zondag 6 september 2015

Marcel Douma & Henk van der Honing

Wij, het Volk van de Vinders van Dingen : over het einde van de ego-economie en de betekenis voor organisaties en samenwerking
Uitgeverij Van Brug 2014, 171 pagina's - €19,95

Website ADDvisie (waarvoor Marcel Douma werkt) en Henk (bedrijf Henk van der Honing

Korte beschrijving
De auteurs, een ondernemer/gastdocent en een organisatieadviseur/coach, zien het einde van het verlichtingsdenken naderen en ervaren dat als een verschuiving van paradigma, ofwel een fundamentele verandering naar een nieuwe werkelijkheid. Die zal meer gericht zijn op een collectief bewustzijn en aandacht voor duurzame en effectieve samenwerkingsvormen, waarbij het organiseren als doel heeft verbinding te ondersteunen en te bewerkstelligen. Deze boodschap wordt uitgewerkt in drie delen: 1. de redenen voor verschuiving; 2. de grondslagen van de nieuwe werkelijkheid; 3. hoe mensen samenwerken in de nieuwe werkelijkheid. Hun rode draad wordt onderbroken door en kracht bijgezet met een sprookje in zes episodes. Als alternatief voor een literatuurlijst bieden de auteurs een overzicht van hun inspiratiebronnen, t.w. enkele boeken, diverse films en vooral het handelen van meer en minder bekende mensen. De slotconclusie is dat de nieuwe werkelijkheid eigenlijk om iets heel ouds gaat.

Fragment uit hoofdstuk 1. Signalen van een fundamentele verandering
De jaren leren je de dingen die de dagen niet weten (Ralph Waldo Emerson)
De periode die we nu beleven vormt een overgangstijd, een omwenteling die onderdeel uitmaakt van een langere en diepere golfbeweging dan de economische crisis doet vermoeden. Deze omwenteling is een paradigmaverschuiving die vergaande consequenties zal hebben voor de wijze waarop ze onze omgeving en samenwerking vorm zullen geven. In dit hoofdstuk beschrijven we eerst welke veranderingen er gaande zijn en geven aan waarom die symptomen zijn van een fundamentelere omwenteling. We maken duidelijk dat de grondslag voor de paradigmaverschuiving op individueel niveau ligt en sluiten af met een overzicht van de onderdelen van het oude en nieuwe paradigma. (pagina 14)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen