zaterdag 22 september 2018

Dit was het nieuws niet


Dit was het nieuws niet

De Correspondent 2018, 291 pagina's € 15,--

Lenen als E-book via bibliotheek.nl

Korte beschrijving
Dit boek bevat verhalen die niet zo snel in het journaal zullen komen, maar wél een dieper inzicht geven in hoe de wereld werkt. Het is een project van 'De Correspondent' – het volledig advertentievrije platform dat niet meegaat met de mediahypes, maar zich richt op diepgravender verhalen die helpen het nieuws beter te begrijpen. Er hebben 23 auteurs een bijdrage aan het boek geleverd, allen verbonden aan De Correspondent. Hun verhalen geven een geheel nieuwe blik op het nieuws van alledag en de wereld om ons heen. Verhalen over uiteenlopende onderwerpen: van privacy, technologische innovatie en stille armoede tot het fileprobleem, het schuldensysteem en klimaatverandering. Uitvoering: softcover, geen kleurendruk, bescheiden geïllustreerd, rustige eigentijdse lay-out Inhoud: vijf blokken, met als thema's: Dilemma's van deze tijd; Ontwikkelingen op de achtergrond; Mensen die een podium verdienen; Ideeën die de wereld kunnen veranderen; Oplossingen die hoop geven. In totaal 21 hoofdstukken met Voorwoord, Nawoord, Verantwoording en Bronnen. Bijzonder boek, dat een geheel nieuwe kijk op het nieuws biedt. Voor een flinke lezerskring.

Tekst op website uitgever
Nieuws vertelt je wat er vandaag gebeurt, maar zelden wat er iedere dag gebeurt. Daardoor overschatten we het belang van zeldzame gebeurtenissen en missen we vaak de belangrijkste ontwikkelingen van onze tijd.

In Dit was het nieuws niet lees je onmisbare verhalen die niet zo snel in het journaal zullen komen, maar wél een dieper inzicht geven in hoe de wereld werkt.

Bijvoorbeeld over de grootste uitvinder van deze tijd, de stille armoede in een van de rijkste landen ter wereld, hoe we ons kunnen wapenen tegen burn-outs en wat de werkelijke oplossing is voor het fileprobleem.

Met verhalen van Lynn Berger, Sanne Blauw, Rutger Bregman, Marc Chavannes, Jesse Frederik, Lennart Hofman, Bregje Hofstede, Michiel de Hoog, Maurits Martijn, Jelmer Mommers, Vera Mulder, Ernst-Jan Pfauth, Nina Polak, Tamar Stelling, Heiba Targhi Bakkali, Dimitri Tokmetzis, Tomas Vanheste, Arjen van Veelen, Thalia Verkade, Maite Vermeulen, Johannes Visser, Rob Wijnberg en Dick Wittenberg.


Fragment uit (het) Voorwoord - Dit was het nieuws niet (door Rob Wijnberg)
Vergeet nepnieuws. Echt nieuws is minstens zo misleidend.
  Dat is, realiseer ik mij, een boude stelling. De afgelopen jaren is er veel ophef  geweest over nepnieuws. Deze vorm van leugenachtige propaganda verpakt als nieuws heeft onze sociale media overspoeld en zo Donald Trum aan de macht geholpen, brexit veroorzaakt en vreemdelingenhaat versterkt, zo luidt een breedgedragen theorie. Parlementaire verhoren, leugens detecterende algoritmes en Europese werkgroepen zijn in stelling gebracht om nepnieuws tegen te gaan. En inderdaad, de schaal waarop en  snelheid waarmee deze  vorm van misinformatie zich tegenwoordig verspreidt is met recht een probleem te noemen.
  Toch durf ik de stelling aan dat echt nieuws, de stroom aan berichten die wij dagelijks massaal consumeren, een minstens zo groot probleem vormt.
 
Dat besef begon bij mij te dagen toen ik in 2006 op een krantenredactie kwam werken. Ik studeerde destijds filosofie en kreeg tegelijkertijd een baan op de binnenlandredactie van  nrc.next, de toen net gelanceerde ochtendkrant van NRC Handelsblad. Onmiddellijk  begon mij het contrast op te vallen tussen mijn studie en mijn werk.
  Filosofie, leerde ik in de collegebanken, stelt de meest tijdloze vragen die je kunt bedenken. Al duizenden jaren zoekt de filosofische mens antwoord op vragen als: Wat is waarheid? Wat is schoonheid/ Wat is rechtvaardigheid?
  Journalistiek daarentegen stelt juist vragen die extreem tijdelijk zijn. Wat vandaag groot nieuws is, is morgen vaak alweer vergeten. Niet voor niets heet de grootste nieuwssite van Nederland Nu.nl: nieuws gaat over dit moment - en vaak niet verder. De omloopsnelheid van nieuws is met de komst van het internet alleen maar toegenomen. Niet zelden is het nieuws van dit moment na een paar uur alweer ingehaald of achterhaald.
  Filosofie komt te voet, nieuws gaat te paard.

 Het moet dat contrast tussen mijn studie en werk zijn geweest dat bij mij de verwondering aanwakkerde: wat is nieuws eigenlijk?
  Op die vraag is moeilijk een eenduidig antwoord te geven. 'Nieuws', zei mijn chef bij nrc.next vaak, 'is datgene wat je naar je buren doet rennen om het door te vertellen.' 'Nieuws', zeiden collega's, 'is wat je nog niet wist.' Of nog algemener: 'Nieuws vertelt je wat er gebeurt in de wereld.' Althans zo luidt de belofte.
  Hoewel nieuws dus va alles kan zijn, kwam ik er gaandeweg achter dat er wel degelijk - vaak onuitgesproken - criteria zijn waarop journalisten baseren of iets nieuws is of niet. Zo kwam ik langzaam maar zeker tot een eigen definitie. Nieuws bestaat uit sensationele, uitzonderlijke, negatieve, recente gebeurtenissen. En in die vijf woorden zit ook het grote probleem met nieuws besloten.

Dit artikel is een bewerking van een eerder op Medium geplaatst artikel: The problem with real news — and what we can do about it (12 september 2018)

Artikel over dit en vier andere artikelen: Nieuws gaat over sensationele, uitzonderlijke, negatieve, recente gebeurtenissen (15 september 2018)

In het boek is ook een veel ouder artikel van Rob Wijnberg opgenomen: Hoe waarheid een product werd (mei 2014).
Artikel over dit artikel: Lang artikel - Maar wat beoogt ónze waarheid nog, behalve dan het eindeloos bevredigen van onze behoeften? (juni 2014)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen