dinsdag 1 september 2015

Anna Dijkman & Chris Zadeh

Psychologeld : waarom we stoppen met denken als we beginnen met uitgeven
Maven 2011, 175 pagina's - € 15,--

Anna Dijkman (1979)

Korte beschrijving
'Geld is niet alleen een betaalmiddel. Geld is emotie. En die bepaalt voor een groot deel hoe we met geld omgaan.' Aldus de auteurs in het voorwoord van dit boek waarin zij aangeven hoe we met geld omgaan en hoe we de alledaagse geldzaken met gezond verstand kunnen benaderen. Waarom is pinnen makkelijker dan contact geld uitgeven, zijn we blijer met het winnen van een auto dan met een groot geldbedrag, hebben we moeite een biljet van 100 euro aan te breken en geven we geld teruggekregen van de belasting makkelijker uit dan spaargeld? Met vele voorbeelden, anekdotes, illustraties en tips als: reken kleine uitgegeven bedragen door naar jaarbasis en zet uitgespaard geld meteen opzij. Met interviews met onder meer Jort Kelder, Annemarie van Gaal en Raymond Spanjar, die hun kijk geven op verstandig met geld omgaan. Een voor een breed publiek geschreven praktisch en leerzaam boek waarin de auteurs, een financieel expert en een psychologe, de vele valkuilen die we tegenkomen in onze omgang met geld én de manieren om die te vermijden, helder en duidelijk uiteenzetten. Uitgevoerd met oranje steunkleur, kleine druk.

Dit boek staat op de literatuurlijst van de Easycratische bibliotheek (Martijn Aslander & Erwin Witteveen).
Ze formuleren het zo:

Ondertitel:Waarom we stoppen met denken als we beginnen met uitgeven. Dat mensen gewoontes die ze jarenlang toepassen en waardes die ze jarenlang geloofd hebben, niet zomaar aan de kant schuiven, daar kunnen we ons nog wel iets bij voorstellen. Maar dat mensen zelfs de meest simpele, volstrekt objectieve, rekensommetjes massaal negeren bij het nemen van hun beslissingen, dat is merkwaardig. Dijkman & Zadeh tonen dat aan, aan de hand van de uitkomsten van tientallen experimenten uit de sociale psychologie, op een luchtige manier beschreven.

Fragment uit De slechte verliezer
De prospecttheorie van psychologen Daniel Kahneman en Amos Tversky biedt een alternatief voor de tot dan toe gangbare theorieën over de homo economicus, de rationele beslisser die risico's en kansen afweegt tegen de opbrengsten en zo tot een optimale keuze komt. Kahneman en Tversky waren van mening dat mensen helemaal niet zo rationeel zijn en dat bij het maken van keuzes ook psychologische factoren een rol spelen. Volgens hen heeft een positief dan wel negatief vooruitzicht (prospect) invloed op hoe mensen keuzes maken. Het vooruitzicht op verlies leidt tot ander gedrag dan het vooruitzicht op winst, ook al zijn de kansen en risico's precies hetzelfde. Is er een kans op winst dan zijn mensen risicomijdend, bij een kans op verlies gaan ze juist extra risico's nemen, zoals de beurshandelaar Nick Leeson deed. Mensen blijken zelfs exact de tegengestelde keuze te maken als het gaat om winst of verlies. Dit spiegeleffect trad niet alleen op in het bovenstaande voorbeeld, maar bij allerlei verschillende situaties. (pagina 51)

Lees ook van Daniel Kahneman. Ons feilbare brein (2011)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen