woensdag 29 november 2023

George Monbiot 2

Regenesis : voedsel voor iedereen zonder de planeet te verslinden
Starfish books 2023, 400 pagina's  - € 27,50

Oorspronkelijke titel: Regenesis : Feeding the World without Devouring the Planet (2023)

Wikipedia: George Monbiot (1963)

Korte beschrijving

Tekst op website uitgever
‘Voor het eerst sinds het neolithicum hebben we de mogelijkheid om niet alleen ons hele voedselsysteem om te gooien, maar ook onze hele relatie met de natuur.’

De landbouw is de grootste oorzaak van de milieuverwoesting op Aarde – en tegelijk de oorzaak die we uit alle macht proberen te negeren. We bekritiseren de verstedelijking, maar de landbouw is als een olievlek die dertig keer zoveel land in beslag neemt. Grote delen van de planeet zijn omgeploegd en omheind en worden begraasd, bossen worden gekapt, flora en fauna worden vernietigd en de rivieren en zeeën vergiftigd – allemaal om ons te voeden. Desondanks lijden miljoenen mensen honger.

Inmiddels begint het voedselsysteem zelf te haperen. In dit briljante, verfrissend originele boek laat George Monbiot echter zien dat er een oplossing is voor het grootste dilemma waarvoor we staan. We kunnen de wereldbevolking voeden zonder de planeet te verslinden.

Een nieuw begin is een adembenemende visie op een nieuwe toekomst voor voedsel en voor de mensheid. Aan de hand van verbluffende nieuwe inzichten in de ecologie van de bodem bespreekt Monbiot hoe de veranderende kijk op de wereld onder onze voeten ons in staat kan stellen om meer voedsel te produceren met minder landbouw. Hij ontmoet de mensen die de nieuwe methoden ontsluiten: van de tuinbouwer die een volstrekt nieuw inzicht in vruchtbaarheid aanreikt tot de kwekers van meerjarige graangewassen waarmee land kan worden bevrijd van ploeg en gif, en de wetenschappers die werken aan nieuwe methoden om eiwitten en vetten te produceren. Samen laten zij zien hoe de allerkleinste levensvormen ons kunnen helpen om vrede te sluiten met onze planeet, de levende systemen op Aarde te herstellen, paal en perk te stellen aan een tijdperk van uitstervingen, en een nieuw begin te maken.

Fragment uit

Lees ook: Uit de puinhopen : een nieuwe politiek in een tijd van crisis (uit 2018)

Terug naar Overzicht alle titels

woensdag 22 november 2023

Kim Stanley Robinson

Het Ministerie voor de Toekomst
Starfish books 2023, 640 pagina's  - €30,--

Oorspronkelijke titel: The Ministry for the Future (2020)

Wikipedia: Kim Stanley Robinson (1952)

Korte beschrijving

Tekst op website uitgever
‘Het Ministerie van de Toekomst is een klimaatfictie (“cli-fi”) roman die in 2020 is gepubliceerd. De roman speelt zich af in de nabije toekomst en volgt een ondergeschikt orgaan, opgericht onder de Overeenkomst van Parijs, wiens missie het is om op te treden als pleitbezorger voor de toekomstige generaties burgers van de wereld, alsof hun rechten net zo geldig zijn als die van de huidige generatie. Hoewel ze verschillende ambitieuze projecten nastreven, zijn de gevolgen van de klimaatverandering vastbesloten de meest consequente te zijn.

Met de nadruk op wetenschappelijke nauwkeurigheid en non-fictiebeschrijvingen van geschiedenis en sociale wetenschappen, wordt de roman geclassificeerd als harde sciencefiction. Het maakt ook deel uit van de groeiende hoeveelheid klimaatfictie. Robinson had eerder andere klimaatfictieromans geschreven, zoals 2312 en New York 2140′. (bron: Paradiso, 2023)

The Guardian kopt de nieuwste sciencefiction-roman van Robinson met ‘Hoe je de klimaatcrisis oplost.’

‘Robinson shows that an ambitious systems novel about global heating must in fact be an ambitious systems novel about modern civilisation too, because everything is so interdependent. Luckily, when he opens one of his discursive interludes with the claim “Taxes are interesting”, he makes good on it within two pages. There is no shortage of sardonic humour here, a cosmopolitan range of sympathies, and a steely, visionary optimism.‘  The Guardian, 2020

Fragment uit

Terug naar Overzicht alle titelsmaandag 6 november 2023

Bastiaan Rijpkema

Waarom een parlement? : architectuur van macht en democratie
Prometheus 2023, 128 pagina's  - €14,99
Reeks: Nieuw licht

Wikipedia: Bastiaan Rijpkema (1987)

Korte beschrijving

Tekst op website uitgever
In Waarom een parlement? vraagt rechtsfilosoof Bastiaan Rijpkema zich af wat nog de plaats van ons parlement is. Wat is de status van een parlement in een wereld waarin macht zich steeds meer aan het zicht lijkt te onttrekken? En vraagstukken overweldigende ‘hyperobjecten’ zijn geworden, van klimaat tot wereldeconomie? De vraag naar de waarde van het parlement stelde de controversiële Duitse denker Carl Schmitt al in 1923. Volgens Schmitt was het leven uit het idee parlement verdwenen. Het kon zijn twee centrale principes – vrije discussie en openbaarheid – niet meer waarmaken. Het parlement stond nog overeind, maar slechts uit ‘mechanische volharding’. Een kleine eeuw later lijken de omstandigheden voor het parlement eerder verslechterd dan verbeterd. Hoe kan het Nederlandse parlement zijn relevantie terugwinnen? Niets minder dan onze democratie staat op het spel. Bastiaan Rijpkema (1987) is rechtsfilosoof en universitair hoofddocent aan de Universiteit Leiden. Voor zijn boek Weerbare democratie won hij de PrinsjesBoekenPrijs voor het beste politieke boek van het jaar. In 2017 werd hij gekozen tot New Scientist Wetenschapstalent. Rijpkema schrijft regelmatig voor NRC Handelsblad

Bastiaan Rijpkema (1987) is hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap en bijzonder hoogleraar Verdraagzaamheid (Uytenbogaertleerstoel) aan de Universiteit Leiden. Zijn bekendste boek is Weerbare democratie (2015), dat werd bekroond met de PrinsjesBoekenPrijs en de New Scientist Wetenschapstalentprijs.

Fragment uit

Terug naar Overzicht alle titels


Maarten van Doorn

Waarom we beter denken dan we denken
Noordboek 2023, 238 pagina's € 24,90

Website van Maarten van Doorn (199?)

Korte beschrijving
Een actuele filosofische verhandeling over de vraag hoe rationeel de mens werkelijk denkt. De mens is verliefd op zijn eigen gelijk, doof voor feiten en argumenten en een makkelijke prooi voor nepnieuws. In ieder geval: dat is het heersende idee. Maar klopt dat wel? Filosoof Maarten van Doorn verweeft in dit boek inzichten uit de psychologie, communicatiewetenschappen, filosofie en politicologie en geeft nieuwe antwoorden op dringende vragen als: waarom geloven we wat we geloven? Hoe veranderen mensen van mening? Zijn we echt in een post-truth tijdperk aanbeland? Hoe gevaarlijk is misinformatie? En zijn onze emoties of onze ratio de baas in ons hoofd en in onze maatschappij? ‘Waarom we beter denken dan we denken’ is intelligent, eigentijds en verdiepend geschreven. Vooral voor geoefende lezers. Met enkele zwart-witillustraties. Maarten van Doorn (1946) promoveerde in de filosofie en werkt als docent aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij host de podcast Ongekend, en schrijft blogs voor platforms als Bij Nader Inzien en Stuk Rood Vlees..

Tekst op website uitgever
De mens is irrationeel. Verliefd op zijn eigen gelijk. Doof voor feiten argumenten. Verblind door honderden denkfouten. Een makkelijke prooi voor nepnieuws. Gevangen in filterbubbels. Zo is het heersende idee. Maar klopt het wel? In dit boek verweeft filosoof Maarten van Doorn de jongste inzichten uit de psychologie, communicatiewetenschappen, filosofie en politicologie. Hij neemt ons mee op een reis langs verrassende onderzoeksresultaten en scherpzinnige filosofen en geeft nieuwe antwoorden op dringende vragen: Waarom geloven we wat we geloven? Hoe veranderen mensen van mening? Zijn we echt in een post-truth tijdperk aanbeland? Hoe gevaarlijk is misinformatie? Zijn onze emoties of onze ratio de baas in ons hoofd en in onze maatschappij? Waarom we beter denken dan we denken biedt een hoopvol geluid in een gepolariseerde wereld.

Fragment uit

Korte bespreking op website Jan Bransen: Waarom denken leuker is dan we denken (mei 2023)

Terug naar Overzicht alle titels


Hannah Ritchie

Niet het einde van de wereld : waarom wij de eerste generatie zijn met perspectief op een duurzame planeet
Balans 2024, 352 pagina's  - € 23,99

Verschijnt januari 2024

Oorspronkelijke titel: Not the end of the world : how we can be the first eneration to build a sustainable planet (2023)

Wikipedia: Hannah Ritchie (1993)

Korte beschrijving

Tekst op website uitgever
Op basis van de meest recente research zet dit boek vol praktische tips en verhelderende illustraties ongeveer alle doemscenario’s in een ander licht. De problemen zijn groot. Maar ze zijn oplosbaar.

Voel je je angstig, machteloos en verward over de toekomst van onze planeet? Dit boek zorgt ervoor dat je op een andere manier naar onze grootste klimaatproblemen gaat kijken – en naar de oplossing daarvan. We worden gebombardeerd met sombere berichten die ons vertellen dat de aarde uitgeput raakt, dat de vissen uit de oceanen gaan verdwijnen, dat we maar geen kinderen meer moeten krijgen. Maar in het briljante en hoopvolle Niet het einde van de wereld laat datawetenschapper Hannah Ritchie zien dat er een heel ander beeld ontstaat als we uitzoomen. We hebben namelijk al zoveel en zo snel vooruitgang geboekt bij de aanpak van de klimaatproblematiek, dat het ernaar uitziet dat we voor het eerst in de geschiedenis in staat zijn werkelijk duurzaam met de aarde om te gaan. Op basis van de meest recente research zet dit boek vol praktische tips en verhelderende illustraties zo ongeveer alle doemscenario’s in een ander licht. Van de deugden van lokaal geproduceerd voedsel tot leven op het platteland, van de gevaren van overpopulatie tot plastic en palmolie: Ritchie biedt inzicht in wat werkt, wat niet, en waar we ons als eerste op moeten richten om een duurzame planeet te kunnen achterlaten voor de generaties na ons. De problemen zijn groot. Maar ze zijn oplosbaar. We zijn niet gedoemd. We zijn in staat iedereen een betere toekomst te bieden. Laten we die kans waarmaken.

Fragment uit

Terug naar Overzicht alle titels


Henk Blanken

Niemand gaat alleen dood
Uitgeverij Pluim 2023, 112 pagina's € 18,99 
Reeks: Vitale ideeën voor de wereld van morgen

Wikipedia: Henk Blanken (1959)

Korte beschrijving

Tekst op website uitgever
In de voorbije eeuw is de dood méér veranderd dan in alle eeuwen daarvoor. We hebben ons ontdaan van God en het hiernamaals, de dood lijkt al bijna overwonnen. Ondertussen vereenzamen ouderen. Ze zijn niet vitaler dan voorheen, alleen het sterven duurt langer. Die extra jaren bestaan niet uit ontbolsterende passie, maar uit slijtage, depressie en ontluistering. Henk Blanken beschrijft zijn verval en onze verhouding tot de dood. Die is, nou ja, niet eenvoudig. Negen van de tien mensen staan achter de euthanasiewet. Bijna iedereen wil zelf de regie houden over zijn levenseinde. Maar vraag niet of ze bereid zijn een ander te helpen met sterven. Dan is het land te klein, ook als de wet het niet zou verbieden. ‘Dat mag je niet van mij verlangen. Dat kun je niet van mij vragen.’ Een ongemakkelijk en openhartig pleidooi voor een ‘betere dood’ Maar we mogen die vraag wél stellen. En moeten dat ook doen. We zijn moreel verplicht het er met onze achterblijvers over te hebben. We moeten de dood willen delen – en zelfs durven vieren. Je dood heeft altijd gevolgen voor ‘de anderen’, want niemand start alleen.

Henk Blanken (1959), bekroond met Het Gouden Pennetje en de Tegel, schreef voor Het Vrije Volk, de Volkskranten Dagblad van het Noorden.Voor Carels hoofd, over een parkinsonpatiënt die een hersenoperatie ondergaat terwijl hij bij kennis blijft, werd hij ook Europees gelauwerd. Bij Atlas Contact publiceerde hij drie boeken over journalistiek. In Handboek verhalende journalistiek(2014) pleit hij met coauteur Wim de Jong voor de kunst van het vertellen en reportages die dwingend zijn als fictie, maar wel waargebeurd. In oktober 2015 verscheen Pistoolvinger. Parkinson en de schoonheid van het verval.

Fragment uit

Terug naar Overzicht alle titels

Rob Riemen

Mens worden is een kunst : vier etudes
Athenaeum 2023, pagina's € 25,--

Wikipedia: Rob Riemen (1962)

Korte beschrijving

Tekst op website uitgever
Mens worden is een kunst. Geen wetenschap. Indien het een wetenschap zou zijn dan zouden er bewezen theorieën, eenduidige antwoorden, protocollen en handleidingen voor het leven bestaan. Die zijn er niet. Ieder individu zal met alle verlangens, onzekerheden, twijfels, angsten, nederlagen die inherent zijn aan ons bestaan zijn eigen weg moeten vinden om de menselijkheid te bereiken die ons in staat moet stellen in waarheid te leven, schoonheid te scheppen, compassievol en rechtvaardig te zijn.

Rob Riemen (1962) is essayist en oprichter-directeur van het internationaal gerenommeerde Nexus Instituut in Tilburg. 

Als variaties op een thema biedt Rob Riemen vier etudes in de kunst van het mens worden. Een etude met oorlog als leerschool, een etude in het overwinnen van domheid en leugens, een etude in moed en compassie en ten slotte een etude in de verlossing van angst door het scheppend vermogen van de mens en ware liefde. Vier etudes voor ieder die zich bekommert om de twee grote vragen die Socrates ons voorhield: ‘Vertel me, wat is nu de juiste wijze van leven? En wat is een goede maatschappij?’

Fragment uit

Lees ook: Adel van de geest : een vergeten ideaal (uit 2009)

Terug naar Overzicht alle titels