zaterdag 29 augustus 2015

Jesse Klaver


De mythe van het economisme

De Bezige bij 2015, 188 pagina's - € 17,90

Lenen als E-book via bibliotheek.nl

Wikipedia: Jesse Klaver (1986) en zijn website

Korte beschrijving
Toen Tweede Kamerlid Jesse Klaver in mei 2015 fractievoorzitter werd van GroenLinks keerde hij zich in zijn eerste speech tegen het economisme in dit land, waarin volgens hem veel te veel wordt teruggebracht tot een economische of financiële kwestie en de markt te veel speelruimte heeft. In 'De mythe van het economisme' gaat hij dieper in op dat doorgeschoten markt- en rendementsdenken. Klaver verzet zich tegen de economisering van de maatschappij. In zijn ogen krijgen platte economische argumenten zo vaak de voorkeur boven idealen of andere zaken waaraan geen prijs te koppelen valt, zoals natuur, milieu, kunst en cultuur: niet alles valt in cijfers uit te drukken. Maar het boek gaat niet alleen over de uitwassen van de economisering, het is ook een zelfportret van Klaver. In de eerste persoon enkelvoud schrijft hij over zijn jeugd in Roosendaal, over zijn uitgangspunten, over wat hij wil bereiken, en wat zijn toekomstvisie voor Nederland is.

Korte beschrijving op website uitgever
Aan de vooravond van Prinsjesdag en de algemene beschouwingen zal op donderdag 10 september het langverwachte boek van Jesse Klaver bij De Bezige Bij verschijnen. 

'We gaan Nederland veranderen. Voor minder wil ik het niet doen.' Met deze woorden kondigde Jesse Klaver op 12 mei zijn fractieleiderschap aan voor GroenLinks. In dit boek verklaart de fractievoorzitter van GroenLinks zijn politieke idealisme en vertelt hij hoe hij de steeds sterkere tendens om iedere maatschappelijke kwestie te reduceren tot een rekensom tegen wil gaan. Klaver analyseert het economisme, schetst heldere alternatieven en geeft een stem aan een groeiende onderstroom in de samenleving.

Jesse Klaver maakte een stormachtige entree in de Nederlandse politiek. Hij was het die het debat over de ongelijke vermogensverdeling in Nederland aanzwengelde door de Franse econoom Thomas Piketty naar de Kamer te halen. Hij was het ook die opzien baarde met zijn reprimande aan het adres van ABN Amro-commissaris Van Slingelandt en met zijn strijd tegen belastingontwijkende multinationals. Nu is hij de jongste fractievoorzitter in de parlementaire geschiedenis.

Jesse Klaver (1986) is sinds 2010 Tweede Kamerlid voor Groen Links. Daarvoor was hij voorzitter van CNV Jongeren, lid van het algemeen bestuur van CNV en lid van de SER. Sinds mei 2015 is hij fractievoorzitter van GroenLinks.

Fragment uit 3. Het economisme
Ik ben overigens helemaal niet tegen het maken van rekensommen. Of tegen het laten betalen door de vervuiler. Het is zeer nuttig om kosten en baten tegen elkaar af te wegen, zoals het ook helpt om een prijskaartje te hangen aan vervuiling. Maar we moeten voortdurend beseffen dat we er daarmee niet zijn. rekensommen en kosten-batenanalyses vertellen nooit het hele verhaal. Ze kunnen onderdeel zijn van een afweging maar nooit allesbepalend. We kunnen pas echt tot een oordeel en tot een debat komen als we ook de waarden onder ogen zien die geen prijs hebben.
  Nadat ik het economisme bij mijn aantreden als fractievoorzitter op 12 mei 2015 introduceerde in het publieke debat, ben ik bekritiseerd door verschillende economen. Ze vatten mijn kritiek op het economisme op als een aanval op de economie, op hun wetenschap. Dat is een misverstand. Ik bekritiseer niet de economen; zij doen gewoon hun werk. Ik bekritiseer politici en opiniemakers die zich bedienen van louter economische argumenten en zich verschuilen achter rekensommen. Ik acht aan economische inzichten - en ik gebruik hier heel bewust de meervoudsvorm, want economen zijn het erg vaak met elkaar oneens en ik leer graag van hen allemaal. Zoals ik ook nieuwsgierig ben naar de observaties van allerlei sociologen en biologen, en me laat inspireren. Mijn visie op het onderwijs is meer bepaald door mijn gesprekken met pedagogen dan door mijn contacten met economen, zoals ik van biologen meer geleerd heb over de natuur dan van de rekenmeesters van het CPB. Op basis van die rijke cocktail aan opvattingen en ervaringen moeten we tot onze keuzes komen. Alleen varen op het kompas van economen zou mijn blikveld veel te veel beperken. Maar dit doet niets af aan de waarde van economische inzichten op zich. (pagina 93-94)


Meer boeken over economie, het Rijnlandse model, neoliberalisme e.d

Een artikel over Jesse Klaver en andere politici, die ook een boek hebben geschreven: Politiek is boekhouden voor gevorderden geworden (juni 2015)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen