dinsdag 8 september 2015

Rob Janssen & Paulus Blom

Waarom gemeenten niet naar burgers luisteren : in zeven stappen naar betere participatie
Reed Business Information 2015, 107 pagina's - € 19,50

Rob Janssen is betrokken bij de opzet van de G1000 Nijmegen
Burgertop Nijmegen moet kloof tussen burger en politiek dichten (De Gelderlander, 9 april 2015)

Twee quotes

Dit aanstekelijk geschreven boekje geeft de zoektocht weer van twee goed ingevoerde schrijvers die zich, zoals velen, zorgen maken over de relatie tussen (gemeentelijke) overheid, politiek en burgers.
Job Cohen

Waarom communiceren gemeenten niet met/luisteren gemeenten niet naar de burgers?
Dat is een goede vraag. Want als het boek van Rob Janssen en Paul Blom iets aantoont is dat zij daar veel baat bij zouden kunnen ondervinden. De (schaarse) successen van de directe democratie in Nederland (en de voorbeelden van elders uit Europa) tonen aan dat een goed luisterende en goed communicerende overheid heel veel positieve energie kunnen losmaken bij burgers en bedrijven, en heel veel irritatie kunnen voorkomen. Rechtstreeks betrokkenen en direct belanghebbenden zijn vaak ter zake kundig en oprecht gemotiveerd hun kennis beschikbaar te stellen om positieve veranderingen mogelijk te maken.
Alexander Rinnooy Kan

Fragment uit 1. Conclusies
Onze democratie is bezig vast te lopen. Na decennialang top-down te hebben gefunctioneerd, ondersteund door het mandaat van de kiezer, zal de overheid zich nu horizontaal moeten gaan opstellen. Burgers, ondernemers en andere stakeholders zijn steeds vaker hoger opgeleid en goed in staat om gefundeerde oordelen te vellen. Anderzijds blijven laagopgeleiden steeds verder weg bij beleidsvisies. De scheiding tussen rijk en arm lijkt ene scheiding tussen informatie-rijk en informatie-arm te worden.
Zolang de overheid, en dan met name de gemeente, zich blijft opstellen als een beleidmakend instituut, zal de kloof alleen maar groter worden. Opkomstpercentages bij verkiezingen zullen verder dalen. Uiteindelijk zal de huidige vorm van bestuur worden ingehaald door talloze burgerinitiatieven en rebelse plannen, waarin het gemeentelijk bestuur niet eens gekend wordt.
De conclusie van dit boek luidt dan ook dat gemeenten zich in hoog tempo zullen moeten omvormen van beleidsinstituten tot faciliterende organen, waar proactief wordt ingespeeld op de ontwikkelingen in de maatschappij. Kortom: de Nieuwe Overheid. Daartoe dienen de centrale figuren binnen de gemeenten en ook de minister van Binnenlandse Zaken leiderschap en visie te tonen. We citeren enkelen van de experts die in dit boek aan het woord komen:

'Het systeem is ziek, maar de hoofdpersonen voelen zich kiplekker.' (Jacques Wallage)

'Zonder een externe shock zal het systeem niet institutionele veranderen' (Monique Leyneaar)

'Een procedure telt gemiddeld 154 stappen; een goed gesprek aan de keukentafel is veel effectiever.' (Lynn van der Velden)

(pagina 15)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen