donderdag 8 februari 2024

Dirk Holemans, Lara Ferrante en Elze Vermaas

Omgroei : meer levenskwaliteit voor iedereen
EPO 2023, 191 pagina's  - € 22,50

Wikipedia: Dirk Holemans (1965)

Korte beschrijving
Een actueel essay over de destructieve gevolgen van ongebreidelde economische groei, met een pleidooi voor omgroei als duurzaam alternatief. Groei is de smeerolie van het kapitalisme. Als de economie groeit, dan gaat alles goed — zo leer je althans op school. De klimaatcrisis laat echter zien dat oneindige groei op een eindige planeet onmogelijk is. Degrowth, of omgroei, biedt een alternatief. De auteurs beschrijven hoe een samenleving eruit kan zien die niet meer afhankelijk is van economische groei; een samenleving met minder ongelijkheid en met meer ruimte voor levenskwaliteit en voor een gezonde planeet. In vlotte, bevlogen stijl geschreven. Met enkele ondersteunende schema’s in zwart-wit. Vooral geschikt voor de meer geoefende lezer. Dirk Holemans is coördinator van de denktank Oikos. Hij schreef onder meer 'Vrijheid & zekerheid. Naar een sociaalecologische samenleving’ (2016). Lara Ferrante en Elze Vermaas zijn medewerkers bij Oikos.

Tekst op website uitgever
Wie is er bang van degrowth? Alleen al de term jaagt rechtse opiniemakers en vermogensbeheerders de gordijnen in. Groei is de smeerolie van het kapitalisme. Als de economie groeit, dan gaat alles goed, zo leer je op school. Maar wat bedoelen we met groei? Moet alles zomaar blijven groeien tot in het oneindige? De klimaatcrisis laat zien dat oneindige groei op een eindige planeet onmogelijk is. Degrowth, of omgroei, biedt een alternatief. Een veelbesproken term, maar nog vaak verkeerd begrepen. Dit essay geeft je de sleutels van een van de debatten van deze tijd in handen. Ontdek hoe een samenleving eruit kan zien die niet meer afhankelijk is van economische groei. Een wervend verhaal over minder privéjets, ongelijkheid, burn-outs en afvalbergen, maar ook over meer levenskwaliteit, tijd voor elkaar, duurzame spullen en een gezonde planeet. Anders gezegd, een goed leven voor iedereen binnen de grenzen van de planeet.

Fragment uit

Lees ook: Vrijheid en zekerheid : naar een sociaal-ecologische samenleving (uit 2016)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen