woensdag 19 augustus 2015

Doe mee als Lezer van Stavast


Op donderdag 10 september 2015 komen de Lezers van Stavast voor de eerste keer in het nieuwe (vierde) seizoen weer samen in de Openbare Bibliotheek Oss. Deze bijeenkomsten zijn voor iedereen gratis toegankelijk en vooral interessant voor mensen die (veel) willen lezen over alle veranderingen die in onze samenleving gaande zijn.

Tegenlicht Meet-up?
Op een bepaalde manier zijn deze bijeenkomsten een soort Tegenlicht Meet Ups. Bijeenkomsten die op verschillende plaatsen in Nederland worden gehouden. De aanleiding is daar altijd een bepaalde Tegenlicht-uitzending. Uitzendingen die altijd gaan over nieuwe 'dingen' die op ons af komen en waar we ons als burgers toe dienen te gaan verhouden.

Hier echter staan boeken centraal
Tijdens de bijeenkomsten van de Lezers van Stavast (één keer per vier weken op de donderdagavond) staan daarentegen altijd boeken centraal. Maar worden wel regelmatig fragmenten uit Tegenlicht-uitzendingen gebruikt om over een bepaald thema met elkaar van gedachten te kunnen wisselen. Maar het kunnen ook andere elementen zijn: TED-talks, een liedje, een tentoonstelling, een lezing, een speelfilm et cetera. Ook organiseren we als groep soms uitstapjes buiten de bibliotheek (bijvoorbeeld een tentoonstelling, speelfilm of lezing bezoeken). Die ervaringen worden uiteraard weer gebruikt als input voor het gesprek op donderdagavond. De Lezers van Stavast vormen als het ware een bijzondere leesgroep. We lezen wel, maar niet hetzelfde boek. Nee, Lezers van Stavast lezen boeken over een zeer breed, belangrijk en interessant thema en kunnen daarom tóch met elkaar het gesprek aangaan. Op de literatuurlijst staan (medio augustus 2015) ruim driehonderd titels. En dit aantal zal in het komend seizoen zonder enige twijfel groter worden.

Lezers van Stavast
Dit fenomeen begon in het voorjaar van 2012. Toen werd een oproep gedaan. Wie durft de uitdaging aan om gedurende veertig weken veertig non-fictie boeken over onze kantelende samenleving te gaan lezen en daarover met elkaar in gesprek te gaan. Die oproep sloeg aan en in september 2012 begonnen tegen de veertig leden van de bibliotheek aan deze klus. A snel bleek dat de lat té hoog was gelegd. In de praktijk haalde bijna geen enkele Lezer van Stavast de limiet. Maar dat gaf niet. Het succes van de oproep was dat de meeste deelnemers aangenaam verrast waren dat er meer mensen 'rondliepen' die wilden praten over zaken die in onze complexe samenleving aan het schuiven zijn. Eén keer per vier weken komen ze samen, leren elkaar kennen en worden gestimuleerd en uitgedaagd om kennis te (gaan) nemen van andere, onbekende boeken en schrijvers.
Na seizoen een gingen we door. Jaarlijks vielen er deelnemers af en kwamen er anderen bij. Op een gemiddelde donderdagavond komen rond de twintig Lezers van Stavast af. Op donderdag 10 september is de eerste van elf geplande bijeenkomsten in de Osse bibliotheek

Opzet van zo'n avond
Vanaf 19:00 uur is de inloop. Staat koffie en the eklaar. We starten om half acht en gaan meestal door tot half tien. Vaak loopt het uit.
Namens de bibliotheek maak ik voor elke avond een agenda. Niet té star, maar meer een houvast voor de avond. Regelmatig breng ik nieuwe titels naar voren. Laat de aanwezigen een filmpje zien; of een toepasselijk liedje. Attendeer ze op aankomende lezingen, die een relatie hebben met het thema. Verwijs naar bepaalde artikelten uit krant, tijdschrift of op 'het net'. Een mooie cartoon. Bijna altijd staat tijdens zo'n avond een bepaald deelonderwerp centraal. Denk aan zaken als een ander soort geld, doorgeslagen management-'gedoe', de energie-transitie, het onderwijs, ons democratische proces, de komst van robots, ethische zaken rondom engineering in en aan de mens et cetera. Onlangs spraken we uitvoerig over De volmaakte mens (vier programma's over sleutelen aan de mens, met Bas Heijne).

Interactief
Vaak vraag ik iemand uit de groep om een bepaald gelezen boek uit te leggen, te duiden. Alles is er op gericht om de groep aan het praten te krijgen over een bepaald onderwerp. Om er een interessante avond van te maken. Opdat iedereen met een goed gevoel naar huis gaat. Geïnformeerd. Geïnspireerd. En het was ook nog 'leuk'. Oh ja, en tijdens zo'n avond kunnen leden ook nog boeken lenen en inleveren. U zult begrijpen dat Lezers van Stavast elkaar onderling attent maken op dit of dat boek. En het is geen probleem als er boeken worden geleend en gelezen die niet op de literatuulijst van de Lezers van Stavast voorkomen.
Het klinkt een beteje modieus maar de Lezers van Stavast is in mijn ogen een typisch voorbeeld van een 'community'. Een groep zielsverwanten die gedurende enige tijd samen optrekken. Zich aan elkaar optrekken.

Nieuw element in het vierde seizoen
De afgelopen drie seizoenen heb ik af en toe iemand van buiten de groep een verhaal voor de groep laten houden. In het seizoen 2015-2016 wil ik dat veel vaker gaan doen. Ik zal uiteenlopende mensen benaderen om vanuit hun expertise/achtergrond te komen vertellen welke (drie) boeken hun hebben geholpen (of helpen) om te begrijpen wat er in hun sector of 'tak van sport' aan het schuiven is. Na zo'n korte inleiding volgt een gesprek met de groep.

Wilt u meedoen?
Iedereen die lid is van de bibliotheek mag meedoen. Belangrijk is vooral dat u meer dan geïnteresseerd bent in wat er momenteel in onze kantelende samenleving gaande is. En daarover boeken wilt lezen. Mijn stelling is dat op bijna alle terreinen van het menselijk doen en laten 'dingen' fundamenteel aan het veranderen zijn. En het is belangrijk dat je daar als volwassen mens weet van wilt hebben. Probeert te begrijpen wat er gaande is. Om iets gefundeerder een standpunt te kunnen innmen. Het helpt - echt waar! - als je jezelf breed informeert.

Dit seizoen mag u op donderdagavond zo maar binnenlopen. Aanmelden is niet verplicht. U kunt zich echter wel aanmelden voor een email-service. U krijgt dan enkele dagen voor een bepaalde bijeenkomst van mij een mailtje met daarin het globale programma. Dit mailtje verplicht u tot niets. U kunt besluiten om de ene avond wel en een andere bijeenkomst niet bij te wonen. Via mail stuur ik vaak na aflloop ook nog bepaalde informatie door.

Meld u aan via dit formulier.

Bijeenkomsten Lezers van Stavast 2015-2016 (donderdagavond 19.30-21.30 uur)
10 september 2015
8 oktober
5 november
3 december
7 januari 2016
4 februari
3 maart
31 maart
28 april
26 mei
23 juni

Meer informatie
Het blog van de Lezers van Stavast (alle titels + achtergrondartikelen)
Neem bijvoorbeeld boeken (een recent artikel over Martijn Aslander en de Lezers van Stavast)
Citaten (artikelen over uiteenlopende onderwerpen; de aanleiding is altijd een citaat)

(woensdag 19 augustus 2015)
Hans van Duijnhoven

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen