dinsdag 27 maart 2018

Mariana Mazzucato 2


De waarde van alles : onttrekken of toevoegen aan de wereldeconomie
Nieuw Amsterdam 2018, 384 pagina's - €27,99

Oorspronkelijke titel: The value of everything : making and taking in the global economy (2018)

Wikipedia: Mariana Mazzucato (1968) en haar website

Korte beschrijving
In haar nieuwste boek levert de bekende Italiaans/Amerikaanse econome Mariana Mazzucato felle kritiek op het in haar ogen verziekte kapitalistische systeem. Als we dat radicaal willen veranderen, moeten we nadenken over waar onze welvaart vandaan komt. Mazzucato toont aan dat in onze economie het onttrekken van waarde (zoals dividenden voor aandeelhouders en bonussen voor bankiers) beter wordt beloond dan het scheppen van waarde. Fout! Want dit laatste is de motor van een gezonde economie en samenleving. Ze laat overtuigend zien dat het de staat is die het merendeel van de 'waarde' produceert en dat de markt vaak vooral parasieten beloont (van banken tot Big Pharma en Big Tech). Mazzucato levert hiermee de sleutel voor het vervangen van het huidige parasitaire systeem door een type kapitalisme waarin iedereen meetelt. Spaarzaam geïllustreerd, traditionele typografie. Met eindnoten, literatuurlijst en register.

Korte beschrijving op website uitgever
In onze economie wordt het onttrekken van waarde – het toe-eigenen van winsten, zoals dividenden voor aandeelhouders en bonussen voor bankiers – beter beloond dan het scheppen van waarde: de motor van een gezonde economie en samenleving. Als we ons verziekte kapitalistische systeem radicaal willen veranderen, moeten we nadenken over waar onze welvaart vandaan komt. Wie creëren welvaart, wie eigenen zich die welvaart toe en wie vernietigen het?
De antwoorden vormen de sleutel voor het vervangen van het huidige parasitaire systeem door een type kapitalisme waarin iedereen meetelt. De waarde van alles is een bevlogen bijdrage aan het debat over de wereld waarin we willen leven.

Fragment uit (het) Voorwoord - verhalen over schepping van rijkdom
De Griekse filosoof Plato stelde ooit dat verhalenvertellers de wereld beheersen. Zijn grote werk Politeia (De staat of De republiek) is deels een gids ter instructie van de leider van zijn ideale staat, de filosoof-koning. In dit boek zet ik vraagtekens bij de verhalen die ons verteld worden over wie in het hedendaagse kapitalisme de scheppers van welvaart zijn en waar de welvaart vandaan komt, en wijs ik op het dubieuze effect van deze verhalen, waardoor een kleine groep in staat wordt gesteld om onder het mom van waardeschepping meer aan de economie te onttrekken.
  Deze verhalen zijn overal te horen. De context is steeds een andere - de financiële sector, de farmaceutische industrie, kleine starters - maar het narratief is ongeveer hetzelfde: ik ben een buitengewoon productief lid van de samenleving, mijn activiteiten scheppen rijkdom, ik neem grote 'risico's ', dus heb ik recht op een hoger inkomen dan mensen die domweg profiteren van de heilzame effecten van deze activiteit. Maar wat nu als dit uiteindelijk alleen maar verhaaltjes zijn? Narratieven, bedacht om ongelijkheid van rijkdom en inkomen te rechtvaardigen, resulterend in rijkelijke beloningen van een kleine groep die de overheid en de samenleving ervan weet te overtuigen dat hun die toekomen, terwijl de rest het moet doen wat overblijft. (pagina 9)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen