woensdag 26 oktober 2016

Richard Sennett 2


Samen : een pleidooi voor samenwerken en solidariteit

Meulenhoff 2016, 399 pagina's - € 24,90

Oorspronkelijke titel: Together : The Rituals, Pleasures, and Politics of Cooperation (2012)

Wikipedia: Richard Sennett (1943)

Korte beschrijving
Samenwerken is de mensen niet aangeboren, maar ze kunnen het wel leren. Samenwerken is een vaardigheid die verworven kan worden, zoals bijvoorbeeld musici leren samen te spelen in een orkest. In de huidige maatschappij, waar de ongelijkheid tussen de rijksten en de middenklasse alleen maar is toegenomen, staat samenwerking echter onder druk. Nieuwe werkvormen leiden tot stress en overspanning en individuen trekken zich terug in zichzelf. De auteur onderzoekt in dit uitgebreide essay hoe samenwerking door de eeuwen heen vorm krijgt, welke factoren samenwerking verzwakken en hoe samenwerking juist bevorderd kan worden. Hij pleit voor empathie als sleutel tot een beter verstaan van de ander. De auteur is als hoogleraar sociologie verbonden aan de London School of Economics en de New York University. Dit boek is het tweede deel van een trilogie over het dagelijks leven. Een erudiet geschreven studie met veel interessante anekdotes en voorbeelden.

Tekst op website uitgever
Mensen zijn sociale wezens en elke maatschappij is op samenwerking gebaseerd. Maar in onze neoliberale samenleving komen we nauwelijks in aanraking met mensen uit andere sociale milieus, mensen met andere overtuigingen dan de onze. We veinzen hoffelijkheid en goede manieren, maar onder de oppervlakte domineren het eigen belang en de eigen koers. We willen onze eigen standpunten tegenwoordig vooral luid en duidelijk presenteren, met als gevolg een clash tussen ‘wij’ en ‘zij’.

Daar wil socioloog Richard Sennett zich niet langer bij neerleggen. Hij benadrukt juist het menselijke talent te observeren en te luisteren, het vermogen je te verplaatsen in het standpunt van de ander. In Samen analyseert hij daarom niet alleen wat samenwerken en solidariteit eigenlijk betekenen en waarom we er niet meer toe in staat zijn, maar ook hoe we het weer kunnen leren.

Korte beschrijving
Samenwerken is de mensen niet aangeboren, maar ze kunnen het wel leren. Samenwerken is een vaardigheid die verworven kan worden, zoals bijvoorbeeld musici leren samen te spelen in een orkest. In de huidige maatschappij, waar de ongelijkheid tussen de rijksten en de middenklasse alleen maar is toegenomen, staat samenwerking echter onder druk. Nieuwe werkvormen leiden tot stress en overspanning en individuen trekken zich terug in zichzelf. De auteur onderzoekt in dit uitgebreide essay hoe samenwerking door de eeuwen heen vorm krijgt, welke factoren samenwerking verzwakken en hoe samenwerking juist bevorderd kan worden. Hij pleit voor empathie als sleutel tot een beter verstaan van de ander. De auteur is als hoogleraar sociologie verbonden aan de London School of Economics en de New York University. Dit boek is het tweede deel van een trilogie over het dagelijks leven. Een erudiet geschreven studie met veel interessante anekdotes en voorbeelden.

Fragment uit Coda - De kat van Montaigne
Tegen het einde van zijn leven voegde de filosoof Michel de Montaigne (1533-1592) een vraag toe aan een essay dat hij vele jaren eerder had geschreven. 'Als ik met mijn kat speel, hoe weet ik dan dat zij niet met mij speelt?' De vraag van Montaignes langjarige overtuiging dat we nooit precies kunnen peilen wat er in een ander omgaat, of het nu om katten gaat of om mensen. Montaignes kat kan dienen als symbool voor de inspannende vorm van samenwerking die we in dit boek hebben onderzocht. Mijn vooronderstelling was, waar het gaat om samenwerking, dat we vaak niet goed weten wat er zich in de harten en de hoofden van de mensen met wie we samenwerken afspeelt. Maar net zoals Montaigne toch maar bleef doorspelen met het raadselachtige huisdier, zou gebrek aan wederzijds begrip ook voor ons geen reden moeten zijn om niet met  andere mensen in contact te reden; we willen tenslotte iets gedaan krijgen. Dit is de eenvoudige conclusie waarvan ik hoop dat ook de lezer die uit deze complexe studie zal trekken. (pagina 357)

Lees ook: De ambachtsman : de mens als maker (2008)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen