zaterdag 2 juni 2012

Parag Khanna

De wereld draaiend houden : nieuwe diplomatie voor instabiele tijden
Contact 2011, 326 pagina's

Oorspronkelijke titel: How to run the world (2011) - € 49,95

Wikipedia: Parag Khanna (1977)

Korte beschrijving
De auteur, een Amerikaanse politiek adviseur en publicist, schetst de veranderingen in de politieke besluitvorming op wereldschaal door de komst van de digitale snelweg, het vervagen van grenzen en de wereldwijde mobiliteit van mensen en meningen. Hij bepleit een 'nieuwe diplomatie', die 'driedimensionaal denkt en werkt' (overheden, multipartnerbenadering en publiek-private benadering) en een wereldwijde, zelfregulerende, zichzelf herscheppende netwerksamenleving, hybride en diffuus. Hij ziet de huidige situatie als een overgang van 'neo-middeleeuwen' naar een nieuwe renaissance van universele bevrijding via exponentieel uitbreidende vrijwillige onderlinge contacten dankzij de informatierevolutie. Men vormt organische allianties, met vele brandpunten en zonder hoofdkwartier. Een interessant boek, dat de rol van de nationale staat relativeert, maar geen concrete, praktische en duidelijke oplossingen biedt. Echter nogal modieus; het maakt de pretentie (Engelse titel: 'How to run the world') niet waar. Met een literatuuroverzicht, enkele eindnoten en een register. Voor een hoger opgeleid publiek met belangstelling voor globalisering en diplomatie.

Fragment uit hoofdstuk 11 - De volgende Renaissance
De pijlers van de volgende Renaissance - intellectueel humanisme, de herontdekking van oude wijsheid en de opkomst van het streekgebondene - hebben nu de kans op wereldwijde schaal te bloeien. ()
De volgende Renaissance gaat dus om universele bevrijding via exponentieel uitbreidende en vrijwillige contacten. We bevinden ons in een vroeg stadium van een nieuw tijdperk, waarin elk individu en elk collectief de mogelijkheden heeft eigen doelen na te streven. De informatierevolutie beidt iedereen de kans op zijn eigen gezag en leidt ons zo een wereld binnen van wederkerigheid onder talloze gemeenschappen van wisselende omvang. Deze zich ontvouwende periode dwingt ons de tweede wet van de thermodynamica over de onverbiddelijkheid van de universele entropie te waarderen. Complexiteit is onze permanente werkelijkheid. De toekomst is aan een veelheid van wisselende soevereiniteiten, niet aan exclusieve. (pagina 284-286)

Maps the future of countries (TED juli 2009, 18:53) (views 381.389)
Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen