zaterdag 2 juni 2012

Robert D. Kaplan


Moesson : de Indische oceaan en de toekomstige wereldmachten

Spectrum 2011, 415 pagina's - € 24,99

Oorspronkelijke titel: Monsoon : the Indian Ocean and the future of American power (2010)

Wikipedia: Robert D. Kaplan (1952)

Korte beschrijving
De invloedrijke Amerikaanse journalist Robert Kaplan betoogt in zijn nieuwste boek dat het kustgebied rond de Indische Oceaan net zo iconisch gaat worden voor de 21ste eeuw als Europa dat was voor de 20e eeuw. Gebaseerd op zijn werk als internationaal correspondent schetst de auteur in een meesterlijke combinatie van reisverhaal en reportage een gezaghebbend beeld van deze regio. Hij leidt de lezer door de politieke, economische en militaire omstandigheden van de betreffende landen, waaronder India, Pakistan, China, Indonesië, Birma, Oman, Sri Lanka, Bangladesh en Tanzania. Het boek onthult de effecten van de explosieve bevolkingsgroei, klimaatsverandering en extremistische politieke regeringen op deze onstabiele regio. Overigens is het toekomstperspectief niet erg hoopvol: Kaplan voorspelt een wapenwedloop in dit gebied, waar de oosterse en westerse wereldmachten hun handelsroutes desnoods met geweld willen veiligstellen. Een boeiend en prikkelend boek, dat tot nadenken stemt. Een dikke pil, voorzien van landkaarten, noten en register.

Fragment uit het Voorwoord: het kustgebied van Eurazië
Zoals de Belgische historicus Charles Verlinden ooit opmerkte, liggen aan de Indische Oceaan 'maar liefst 37 landen, die een derde van de wereldbevolking vertegenwoordigen'. ()
Het gebied van de Indische Oceaan is niet alleen een stimulerend gegeven, maar ook een idee. Ik ging erheen om een aanschouwelijk inzicht te krijgen in de islam, de samenwerking tussen de islam en de internationale energiepolitiek én in het belang van de marine in deze multipolaire regio. Met deze reis wilde ik de nieuwsberichten over Irak en Afghanistan achter me laten om een gelaagder beeld van de situatie te kunnen geven. Bovendien wilde ik laten zien dat de mondialisering al veel ouder is dan we vaak denken en ook in deze landen haar eigen tradities en kenmerken heeft (pagina 13)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen