dinsdag 10 januari 2017

Pedro De Bruyckere, Paul Kirschner & Casper Hulshof

Jongens zijn slimmer dan meisjes : 35 mythes over leren en onderwijs
Lannoo 2016, 202 pagina's - € 19,99

Oorspronkelijke titel: Urban Myths about Learning and Education (2015)

Blog Pedro De Bruyckere, Twitter Paul Kirschner en Twitter Casper Hulshof

Korte beschrijving
Dit is echt een heel origineel en informatief boek! In deze nieuwe, uitgebreide versie hebben de auteurs, aangevuld met een hoogleraar onderwijspsychologie, nieuwe inzichten en doorgeprikte mythes uit de Engelse vertaling toegevoegd aan de Nederlandse editie. Dat het boek internationaal een kassucces is, is niet verbazingwekkend, gezien het effect van het boek. In vijf rubrieken – mythes over leren, neuromythes, mythes over technologie in het onderwijs, mythes in onderwijsbeleid en hardnekkige mythes en mythes doorbroken – bespreken de auteurs volgens een vast stramien op basis van controleerbare bronnen in totaal 35 mythes. Hoewel uw recensent na lezing meer mythes armer was dan hem lief is, overheerst een goed gevoel. Zeer relevant voor het gehele onderwijsveld.

Informatie op de website van de Engelse uitgever
Many things people commonly believe to be true about education are not supported by scientific evidence.  Urban Myths about Learning and Education examines commonly held incorrect beliefs and then provides the truth of what research has shown.  Each chapter examines a different myth, with sections on learning, the brain, technology, and educational policy.  A final section discusses why these myths are so persistent.  Written in an engaging style, the book separates fact from fiction regarding learning and education.

Recognize any of these myths?
*    People have different styles of learning
*    Boys are naturally better at mathematics than girls
*   We only use 10% of our brains
*    The left half of the brain is analytical, the right half is creative
*    Men have a different kind of brain from women
*    We can learn while we are asleep
*    Babies become smarter if they listen to classical music

These myths and more are systematically debunked, with useful correct information about the topic in question.

Fragment uit Mythes over leren
Mythe 5 Kennis is net zo houdbaar als verse vis
Het probleem is dat het idee dat de huidige kenniskern snel achterhaald is of overbodig wordt, helemaal niet klopt. Er zijn twee problemen met dat idee. We moeten een onderscheid maken tussen het verouderen van kennis enerzijds en informatiegroei anderzijds. Het is onweerlegbaar dat er in de twee decennia sinds het introduceren van het internet een enorme - exponentiële - groei is geweest van beschikbare informatie. ()
Dit brengt ons bij het tweede probleem, namelijk dat dat niet betekent dat de kennis die voor de informatierevolutie bestond, verouderd, irrelevant of achterhaald is. Laten we een aantal zaken opsommen die we als kind hebben geleerd: het theorama van Pythagoras klopt nog steeds () net zoals de gravitatieconstante en de versnelling van een vallend voorwerp op aarde nog klopt. () 
Veel of toch het meeste van wat in de voorgaande generaties als kennis werd beschouwd, is nog steeds waardevol en nuttig. Om op een gepaste manier om te gaan met de stroom aan nieuwe informatie die dagelijks groter en sneller wordt, moeten we  () die informatie kunnen zoeken, vinden, selecteren, verwerken, evalueren en organiseren, om alles zo in kennis om te zetten. Maar Hannafin en Hill (2007, p. 526) waarschuwen: 'Technologie wordt gelauwerd voor de democratisering van de informatietoegang, maar de toepassing ervan in het onderwijs blijft beladen met problemen van geletterdheid, misinterprestaie en propaganda.' (p. 53-54)

Meer lezen?
Pedro De Bruyckere schreef samen met Daniel T. Willingham: Wat we kinderen echt kunnen leren : over feiten en fictie in onderwijs (Lannoo 2016)
De auteur beweert dat het onderwijs ingericht wordt op veronderstellingen die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek. Hij is er goed in geslaagd om duidelijk te maken dat de wetenschap nuttige instrumenten kan aanreiken voor de verschillende doelen die in het onderwijs nagestreefd worden. Hij houdt een pleidooi om niet klakkeloos achter ieder onderzoek aan te lopen, maar de resultaten door deskundigen op waarde te laten schatten en vervolgens het onderwijs daar al dan niet op af te stemmen. Een vlot geschreven vertaling en bewerking (enkele voorbeelden zijn in het Nederlandse en Vlaamse onderwijs geplaatst) van een Amerikaans boek. Een theoretische verhandeling die niet altijd gemakkelijk is te volgen door de informatiedichtheid en de wetenschappelijke begrippen, maar de praktijkverwijzingen houden het leesbaar. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in de bijdrage van de wetenschap aan het onderwijs een uitdagend boek.

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen