maandag 20 augustus 2018

Annegreet van Bergen 2Het goede leven : hoe Nederland in een halve eeuw steeds welvarender werd
Atlas Contact 2018, 350 pagina's - € 19,99

Lenen als E-book via bibliotheek.nl

Wikipedia: Annegreet van Bergen (1954) en website Annegreet van Bergen

Korte beschrijving
De sterke economische groei na de Tweede Wereldoorlog heeft ons land onherkenbaar veranderd. In aansluiting en aanvulling op haar 'Gouden jaren' (2014)* geeft de schrijfster in dit nieuwe boek een concreet beeld van de betekenis van de economische groei voor het ontstaan van een volstrekt veranderde samenleving, dit aan de hand van vijf thema's: de overgang van een gesloten naar een open wereld, van schaarste naar overvloed, de invloed van het wetenschappelijk onderzoek, sterke vermindering van de maatschappelijke ongelijkheid en gewenning aan zaken die voor mensen van toen slechts droombeelden waren. In korte hoofdstukjes komt vervolgens een groot aantal onderwerpen aan de orde: rouwstoet, verzuiling, loonzakjes, veranderde zondagsbesteding, kamperen, tienermuziek, lezen en boekenbezit, sociale stijging middels avondonderwijs. Over deze en vele andere zaken wordt verteld door mensen die alles persoonlijk hebben beleefd. Een levendig en boeiend beeld van een volstrekt verloren gegane tijd. Met vele illustraties in kleur en zwart-wit en een literatuurlijst.

Tekst op website uitgever
Op 30 augustus aanstaande verschijnt Het goede leven, het vervolg op de bestseller Gouden jaren. Econoom en journalist Annegreet van Bergen (1954) laat de lezer zien hoe de naoorlogse groei het leven in Nederland onherkenbaar heeft veranderd.

Nederland is in korte tijd rijker geworden dan we ooit voor mogelijk hadden gehouden. Nieuwe wetenschappelijke inzichten en technische mogelijkheden zagen het licht. Het goede leven laat zien hoe door dit alles de wereld letterlijk en figuurlijk werd opengebroken. Met bromfiets of auto kwamen we steeds verder van huis. Televisie bracht onbekende landen en volkeren de woonkamer binnen. De zondag veranderde van een rustdag in een dag om erop uit te trekken. Huismoeders doen hun boodschappen niet meer met een netje in de hand bij de kruidenier om de hoek. De tijd is voorbij dat verloofde stellen jaren moesten sparen voor hun uitzet of dat mensen maanden op een telefoonaansluiting moesten wachten. Welke vrouw wordt nu nog ontslagen als ze gaat trouwen? Wie biedt zijn gasten nog een rokertje aan? En: welk kind spaart tegenwoordig nog sigarenbandjes?

Het goede leven is voorzien van prachtige foto’s van naoorlogs Nederland. Een feest van herkenning voor iedereen die in deze jaren is opgegroeid! Meer informatie over het boek is hier te vinden. Ook kunt u op de Facebook-pagina van Het goede leven terecht voor nieuwtjes, foto’s en leuke anekdotes uit de jaren ’50 en ’60.

Fragment uit Hoe Het goede leven ontstond
Dit allemaal op een rijtje zettend zag ik vijf centrale thema's waaromheen ik de verhalen in Het goede leven heb gegroepeerd. Allereerst viel me op hoe de kleine, gesloten wereld uit de jaren vijftig langzaam maar zeker werd opengebroken. Niet alleen gingen mensen zelf op stap of traden ze buiten gebaande paden, ook kwamen er vanuit een steeds grotere wereld nieuws, muziek, verhalen en andere invloeden bij hen binnen. Ten tweede zag ik hoe de bijna spreekwoordelijke schaarste uit de jaren vijftig in haar tegendeel is omgeslagen: tegenwoordig worden we omringd door een overvloed aan spullen. Het derde thema is de invloed van wetenschappelijk onderzoek. Dankzij nieuwe of verscherpte inzichten kunnen ziekten sneller worden genezen of zelfs helemaal worden voorkomen. Bovendien gaan we door die verworven kennis anders om met gezondheid en persoonlijke hygiëne. Een vierde belangrijke tendens is dat de welvaartsstaat de naoorlogse ongelijkheid voor een belangrijk deel ongedaan heeft gemaakt. Als laatste viel me op dat we nu veel dingen doodgewoon vinden waarvan mensen in de jaren vijftig alleen maar konden dromen.
  Voor een belangrijk deel is Het goed leven een aanvulling op Gouden jaren. (pagina 10)

Lees ook Gouden jaren : hoe ons dagelijks leven in een halve eeuw onvoorstelbaar is veranderd (uit 2014)


Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen