dinsdag 8 september 2015

Wim de Ridder 2


De strategische revolutie : nieuwe leiders nemen het stuur over

Kluwer 2012, 239 pagina's - € 30,90

Website Wim de Ridder (1945)

Korte beschrijving op website uitgever
We leven in een chaotische tijd en het heeft er alle schijn van dat de wereld ongeordend zijn weg zoekt. Maar in werkelijkheid is er vaak sprake van strategie. Dit boek stelt de kwaliteit van strategieontwikkeling, scenariobouw en toekomstonderzoek aan de orde en nodigt u uit aan te sluiten bij de collectieve zoektocht naar een nieuw instrumentarium waar bedrijven en instellingen in hun planvorming baat bij hebben.

De strategische revolutie legt de vinger aan de pols van bedrijven, instellingen en instituten die voortvarend op zoek zijn naar de versterking van de eigen positie. Het boek stelt in vijf belangrijke economische sectoren vast dat zij dominante ontwikkelingen vaak niet of te laat onderkennen en daarmee zichzelf en de maatschappij tekort doen. Zij verzetten zich tegen de komst van geheel nieuwe productontwerpen, bestrijden de nieuwkomers op de markt en zien hun beste werknemers vertrekken naar andere bedrijven die uitdagender zijn.

Strategieontwikkeling als discipline is dringend aan een revolutionaire vernieuwing toe. In dit boek ontdekken we dat ook op dit gebied de toekomst al is begonnen. Ondernemende mensen in de publieke en private sector hebben genoeg van de onmogelijkheden van gisteren. Ze willen samen het verschil en de toekomst maken. Dit boek wijst hen de weg, onder meer door het instrument Futures Fit. Onmisbaar voor leiders om er achter te komen hoe hun mensen naar de toekomst kijken. Maar ook onmisbaar voor ondernemers om hun ambities daadwerkelijk vorm te geven.

Fragment uit Onwaarschijnlijke, onvermijdelijke ontwikkelingen
De beste stuurlui komen aan boord
In dit boek worden verschillende onwaarschijnlijke en onvermijdelijke ontwikkelingen beschreven. Ze vinden plaats in onder meer de belevingseconomie, bouw en gezondheidszorg en kennen verrasenderwijs een overeenkomstig strategisch ontwikkelingspad. Nog verrasender is dat in alle gevallen de maatschappelijke wenselijkheid van deze innovaties zeer groot is. De autonoom rijdende auto maakt het verkeer veiliger. Bewoners die zelf hun huis ontwerpen, bouwen hun woning niet alleen veel goedkoper, maar ook duurzamer. In de energievoorziening kan de prijs van elektriciteit dalen, terwijl de uitstoot van schadelijke stoffen sterk daalt. In de gezondheidszorg kunnen de kosten van de zorg worden beperkt, als dat met op de plank liggende doorbraakinnovaties gepaard gaat. Belangrijker: het zijn innovaties waar de patiënt op zit te wachten.
  Het samengaan van lagere kosten en hogere maatschappelijke opbrengsten sterkt de verwachting dat er in de komende tijd veel innovaties op de markt zullen komen. Het zijn vooral de consumenten die aandringen op nieuwe producten die beter aan hun wensen voldoen. Zij zullen er bij politiek, overheid, belangenorganisaties en wetenschappelijke instellingen op aandringen tempo te maken met deze vernieuwingen. Nu steeds meer mensen goed geïnformeerd en sterk betrokken zijn, eisen zij dat zij worden gehoord. Veel gevestigde instellingen zullen voortdurend klagen over de toenemende invloed van de vele stuurlui die aan de wal staan. Maar het meest succesvol zullen die organisaties zijn die deze stuurlui niet langer aan wal laten staan maar - al dan niet met tegenzin - aan boord laten komen om hen het roer in handen te geven. Dat is de strategische revolutie, het centrale thema van dit boek.

Lees ook van Wim de Ridder: De ontdekking van de toekomst : wat we al weten, is niet te geloven (2014)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen