maandag 20 augustus 2018

Manfred Spitzer 3

Eenzaamheid : de impact van sociaal isolement
Atlas Contact 2018, 293 pagina's - € 21,99 

Lenen als E-book via bibliotheek.nl

Oorspronkelijke titel:Einsamkeit : die unerkannte Krankheit (2018)

Wikipedia: Manfred Spitzer (1958)

Korte beschrijving
De auteur is als neuroloog en psycholoog gespecialiseerd in de problematiek rondom eenzaamheid. Aan de hand van uitgebreide veld- en deskresearch wordt de lezer wegwijs gemaakt in de wereld achter het sociale isolement. Welke factoren dragen bij aan de verslechtering van de menselijke psyche? Welke verbanden bestaan er tussen gezondheid en sociale status? En welke maatregelen kunnen genomen worden om iemand uit zijn isolement te halen? Deze en vele andere wetenswaardigheden worden besproken in dit op wetenschappelijke leest geschoeide boek, waarbij elk hoofdstuk wordt afgesloten met een beknopte doch heldere samenvatting. Alhoewel de schrijfstijl niet altijd even toegankelijk is, draagt dit boek bij aan het verhogen van de kennis rondom deze ten onrechte onderschatte problematiek. Inclusief uitgebreide verantwoording met eindnoten, een literatuurlijst en register.

Tekst op website uitgever
Eenzaamheid is in onze gedigitaliseerde en individualistische samenleving een epidemie geworden, met een enorme impact op de lichamelijke en geestelijke gezondheid van veel mensen. Eenzaamheid is van alle leeftijden en je hoeft zelfs niet alleen te zijn om je eenzaam te voelen. Hersenonderzoeker en bestsellerauteur Manfred Spitzer slaat alarm. In zijn nieuwe boek toont hij aan dat eenzaamheid niet alleen meer is dan het gevoel geen contact met andere mensen te hebben, maar ook een kwaal is met fatale gevolgen voor lichaam en geest. Eenzame mensen worden vaker ziek dan anderen, krijgen gemiddeld eerder kanker en hart- en vaatziekten, lijden vaker aan depressies en krijgen sneller last van dementie. Talloze wetenschappelijke studies bevestigen de alarmerende boodschap van Manfred Spitzer: de gevolgen van eenzaamheid vormen de belangrijkste doodsoorzaak in westerse landen.

Fragment uit 4. Eenzaamheid veroorzaakt stress
Het zijn niet onaangename ervaringen zelf die stress veroorzaken, maar veeleer het gevoel er machteloos aan overgeleverd te zijn. Als we merken dat we geen controle hebben over ons leven, lijden we (net als de proefdieren in overeenkomstige experimenten) onder chronische stress. De veranderingen die bij acute stress zinvol zijn - het hoger worden van de bloeddruk, bloedsuikerspiegel en de bloedsomloop evenals de tijdelijke uitschakeling van lichaamsfuncties die op dat moment niet belangrijk zijn (groei, vertering, immuunsysteem) -, veroorzaken bij chronische stress ziektes. Deze horen bij de meest voorkomende ziektes in de 'geciviliseerde' westerse wereld.
  Chronische stress kunnen we in de omgang met onze medemens afbouwen; als we daarentegen een teruggetrokken leven leiden en langdurig eenzaamheid ervaren, leidt dit, zoals we in de rest van het boek zullen zien, tot chronische ziektes en een duidelijke verhoging van de sterftekans. Vele van wat er op de werkvloer gebeurt wordt door de baas bepaald. Is hij zo onberekenbaar als het weer of geeft hij zijn werknemers niet de steun die ze nodig hebben, dan liggen stress en gezondheidsproblemen bij de werknemers op de loer. Een baas die klaagt over het hoge ziekteverzuim onder het personeel zou zichzelf eens goed achter de oren moeten krabben. Iedere baas is op zijn minst ten dele verantwoordelijk voor het aantal zieken in zijn bedrijf?
  Eenzaamheid in de vroege kinderjaren en verwaarlozing door de ouders kunnen, zoals in dit hoofdstuk uiteengezet werd, leiden tot een ongunstige programmering van het zich ontwikkelende brein, en tot op hoge leeftijd negatieve effecten hebben. (pagina 111-112)Lees ook: Digitale dementie : hoe wij ons verstand kapotmaken (2013) en Digiziek : pleidooi voor offline leven (2016)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen