dinsdag 1 september 2015

Ori Brafman & Rod A. Beckstrom

De zeester en de spin : de onstuitbare kracht van organisaties zonder leider
LeV 2010, 240 pagina's - € 9,99

Oorspronkelijke titel: The starfish and the spider : the ustoppable power of leaderless organisations (2006)

Wikipedia: Over dit boek en website Ori Brafman  

Staat op literatuurlijst van de Easycratische bibliotheek (Martijn Aslander & Erwin Witteveen).
Ze formuleren het zo:

Ondertitel: The Unstoppable Power of Leaderless Organizations. De zeester en de spin, alleen de titel al is een magistrale metafoor die tot de verbeelding spreekt. Een spin gaat dood als je zijn kop afbreekt, maar een zeester blijft in leven als je een arm afrukt, zelfs als je vier van de vijf armen afrukt. Het verschil tussen een centraal zenuwstelsel en een decentraal zenuwstelsel. Brafman en Beckstrom verplaatsen deze biologische verklaring naar het terrein van de organisatiekunde. Ook een organisatie kan centraal of decentraal aangestuurd worden. Een decentrale organisatie is vaak sneller, flexibeler, wendbaarder maar vooral ook moeilijker af te stoppen.

Korte beschrijving
Wanneer van een spin de kop wordt afgehakt, gaat hij dood, maar wanneer van een zeester een poot wordt afgesneden, groeit er een nieuwe poot aan, waarbij de losse poot kan uitgroeien tot een hele nieuwe zeester. Met deze metafoor illustreren de auteurs, Amerikaanse ondernemende visionairs, dat traditionele top-down organisaties (spin) het steeds vaker verliezen van nieuwe op netwerken gebaseerde organisaties zonder top of leider (zeester), zoals Kazaa, Wikipedia, Skype en zelfs Al Qaeda. Dit boek, dat internationaal een invloedrijke bestseller is, geeft aan dat binnen het organisatiedenken het tijd wordt voor radicale verandering en creativiteit, gericht op decentralisatie, innovatie en adaptie. Zeker als zeesterren spinnen gaan aanpakken (zoals in de muziekindustrie vs. Napstar en Kazaa). Gevestigde organisaties dienen het zeesterprincipe in te lijven om te overleven of succesvol te blijven. Helder en overtuigend geschreven verhaal, met tal van voorbeelden waarom samenwerken in netwerken de overlevingsstrategie van de toekomst is.
Belangwekkend boek met organisatie-inzichten voor een groter publiek bestemd.

Fragment uit hoofdstuk 4. Vijf armen aan het werk
Arm 3: ideologie
Wat brengt leden ertoe om zich bij ene cirkel aan te sluiten? Waarom zou je de tijd en de moeite nemen om eraan mee te doen? Zoals we hebben gezien, valt er meestal niet veel geld te verdienen in gedecentraliseerde organisaties.
  Open systemen bieden een gemeenschapsgevoel, maar dat zie je bij vele andere organisaties ook. Medewerkers van Microsoft hebben ook een gemeenschapsgevoel: ze hebben een gemeenschappelijke band en sluiten vriendschappen, maar ze worden er ook voor betaald om samen te werken. De programmeurs bij Apache krijgen geen cent betaald. Ze worden gemotiveerd door een verlangen om een beter product te maken. Ze geloven in een open systeem en respecteren elkaars bijdragen, niet omdat ze dat moeten, maar omdat ze dat willen. Natuurlijk, veel open systemen, zoals Wikipedia, bieden hun diensten gratis aan. Maar mensen zouden toch ook gemakkelijk de bibliotheek of een zoekmachine kunnen gebruiken om vergelijkbare informatie te verkrijgen? Toch zoeken mensen Wikipedia niet alleen op, maar dragen ze er ook nog eens geregeld aan bij.
  Het gaat niet alleen om het gemeenschapsgevoel of om gratis spullen te krijgen, of om vrijheid en vertrouwen. Ideologie is de lijm die gedecentraliseerde organisaties bij elkaar houdt. De Apachen hielden vast aan de gezamenlijke overtuiging dat ze op dat land thuishoorden en het recht hadden om zichzelf te regeren. De paar Apachen die deze ideologie niet aanhingen, namen de uitnodiging van de Spanjaarden aan om de landbouw te gaan bedrijven en in een gecentraliseerd systeem te integreren. Maar degenen die bij de stam bleven, hielden stevig vast aan het idee van onafhankelijkheid. Iedereen die zich met die ideologie wilde bemoeien, of dat nu een Spanjaard, een Mexicaan of een Amerikaan was, werd hun vijand. De Apachen hielden zo sterk vast aan hun ideologie dat ze bereid waren te vechten en zich zelf op te offeren voor hun ideaal. Zonder die ideologie zouden de Apachen niet de motivatie hebben gehad om gedecentraliseerd te blijven.  (pagina 105-106)

Lees ook van Ori en Rom Brafman. Onderstroom : de onweerstaanbare drang tot irrationeel gedrag (2010)

Youtube - Ori Brafman Starfish and Spider Keynote at TRADOC (9:12)Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen