the eklaar. We starten om half acht en gaan meestal door tot half tien. Vaak loopt het uit.
Namens de bibliotheek maak ik voor elke avond een agenda. Niet té star, maar meer een houvast voor de avond. Regelmatig breng ik nieuwe titels naar voren. Laat de aanwezigen een filmpje zien; of een toepasselijk liedje. Attendeer ze op aankomende lezingen, die een relatie hebben met het thema. Verwijs naar bepaalde artikelten uit krant, tijdschrift of op 'het net'. Een mooie cartoon. Bijna altijd staat tijdens zo'n avond een bepaald deelonderwerp centraal. Denk aan zaken als een ander soort geld, doorgeslagen management-'gedoe', de energie-transitie, het onderwijs, ons democratische proces, de komst van robots, ethische zaken rondom engineering in en aan de mens et cetera. Onlangs spraken we uitvoerig over De volmaakte mens (vier programma's over sleutelen aan de mens, met Bas Heijne).

Interactief
Vaak vraag ik iemand uit de groep om een bepaald gelezen boek uit te leggen, te duiden. Alles is er op gericht om de groep aan het praten te krijgen over een bepaald onderwerp. Om er een interessante avond van te maken. Opdat iedereen met een goed gevoel naar huis gaat. Geïnformeerd. Geïnspireerd. En het was ook nog 'leuk'. Oh ja, en tijdens zo'n avond kunnen leden ook nog boeken lenen en inleveren. U zult begrijpen dat Lezers van Stavast elkaar onderling attent maken op dit of dat boek. En het is geen probleem als er boeken worden geleend en gelezen die niet op de literatuulijst van de Lezers van Stavast voorkomen.
Het klinkt een beteje modieus maar de Lezers van Stavast is in mijn ogen een typisch voorbeeld van een 'community'. Een groep zielsverwanten die gedurende enige tijd samen optrekken. Zich aan elkaar optrekken.

Nieuw element in het vierde seizoen
De afgelopen drie seizoenen heb ik af en toe iemand van buiten de groep een verhaal voor de groep laten houden. In het seizoen 2015-2016 wil ik dat veel vaker gaan doen. Ik zal uiteenlopende mensen benaderen om vanuit hun expertise/achtergrond te komen vertellen welke (drie) boeken hun hebben geholpen (of helpen) om te begrijpen wat er in hun sector of 'tak van sport' aan het schuiven is. Na zo'n korte inleiding volgt een gesprek met de groep.

Wilt u meedoen?
Iedereen die lid is van de bibliotheek mag meedoen. Belangrijk is vooral dat u meer dan geïnteresseerd bent in wat er momenteel in onze kantelende samenleving gaande is. En daarover boeken wilt lezen. Mijn stelling is dat op bijna alle terreinen van het menselijk doen en laten 'dingen' fundamenteel aan het veranderen zijn. En het is belangrijk dat je daar als volwassen mens weet van wilt hebben. Probeert te begrijpen wat er gaande is. Om iets gefundeerder een standpunt te kunnen innmen. Het helpt - echt waar! - als je jezelf breed informeert.

Dit seizoen mag u op donderdagavond zo maar binnenlopen. Aanmelden is niet verplicht. U kunt zich echter wel aanmelden voor een email-service. U krijgt dan enkele dagen voor een bepaalde bijeenkomst van mij een mailtje met daarin het globale programma. Dit mailtje verplicht u tot niets. U kunt besluiten om de ene avond wel en een andere bijeenkomst niet bij te wonen. Via mail stuur ik vaak na aflloop ook nog bepaalde informatie door.

Meld u aan via dit formulier.

Bijeenkomsten Lezers van Stavast 2015-2016 (donderdagavond 19.30-21.30 uur)
10 september 2015
8 oktober
5 november
3 december
7 januari 2016
4 februari
3 maart
31 maart
28 april
26 mei
23 juni

Meer informatie
Het blog van de Lezers van Stavast (alle titels + achtergrondartikelen)
Neem bijvoorbeeld boeken (een recent artikel over Martijn Aslander en de Lezers van Stavast)
Citaten (artikelen over uiteenlopende onderwerpen; de aanleiding is altijd een citaat)

(woensdag 19 augustus 2015)
Hans van Duijnhoven

dinsdag 18 augustus 2015

Frank Furedi

De terugkeer van het gezag : waarom kinderen niets meer leren
Meulenhoff 2011, 303 pagina's - € 9,99 (ebook)

Oorspronkelijke titel: Wasted : why education isn't educating (2009)

Wikipedia: Frank Furedi (1947) en zijn website 

Korte beschrijving
De economie, de politiek en onderzoekers spelen in het onderwijs een grote rol. Dit boek heeft als thema: geef het onderwijs terug aan de school en aan de ouders; geef de docent zijn klas terug waarin zijn gezag centraal staat. Leer kinderen weer naar het verleden kijken, naar de kennis van voorgaande generaties. Het doel van onderwijs is de ontwikkeling van het denken en van het gevoel, het opbouwen van waarden en normen en het opdoen van vaardigheden. Waar het in onderwijs vooral om gaat, is: hoe krijgen ze les en wat is de inhoud van het onderwijs? Het boek is helder (en ook zeer uitvoerig) geschreven door de socioloog Frank Furedi, hoogleraar aan de universiteit van Canterbury. Uiteraard speelt dan de structuur van de samenleving en ook de Engelse situatie een rol. Om het woord gezag te vermijden is het beter te zeggen: geef het onderwijs terug aan de school, waar geborgenheid en wijsheid worden doorgegeven door de onderwijzer aan de leerling, die uniek is. Er zijn drie aanhangsels, een alfabetisch register, een bibliografie en een groot aantal eindnoten. Aan te bevelen voor onderwijsmensen, -besturen en andere in het onderwijs geïnteresseerden.

Fragment uit 3. Verwarring over gezag van volwassenen
Door de neiging om 'progressief' onderwijs te hekelen vergeet men nogal eens openlijk te erkennen dat de crisis in het gezag in de allereerste plaats kan worden verklaard door het feit dat volwassenen zo veel moeite kost om zich gezaghebbend te gedragen. De oriëntatie en technieken die de  progressieve onderwijsdeskundigen bepleiten zijn op zichzelf niet verantwoordelijk voor de achteruitgang van het gezag van volwassenen. Er is zelfs heel veel te zeggen voor een minder rigide en open vorm van pedagogiek die kinderen optimaal de ruimte geeft voor zelfexpressie en voor de verwezenlijking van hun individualiteit. Het kan reusachtige voordelen opleveren voor de kinderen als ze de kans krijgen om te experimenteren en onbelemmerd de wereld kunnen verkennen. Deze vorm van gedurfde pedagogiek wordt vaak voorgesteld als antigezag; maar om het te laten slagen is de inbreng vereist van zelfverzekerde en intelligente volwassenen die op gezaghebbende manier invloed kunnen uitoefenen op kinderen. Het is een solide en gezaghebbende schoolethos dat de basis vormt van een vrij en open leerproces. Het vermogen van kinderen om zichzelf te uiten hangt af van een mate van zelfbeheersing en het is allesbehalve duidelijk wat zij zullen uiten als zij die controle niet hebben aangeleerd.
  Hoewel kindgericht progressief onderwijs dikwijls in verband wordt gebracht met egalitarisme, spreken die twee elkaar vaak tegen. Progressief onderwijs is met zijn nadruk op zelfverwezenlijking en individuele expressie in potentie juist niet egalitair. Sterker nog, het werkt meestal het beste onder omstandigheden waarbij kinderen het voordeel genieten van het aanzienlijke culturele kapitaal van hun welvarende ouders. Dat is een van de redenen waarom tegenwoordig echt non-conformistisch kindgericht onderwijs alleen in de marges van de samenleving bestaat. Tegen ons wordt de retoriek van kindgericht onderwijs gepreekt; maar in een wereld waarin onderwijs de samenleving moet dienen, is onderwijs allesbehalve kindgericht. (pagina 112-113)

Youtube - Frank Furedi: Western parents don't know how to bring up their children - IQ2 debate (10:59)Terug naar Overzicht alle titels

woensdag 12 augustus 2015

Soort boek - Geschreven door twintigers en dertigers

De prestatiegeneratie
2014
128
De geschiedenis van de vooruitgang
2013
413
Gratis geld voor iedereen
2014
260
Met de kennis van toen
2012
255
Waarom vuilnismannen meer verdienen
2015
101
Thomas Piketty's Kapitaal : samengevat
2014
175
Een wedstrijd in menselijkheid
2011
335
De virtuele spiegel
2012
163
Een paradijs waait uit de storm
2013
150
De gelovige geest
2012
271
De verovering van de vrijheid
2011
219
De grootste show op aarde
2015
320
Neem de tijd
2012
208
De mythe van het economisme
2015
176
Nederland als vervlogen droom
2013
239
Imagine
2012
288
Om de wereld te redden, klik hier
2014
447
De geluksmachine
2015
175
De wereld aan je voeten
2013
159
Fantastisch!
2007
518
Survivalgids voor het consumentenparadijs
2013
173
Wie ben ik en wat wil ik
2013
292
De nieuwsfabriek
2013
155
Nietzsche & Kant lezen de krant
2009
285Soort boek - De easycratische bibliotheek

Martijn Aslander en Erwin Witteveen zitten achter Easycratie.nl. Op die website staat het onderdeel De Easycratische bibliotheek. Verschillende titels staan ook op de literatuurlijst voor de Lezers van Stavast. Het zijn onderstaande titels

Free
2009
318
Durf te doen
2013
222
De zeester en de spin
2010
240
Psychologeld
2011
175
Het omslagpunt
2001
240
De strategische revolutie
2012
239
Managen met liefde
2002
236