zaterdag 2 juni 2012

Seth Godin

Onmisbaar : ben jij de spil in jouw organisatie?
LeV 2010, 375 pagina's - € 19,95

Oorspronkelijke titel: Linchpin (2010)

Maar lees vooral zijn manifesto Stop stealing dreams (2012)

Wikipedia: Seth Godin (1960)

Korte beschrijving
In loondienst werken geeft niet altijd voldoening. Dit komt, aldus de auteur, doordat bedrijven mensen zien als verwisselbare radertjes in een machine die conformerend, volgzaam en gehoorzaam zijn. Er tegen over staan de onvervangbare medewerkers, die menselijkheid, waardigheid en generositeit in een organisatie brengen. Die krijgen daardoor waardering en een machtspositie, ook omdat ze zeven aan te leren vaardigheden hebben: zorgen voor een unieke samenwerking; zorgen voor een unieke creativiteit; het managen van een ingewikkelde situatie; leiding geven aan klanten; inspireren van medewerkers; gedegen kennis over het onderwerp hebben; een uniek talent gebruiken. Verwijzend naar zijn vorige boeken zegt de auteur dat het niet de bedoeling is dat je ondernemer wordt. Toch krijg je de indruk, onder andere door de (op Amerika gerichte) eis van marktgericht denken, dat je het beste ZZP-er (zelfstandige zonder personeel) kunt worden. Ambitieuze mbo-ers die ontevreden zijn met hun middelmatige baan en de noodzaak zien om hun vaardigheden te verbeteren, kunnen ideeën opdoen in dit boek. Achterin een geannoteerde lijst van aanbevolen literatuur. Gebonden uitgave in pocketformaat met leeslint; normale druk.

Fragment uit De spil worden, de paragraaf Onbevreesd, roekeloos en futloos
Organisaties zoeken mensen die geen angst kennen, maar ze doen er alles aan om de roekelozen te weren. Wat is het verschil? Onbevreesd wil niet echt zeggen: zonder angst. Het betekent eigenlijk niet bang zijn voor de dingen waar je niet bang voor hoeft te zijn. Onbevreesd zijn betekent een presentatie geven voor een belangrijke klant zonder dat je 's nachts wakker ligt. Het betekent dat je bereid bent intellectuele risico's te nemen en nieuwe wegen in te slaan. De angst betreft een verondersteld risico, dus het voorkomen van die angst stelt je in staat om daadwerkelijk iets te bereiken.
Roekeloos betekent daarentegen dat je je ergens naartoe haast waar alleen ene gek heen zou gaan. Roekeloos leidt tot immense problemen, meestal ten koste van de baas. Roekeloosheid is wat ons de hypotheek- en liquiditeitscrisis heeft gebracht. Roekeloos zijn is niet iets wat je moet doen.
Futloos? Futloos is het ergste van alles. Ineffectief, onverschillig en lui. (pagina 107)

TED - Seth Godin on the tribes we lead (februari 2009, 17:27, views 850.270)Lees ook zijn

Tribes : jij moet ons leiden
LeV 2009, 167 pagina's - €16,95

Oorspronkelijke titel: Tribes : we need you to lead us

Dit boek staat op de literatuurlijst van de Easycratische bibliotheek (Martijn Aslander & Erwin Witteveen).
Ze formuleren het zo:

Korte beschrijving
Seth Godin (1960) is een gevierde Amerikaanse marketinggoeroe die ieder jaar weer een bestseller weet te produceren. Deze uitgave gaat over tribes. Een tribe is een groep mensen die verbonden is met elkaar, een leider en een idee. Je zou het ook netwerken kunnen noemen. Centrale thema in dit boekje is de vraag naar leiderschap: 'We hebben jou nodig om ons te leiden'. Want het web is fantastisch, maar het biedt geen leiderschap. Dat moet nog steeds van individuen komen die gepassioneerd zijn over iets. De auteur probeert de lezer ervan te overtuigen dat de keuze om een tribe te willen leiden, heel bijzonder en gemakkelijk is, mede dankzij de internet-hulpmiddelen van onze tijd. Het boekje bevat een ongestructureerde hoeveelheid teksten en statements (in omvang variërend van een paar zinnen tot enkele pagina's) waaruit de zorgvuldige lezer een beeld kan krijgen van wat volgens Godin goede leiders typeert. Aldus lijkt het een poging om potentiële leider


De ondertitel ‘unstoppable power of leaderless organisations’ van bovengenoemd boek van Brafman en Beckstrom zou ons zomaar op een dwaalspoor kunnen zetten. Zijn er dan helemaal geen leiders meer nodig? Is het al voldoende om een groep mensen met aanvullende talenten bij elkaar te zetten en komt het werk wat moet gebeuren dan automatisch tot stand? Nee, zo is het niet. Er zullen altijd individuen nodig zijn die de groep in beweging zetten. Het verschil zit hem niet zozeer in de leider, het verschil zit in de groepsstructuur. Om een groep mensen in beweging te krijgen en om veranderingen tot stand te brengen zijn niet langer formele hiërarchisch georganiseerde groepen nodig. Steeds meer veranderingen vinden hun oorsprong in informele groepen van mensen met een gemeenschappelijk doel. Seth Godin noemt dit Tribes. In Easycratie vertaalden we dit als zwermen. Wie een goed verhaal heeft of een briljant idee, kan met behulp van verschillende social media in vrij korte tijd een hele grote zwerm klanten of medestanders mobiliseren. Tribes is vooral een inspirerend boek over modern leiderschap met als belangrijkste boodschap: het is niet langer de wereld die jou tegenhoudt, je grootste tegenstander ben jezelf.

Korte beschrijving
Seth Godin (1960) is een gevierde Amerikaanse marketinggoeroe die ieder jaar weer een bestseller weet te produceren. Deze uitgave gaat over tribes. Een tribe is een groep mensen die verbonden is met elkaar, een leider en een idee. Je zou het ook netwerken kunnen noemen. Centrale thema in dit boekje is de vraag naar leiderschap: 'We hebben jou nodig om ons te leiden'. Want het web is fantastisch, maar het biedt geen leiderschap. Dat moet nog steeds van individuen komen die gepassioneerd zijn over iets. De auteur probeert de lezer ervan te overtuigen dat de keuze om een tribe te willen leiden, heel bijzonder en gemakkelijk is, mede dankzij de internet-hulpmiddelen van onze tijd. Het boekje bevat een ongestructureerde hoeveelheid teksten en statements (in omvang variërend van een paar zinnen tot enkele pagina's) waaruit de zorgvuldige lezer een beeld kan krijgen van wat volgens Godin goede leiders typeert. Aldus lijkt het een poging om potentiële leiders te werven door ze te enthousiasmeren. Dus toch een marketingtekst! Gebonden uitgave in pocketformaat.

Een ander filmpje
In oktober 2012 kreeg Seth Godin 17 minuten om op TEDxYouth uit te leggen waar zijn manifest Stop stealing dreams over gaat. Gepubliceerd op 16 oktober 20120 (23.681 views op maandag 22 oktober 2012) Stop stealing dreams.

Nog een filmpje
In oktober 2012 werd Seth Godin geïnterviewd voor het Good life-project, daarin spreekt hij zich over diverse zaken uit.

Seth Godin on books, business and life (37:01) (11.435 views op 27 oktober 2012)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen