dinsdag 25 augustus 2015

Cynthia Barnett

Regen : een natuur en cultuur geschiedenis
Kosmos 2015, 383 pagina's - € 22,50

Oorspronkelijke titel: Rain : a natural and cultural history (2015)

Website Cynthia Barnett (1966)

Korte beschrijving
Dit populair-wetenschappelijke boek behandelt het verschijnsel regen in al zijn kleurrijke facetten. Van het beheersen van regen tot het oproepen van regen; van de invloed van regen op de kunsten tot de invloed op producten, zoals het moeizame wordingsproces van de Mackintosh regenjas of van de paraplu. Van weermannen tot klimaatverandering. De auteur, schrijfster van wetenschapsboeken, schijft meeslepend en helder. Ze lardeert haar tekst met vele onbekende, maar interessante feiten en verhalen. Meanderend voert ze de lezer door de regencultuur. Het boek is voorzien van uitvoerige noten en register. Geschikt voor een brede doelgroep: van wetenschappers tot Jan en alleman. Een onderwerp dat breed moet aanspreken en nieuw is in zijn uitwerking.

Recensie De Volkskrant: Mooie regenverhalen met (te) optimistisch slot (15 augustus 2015)

Fragment uit 13, En de verwachting luidt: tijd voor een omslag
Afzonderlijke gevallen van wateroverlast of droogte zijn wetenschappelijk gezien niet te koppelen aan een door mensen veroorzaakte klimaatverandering ofwel de stijging van de gemiddelde temperatuur door warmtebindende uitstoot. We hebben gezien in welke mate onze vestigingspatronen de impact van natuurrampen verergeren, ongeacht wat we in de atmosfeer hebben aangericht. Toch bespeuren wetenschappers bij steeds meer gevallen van extreem weer de kracht van de klimaatverandering. De menselijke invloed op het klimaat beïnvloedt inmiddels elke weersgesteldheid, aldus Martin Hoelring, als klimaatwetenschapper verbonden aan het NOOAth System Research-lab in Boulder. 'Regens en andere weertypen vinden tegenwoordig in een ander klimaat plaats dan honderd jaar geleden en dus gedragen ze zich ook anders,' legt Hoerling uit. 'De vraag is alleen, in welke mate?'
  Hoewel regen een stuk lastiger te kwantificeren en te doorgronden is dan ander weertypen, behoren de veranderende neerslagpatronen tot de eerste en meest waarneembare oprispingen van een zich opwarmende aardbol. Hoe warmer onze aarde wordt, hoe meer waterdamp zich in de atmosfeer vormt. Hogere temperaturen leiden immers tot meer verdamping, en dus tot meer regen in waterrijke gebieden, en tot hogere temperaturen en meer droogte in waterarme regio's. Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) benadrukt dat Noord-Amerika en Europa inmiddels al vaker kampen met extreme neerslag. Terwijl de aarde zich blijft opwarmen voorspelt men wereldwijd meer en intensere droogtes en regens. Dorre regio's worden droger en vochtige regio's worden natter. (pagina 301-302)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen