dinsdag 29 september 2015

Paul Tough


Een kwestie van karakter : waarom doorzettingsvermogen en nieuwsgierigheid belangrijker zijn dan IQ

Business Contact 2015, 277 pagina's - € 19,99

Lenen als E-book via bibliotheek.nl

Oorspronkelijke titel: How children succeed : grit, curiosity and the hidden power of character (2012)

Wikipedia: Paul Tough (1967)

Korte beschrijving
De Amerikaanse auteur, journalist op het gebied van opvoeding, onderwijs en politiek, betoogt vanuit verschillende invalshoeken dat niet alleen intelligentie maar ook een 'sterk karakter' een voorwaarde is voor een succesvol leven. Aan de orde komen: hechting van kinderen in het gezin; vergelijking van onderwijsprogramma's op verschillende scholen; bestudering van het denkproces van kinderen bij het leren schaken; het nut van tegenslagen. De vele experimenten, onderzoeksresultaten en gesprekken met leerkrachten en leerlingen die hij beschrijft, leiden steeds tot dezelfde conclusie: doorzettingsvermogen, nieuwsgierigheid, zelfbeheersing en optimisme zijn minstens zo belangrijk als cognitieve vaardigheden; en deze karaktereigenschappen kunnen ontwikkeld worden. Achterin een notenlijst en een register. Een prettig leesbaar boek met interessante voorbeelden. Hoewel de opvattingen over onderwijs en opvoeding in Amerika wel enigszins verschillen van die in Nederland, zullen de uiteenzettingen over karaktervorming ook in ons land ouders en leerkrachten aanspreken.

Fragment uit de Inleiding
In de zomer van 2009, een paar weken nadat mijn zoon Ellington was geboren, zat ik een dag lang in een klaslokaal van een voorschoolse opleiding in ene klein stadje. Die twee gebeurtenissen hadden niets met elkaar te maken - ik zat niet als ouder in lokaal 140 van de Red bank Primary School om de klas te beoordelen, maar ik was journalist en wilde begrijpen wat er gebeurde. Op het eerste gezicht zag het lokaal er heel gewoon uit. De muren waren vrolijk geel geverfd. Naast het whiteboard stond de Amerikaanse vlag. In het lokaal waren peuters van vier tevreden bezig met de dingen die kinderen van die leeftijd zoal doen: torens bouwen van lego, met vrachtauto's spelen en legpuzzels maken. Maar naarmate de dag vorderde, besefte ik dat wat er in lokaal 140 gebeurde helemaal niet zo gewoon was. Ten eerste waren de leerlingen opvallend rustig en ordelijk. Er vloeiden geen tranen, de kinderen stortten niet in, ze hadden geen driftbuien en maakten geen ruzie. Het merkwaardige was dat juf Leonardo nauwelijks moeite deed om orde te houden. Ook het gedrag van de kinderen werd door haar niet openlijk gestuurd. Er waren geen waarschuwingen, gene gouden sterren die werden uitgedeeld, gene time-outs, geen 'kijk eens hoe goed Kelliane oplet!' - er waren zelfs helemaal geen beloningen of straffen voor gedrag.
 De kinderen in lokaal 140 namen deel aan het programma Tools of the Mind, een nieuw lesprogramma voor kinderen tot en met vijf jaar dat door twee pedagogen uit Denver is bedacht en dat zij baseren op een onorthodoxe theorie over de ontwikkeling van kinderen. Voor- en vroegschools onderwijs in de Verenigde Staten is bedoeld om schoolse vaardigheden te ontwikkelen die met lezen en rekenen te maken hebben. Tools of the Mind daarentegen richt zich hier niet op. De interventies zijn allemaal bedoeld om kinderen een ander soort vaardigheid aan te leren: het beheersen van impulsen, het concentreren op de activiteit en mentale valkuilen, emoties beheersen, gedachten organiseren. De bedenkers van Tools of the Mind geloven dat de kinderen met deze vaardigheden, die zij 'zelfregulering' noemen, betere resultaten zullen behalen in het onderwijs dan met de traditionele mix van schoolse vaardigheden. (pagina 7-8)

Youtube - Paul Tough - How Children Succeed (juni 2013) (4:33)Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen