zaterdag 30 juni 2012

Hans Boutellier

De improvisatie maatschappij : over de sociale ordening van een onbegrensde wereld
Boom Lemma 2011, 191 pagina's - € 25,00

Lenen als E-book via bibliotheek.nl

Website Verwey-Jonker instituut: Hans Boutellier (1953)

Korte beschrijving
Sociologen beschrijven de sociale ordening van de maatschappij niet alleen als resultaat, maar ook als een proces, de afgelegde weg. Door de grote complexiteit en pluriformiteit van de samenleving ontstaat er behoefte aan een ander ordeningsprincipe, dat beter in staat is maatschappelijke ontwikkelingen te duiden. De beschrijving van drie ordeningsprincipes, het nationale beschavingsdefensief, de safe New World en de burgerparticipatie, laat zien dat deze niet geschikt zijn om een goede ordening te kunnen maken van de sociale werkelijkheid, waarin het informatietijdperk en de netwerkstructuren een grotere rol spelen dan voorheen. De improvisatiemaatschappij levert een meer realistische voorstelling voor de sociale ordening van een onbegrensde wereld, de herontdekking van de eigen omgeving, het eigen handelen en de eigen organisatie die een eenheid is in relatie tot ander eenheden. Deze zeker niet gemakkelijke studie is vooral bestemd voor sociologen en politicologen en daarnaast ook voor eenieder die geïnteresseerd is in de hedendaagse samenleving.


Fragment uit Deel 1 - Complexiteit zonder richting

Ons tijdperk kent geen vergezichten, geen grand designs, geen grote verhalen. De besturing van onze samenleving staat vooral in het teken van het pragmatisme. Want als niemand het weet, kiezen we maar wat 'het beste' lijkt: good practices, effectieve interventies, evidence-based policy. We formuleren een politiek van risicobeheersing en crisismanagement, van sturingsvraagstukken en relatiebeheer, van marktwerking en keuzevrijheid. Onze politiek is procedureel, liberaal en mediageniek, of probeert dat te zijn - ze kent hoe dan ook weinig uitgesproken inhoudelijke idealen. We laten ons vooral leiden door effectiviteit en efficiency, bij voorkeur aantoonbaar via prestatie-indicatoren, geleid door toezicht en controle, en begeleid door een politiek van spindoctors en soundbites. (pagina 25)

Marathoninterview

Op 5 juli 2005 sprak Arend-Jan Heerma van Vos drie uur voor Radio 1 met Hans Boutellier

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen