maandag 7 september 2015

Eric Koenen

De Atomium organisatie : wie piramides bouwt ... krijgt mummies
Boom/Nelissen 2011, 152 pagina's - € 27,--

Website bedrijf Eric Koenen 

Korte beschrijving
Drs. Eric H. Koenen (1958) heeft na zijn academisch studies brede ervaring opgedaan in topfucties in het bedrijfsleven. Wat hij zag, was niet altijd bemoedigend: hiërarchisch denken, top down met veel regeltjes, brengt verstarring in plaats van een adequate reactie op een sterk veranderde bedrijfsomgeving. 'Wie piramides bouwt... krijgt mummies'. Een radicaal andere visie op organiseren en leiderschap, gesymboliseerd door het Brusselse Atomium, zet ons op de weg van fundamentele vragen. Kunstenaars als Walter Gropius en filosofen als Peter Sloterdijk kunnen helpen het denken 'los te maken'. Wat dit kan betekenen voor teams en voor innovatie wordt enigszins uitgewerkt. De in een ontspannen stijl geschreven studie beweegt zich op het niveau van de filosofische grondslagen van besturingsvraagstukken. Concrete antwoorden geeft het boek niet: die te zoeken via doorvragen is de taak van de manager zelf. De lezer dient zich door dit boek te laten stimuleren om verder na te denken over management in de eigen organisatie.

Fragment uit 1. Atomiumdenken
Aan de hand van mijn vader
Dit boek is geen pleidooi voor wat ik het Atomiumdenken noem. What's in a name? Als u zelf een ander woord wilt gebruiken, is dat prima. In de geest van (Simeon) Ten Holt ben ik me ervan bewust dat sommige begrippen op een hoog abstractieniveau kloppen. Maar zodra deze onder de tucht van de letters gebracht worden, verliezen ze betekenis. De Atomiumorganisatie is geen structuur, maar een visie, een eerste aanzet tot een andere metaforische wijze van denken over organiseren. Tegenover het collectieve, defensieve 'ik' van de piramide plaats ik het flexibele, autonome, welwillende 'wij' van het Atomium. In je fantasie kun je het Atomium laten draaien en bewegen. (pagina 21)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen