maandag 24 september 2018

Adam Rutherford

Een kleine geschiedenis van iedereen die ooit heeft geleefd
Luitingh-Sijthoff 2018, 485 pagina's € 22,99

Oorspronkelijke titel: A brief history of everyone who ever lived ... (2016)

Wikipedia: Adam Rutherford (1975)

Korte beschrijving
et boek gaat over de evolutie en de geschiedenis van de mens. Het eerste deel 'Hoe we zijn geworden wie we zijn' behandelt de voorgeschiedenis van de huidige mens. Hierbij worden de 'voorouders' van de Homo sapiens behandeld. Ook algemene elementen van de evolutietheorie komen aan de orde. In het tweede deel 'Wie wij nu zijn' wordt ingegaan op de huidige kennis van de mens. Hierbij komen vele zaken ter sprake zoals de huidige stand van zaken van de genetica, zoals die van DNA-studies. Het boek treedt wat erg in details op verschillende punten. Het geheel ontbreken van figuren is een duidelijke tekortkoming. Voorzien van literatuurlijsten en een register.

Tekst op website uitgever
In onze unieke genomen dragen we allemaal de geschiedenis van onze soort – geboorte, dood, ziekte, oorlog, hongersnood, migratie en héél veel seks. Maar die verhalen zijn altijd verborgen gebleven – tot nu. Wie waren onze voorouders? Waar kwamen ze vandaan? Genetici zijn plotseling historici geworden en het harde bewijs in ons DNA heeft alles we dachten te weten over de afgelopen 100.000 jaar in een ander daglicht gesteld. De bejubelde wetenschapper en schrijver Adam Rutherford zal je anders doen denken over neanderthalers, evolutie, royalty, ras en zelfs roodharigen.

Fragment uit 1. Inleiding
De eerste helft van dit boek gaat over de nieuwe inzichten in het verleden dankzij de genetica, vanaf de periode waarin er nog zeker vier mensensoorten op aarde leefden, tot aan de koningen van het achttiende-eeuwse Europa. De tweede helft gaat over waar we nu staan en wat onderzoek naar DNA in de eenentwintigste eeuw ons kan vertellen over gezinnen, gezondheid, psychologie, ras en onze bestemming. In beide delen wordt DNA gebruikt als een tekst naast de historische bronnen waar we al eeuwenlang op vertrouwen: archeologie, stenen, oude botten, legendes, kronieken en familiegeschiedenissen.
   Hoewel de studie naar onze voorouders en afstemming zo oud is als de mens, is de genetica nog een jonge wetenschap, met een lastige, korte geschiedenis. De menselijke genetica was oorspronkelijk een methode om mensen op te meten, met elkaar te vergelijken, zodat de verschillen tussen hen wetenschappelijk geformaliseerd konden worden en misbruikt om rassenscheiding en -onderwerping te rechtvaardigen. Het ontstaan van de genetica valt samen met het ontstaan van de eugenetica, al had dat woord eind negentiende eeuw nog niet de kwalijke betekenis die het nu heeft. Er bestaat geen controversiëler onderwerp in de wetenschap dan ras - mensen verschillen van elkaar, en het gewicht dat aan die verschillen is toegekend, heeft de diepste verdeeldheid en wreedste, meest bloedige daden in de geschiedenis veroorzaakt. Zoals we zullen zien heeft de moderne genetica aangetoond dat we nog steeds het idee van rassen spectaculair verkeerd begrijpen. (pagina 21-22)

 

Lees ook: Sapiens : een kleine geschiedenis van de mensheid van Yuval Noah Harari (uit 2014)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen