zaterdag 2 juni 2012

Richard Sennett

De ambachtsman : de mens als maker
Meulenhoff 2008, 367 pagina's - € 24,90

Oorspronkelijke titel: The craftsman (2008)

Wikipedia: Richard Sennett (1943)

Korte beschrijving
De Amerikaanse socioloog Richard Sennettt (1943), hoogleraar in Londen en New York, houdt in dit boek een warm pleidooi voor de vakman en het vakmanschap. In zekere zin is het een uitwerking van zijn vorig jaar verschenen boek 'De cultuur van het nieuwe kapitalisme' (2007)*. Vakmanschap, zegt Sennett, is een menselijke behoefte, een verlangen om werk goed uit te voeren omwille van het werk zelf. Uitvoerig schetst hij de geschiedenis van het vakmanschap, voorzien van goed gekozen anekdotes en filosofische argumentatie. In onze tijd is vakmanschap onder druk komen te staan onder invloed van het marktdenken. Niet het vakmanschap, maar het 'potentieel' telt. Sennett laat zien dat deze opvatting gevaarlijk is voor onze samenleving en hij pleit daarom voor een moderne vorm van vakmanschap, waarbij denken en doen niet gescheiden zijn. Hoewel de vertaling soms hapert, is het betoog knap geschreven en van belang voor een ieder die nadenkt over de betekenis van arbeid in zijn leven en onze maatschappij.

Fragment uit Deel een: vakmensen - De vakman in problemen
De moderne wereld heeft twee recepten ter stimulering van het verlangen om hard te werken en goed werk te leveren. Het eerste is het morele gebod om werk te doen ten behoeve van de gemeenschap. Het tweede recept beroept zich op concurrentie: het veronderstelt dat strijden tegen anderen het verlangen om goed te presteren stimuleert, en het belooft geen gemeenschapscohesie maar individuele beloningen. Beide recepten bleken gebrekkig. Geen van beide komt - in de naakte vorm - tegemoet aan het streven van de vakman naar kwaliteit. (pagina 36)

Terug naar Overzicht alle titels

1 opmerking:

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen