zondag 6 september 2015

Wouter Hart en Marius Buiting

Verdraaide organisaties : terug naar de bedoeling
Vakmedianet 2013, 159 pagina's (2e licht gewijzigde oplage) Oorspronkelijke uitgave 2010 - € 29,90

Blog Wouter Hart (1977) en Marius Buiting (1960)

Korte beschrijving
Een adequate systematiek van procedures, instructies, regels, protocollen, rapportagevoorschriften enzovoort is onmisbaar voor het doeltreffend functioneren van organisaties als bedrijven, scholen, zorginstellingen en sportverenigingen. Maar heel gemakkelijk wordt deze 'systeemwereld' heersend in plaats van dienend: het middel wordt doel en er ontstaat een zogeheten 'verdraaide organisatie', getypeerd door bureaucratische verstarring. De bedoeling – dat waar het bij het uitvoeren van het dagelijks werk wezenlijk om zou moeten gaan – raakt in de verdrukking. Vanuit hun eigen ervaring in en met organisaties (een literatuurlijst ontbreekt in hun boek) analyseren de auteurs deze scheefgroei. Zij reiken stimulerende tips en denkwijzen aan om de goede richting in te slaan. Startpunt is de toegevoegde waarde die de organisatie vanuit het perspectief van de 'klant' kan bieden. Op elk niveau van de organisatie kan het kennisnemen van deze besturingsfilosofie in de vorm van verbeteringen nut afwerpen. Waardevol is de aandacht voor vakbekwaamheid, motivatie en leren van professionals.

Fragment uit 1.13 Tot slot
We leven in een spannende tijd waarin beide pijlrichtingen steeds krachtiger naar voren komen. Aan de ene kant is er een tendens om zaken steeds strakker te regelen en ontstaan er meer procedures, meer controle en toezicht.
Aan de andere kant is er een groeiende tegenbeweging. Bijvoorbeeld in de vorm van een steeds grotere groep zelfstandigen die zich via netwerkstructuren organiseren. Of in de vorm van spontane samenwerkingsvormen die via internet vaak leiden tot hele stromende bewegingen. Maar ook door een enkele organisatie die laat zien dat het binnen de context van de wet- en regelgeving en juist binnen de structuren van een bestaande organisatie, anders kan. (pagina 36-37)


Youtube - Marius Buiting over Verdraaide organisaties (2:23)Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen