dinsdag 4 september 2018

Richard Thaler

Misbehaving : hoe we de gedragseconomie uitvonden
Business Contact 2018, 416 pagina's - € 24,99

Lenen als E-book via bibliotheek.nl

Oorspronkelijke titel: Misbehaving : the making of behavioural economics (2015)

Wikipedia: Richard Thaler (1945)

Korte beschrijving
De Amerikaanse auteur ontving in 2017 de Nobelprijs Economie voor de door hem ontwikkelde gedragseconomie. Al decennia lang is hij een van de belangrijkste trekkers van deze vernieuwing in de economische theorie, die inzichten uit de psychologie toepast op de economische besluitvorming, waardoor de kloof tussen theorie en realiteit wordt verkleind. De auteur beschrijft de lange ontdekkingstocht vanaf de jaren zeventig die hij samen met andere wetenschappers maakte op weg naar een economische theorie waarin psychologische eigenschappen een essentiële rol vervullen: er is sprake van beperkte rationaliteit, sociale voorkeuren en een gebrek aan zelfbeheersing. Oftewel een homo economicus die veel meer lijkt op de échte mens dan tot voor kort gebruikelijk in de economische wetenschap. Het boek laat de gedachte-ontwikkeling zien, evenals de moeite die het heeft gekost om deze geaccepteerd te krijgen. Mede dankzij vele anekdotes is het een plezierig lezend en goed gedocumenteerd verhaal over een essentiële ontwikkeling in de moderne economie.

Tekst op website uitgever
Nobelprijswinnaar Richard Thaler vertelt in ‘Misbehaving’ het verhaal van drie wetenschappers die in een gezamenlijke queeste de economie op haar kop zetten en vrienden werden voor het leven. Toen in de jaren zeventig economie als een harde wetenschap werd geprofileerd, rebelleerde een klein groepje wetenschappers hiertegen. Zij stelden dat er een belangrijk ding over het hoofd werd gezien in de economie: de mens. Thaler, Kahneman en Tversky legden de basis voor wat we nu de gedragseconomie noemen. ‘Misbehaving’ is een persoonlijk verhaal, doorspekt met prachtige anekdotes en leerzame voorbeelden uit het dagelijks leven. De leukste manier om iets te leren over gedragseconomie.

Fragment uit 18. Anomalieën
Een belangrijk aspect van Thomas Kuhns model van wetenschappelijke revoluties dat ter sprake kwam aan het einde van de conferentie in Chicago, is dat paradigma's pas veranderen als de deskundigen overtuigd zijn van het bestaan van een groot aantal anomalieën die zich binnen het huidige paradigma niet laten verklaren. Een handvol her en der aangetroffen onverklaarde feiten is niet voldoende om algemeen aanvaarde kennis en inzichten op hun kop te zetten. Deze conferentie was niet de eerste keer dat het verband tussen Kuhns ideeën en wat ik probeerde te bereiken bij me was opgekomen, maar tot dan toe had ik daar alleen in het geniep over nagedacht. Tot voor kort was ik nog gezien als iemand die zich in het 'veelbelovende' stadium van zijn carrière bevond, en dus zou het brutaal, onfatsoenlijk en zelfdestructief zijn gevonden als ik over mijn eigen werk  sprak als iets wat deel kon uitmaken van een 'revolutie'. Mijn doel was veel bescheidener. Ik wilde gewoon nog wat artikelen gepubliceerd zien te krijgen, en op die manier de grondslag te leggen voor een overtuigend betoog dat het de moeite was om iets van psychologie toe te voegen aan de economische wetenschap. Ik had Kuhns baanbrekende boek The Structure of Scientific Revolutions echter wel degelijk gelezen en me heimelijk afgevraagd of zich binnen de economische wetenschap een soort paradigmaverschuiving zou kunnen voordoen.
  Een paradigmaverschuiving is een van de zeldzame, uiterst ingrijpende omwentelingen in de wetenschap waarbij een substantiële breuk wordt geforceerd met de wijze waarop het onderzoeksgebied tot dan toe gegroeid is, en een nieuwe richting wordt ingeslagen. De copernicaanse revolutie, die de zon in het midden van het zonnestelsel plaatste, is misschien wel het beroemdste voorbeeld. Die heeft het ptolemeïsche model vervangen, waarin alle voorwerpen in ons zonnestelsel om de aarde draaiden. (pagina 187)

Lees vooral ook: Ons feilbare brein van Daniel Kahneman (uit 2011)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen