woensdag 5 september 2018

Willem Middelkoop & Tom Dollee

Patronen van bedrog : niets is wat het lijkt
Amsterdam University Press 2018, 316 pagina's - € 22,99

Wikipedia: Willem Middelkoop (1962)

Korte beschrijving
De auteurs van onder meer de in zeven talen uitgekomen 'Als de dollar valt' (2007) en 'De Tesla-revolutie' (2016) laten de onthutsende achtergrond zien van de westerse machtsstructuren en de rol van Amerikaanse grote bedrijven; de rol van de Deep-State (zij die het werkelijk voor het zeggen hebben door valse informatie te verschaffen en anderszins te manipuleren) en de verwevenheid met de Amerikaanse overheid en met het State Department en de CIA daarmee. Aan de orde komen onder meer hun rol bij Gladio (bron van terroristische aanslagen), IS, monetaire politiek (hegemonie van de dollar), het beïnvloeden van de media, het beïnvloeden van de bevolking door terreuraanslagen, het verdienen aan ontwikkelingshulp, hun rol bij het IMF, hun economische oorlogsvoering etc. alsmede de meer dan een eeuw oude geschiedenis hiervan. Ook Amerikaanse kranten publiceren hierover. Duidelijk taalgebruik. De bronvermeldingen blijken betrouwbaar. Een complottheorie? De invloed van het 'old-boys'-netwerk Skull and Bones van Yale University lijkt wat overdreven, maar... Voorzien van enkele bijlagen en een literatuurlijst.

Fragment uit hoofdstuk 5. De CIA en de geschiedenis van regime change
42. Waarom wordt de VS desondanks als vredesstichter gezien?
Dat begrijpen we inderdaad ook niet. Na George Bush jr. werd Barack Obama in 2009 de 44e president van de Verenigde Staten. Voor het eerst in de geschiedenis was er een gekleurde president gekozen, op basis van zijn 'verandering'- en 'hoop'-campagne, waarvoor hij binnen een jaar al de Nobelprijs voor de Vrede ontving. Het juryrapport sprak hoopvolle woorden:
"Slechts zelden heeft een persoon tot op dezelfde hoogte als Obama de aandacht van de wereld weten te trekken en de mensen hoop gegeven voor ene betere toekomst."
Maar ook Obama slaagde er helaas niet in een wezenlijke verandering in het Amerikaanse buitenlandbeleid te realiseren. De macht va The Deep State binnen de Amerikaanse overheidsstructuren zorgde voor het voortzetten van het agressieve buitenlandse beleid. Vooral in het Midden-Oosten werd flink thuisgehouden. Als een van zijn laatste daden als president, ondertekende Obama hoogstpersoonlijk voor een verhoging van het defensiebudget tot ruim 600 miljard dollar, een bedrag dat bijna even hoog is als de defensiebudgetten van alle andere landen samen. Onder zijn regime werden in 2016, het laatste jaar van zijn presidentschap, ruim 26.000 bommen afgeworpen. De meeste daarvan kwamen terecht op zeven landen: Irak, Afghanistan, Pakistan, Jemen, Somalië, Libië en uiteindelijk Syrië. Allemaal landen die geen enkele bedreiging vormden voor Amerika. Sinds al die Amerikaanse inmenging is er in het Midden-Oosten sprake van een humanitaire ramp die tientallen miljoenen treft en een immense vluchtelingenstroom op gang heeft gebracht die zijn weerga niet kent. Opnieuw speelden Europese landen, zoals Nederland, het Amerikaanse spel mee, zonder te beseffen dat ze daarmee mede hun eigen vluchtelingencrisis veroorzaakten. (pagina 146-147)

Terug naar Overzicht alle titels


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen