dinsdag 22 december 2020

Stephanie Kelton


De mythe van de staatsschuld : op weg naar een nieuwe economie

Ambo Anthos 2021, 371 pagina's € 24,99

Oorspronkelijke titel: The deficit myth : modern monetary theory and how to build a better economy (2020)

Wikipedia: Stephanie Kelton (1969)

Korte beschrijving
De auteur is een expert op het gebied van economische wetenschappen en heeft haar sporen verdiend in zowel het onderwijs alsook in het publieke domein als veelgevraagde overheidsadviseur. Aan de hand van literatuurstudie en analyse van haar eigen bevindingen in combinatie met haar revolutionaire visie, durft de auteur met onorthodoxe oplossingen te komen voor overheden voor het blijvend stimuleren van de werkgelegenheid en stabiel houden van de wisselkoers van de eigen valuta. Gezien deze bijzondere tijden waarbij de rente historisch laag staat en lenen zeer uitnodigend is, vormt het laten oplopen van een al hoge staatsschuld geen taboe meer. De auteur pleit voor een koerswijziging waarbij landen overheidsuitgaven moeten stimuleren om onder meer werk te creëren. Fiscaal beleid geniet daarbij de voorkeur. Zal haar visie uitvoerbaar kunnen zijn? Welke obstakels moeten op staatsinrichtelijk gebied worden overwonnen om dit beleid in de praktijk te brengen en te houden? Deze en overige zaken worden besproken in dit boek, dat ondanks de wetenschappelijke invalshoek goed leesbaar is. Met eindnoten waarin onder meer bronvermeldingen en een register.

Tekst op website uitgever
In De mythe van de staatsschuld presenteert econoom en hoogleraar Stephanie Kelton haar radicale nieuwe visie die ons denken over een rechtvaardige en welvarende samenleving volledig op zijn kop zal zetten.

Modern monetary theory – kortweg MMT – stelt dat de overheid geen gezin met een huishoudboekje is, maar dat zij zonder problemen grote schulden kan dragen. Grootse en noodzakelijke transities op het gebied van onderwijs, infrastructuur, zorg en klimaat vragen nu eenmaal om grootscheepse investeringen, en overheden moeten het lef hiervoor tonen. Zoals Thomas Piketty ons denken over economische ongelijkheid deed omslaan, zo doet Kelton dat op het gebied van ons monetaire beleid: structurele begrotingstekorten zijn geen probleem maar een oplossing!

De mythe van de staatsschuld is een wijs, provocerend en kraakhelder geschreven manifest voor een nieuwe economische orde, voor iedereen die in deze onzekere economische tijden op zoek is naar houvast. Speciaal voor de Nederlandse editie van De mythe van de staatsschuld voegde Stephanie Kelton een nieuw hoofdstuk toe.

‘De mythe van de staatsschuld heeft alles in zich om een economische klassieker à la Milton Friedman of Thomas Piketty te worden.’ – de Volkskrant

‘Kelton onderwerpt ons economische systeem aan en kritisch kruisverhoor. En dat is van groot belang in de postcovidwereld, omdat we ons denken over de economie zullen moeten herzien.’ – The Guardian

‘Kelton presenteert ons het noodzakelijke instrumentarium voor een voorspoedige toekomst voor ons allemaal. Lees het boek – en breng Keltons lessen in praktijk.’ – Naomi Klein

‘Dit boek zal van grote invloed zijn.’ – Financial Times

‘Een rockster binnen haar vakgebied.’ – The Times

Fragment uit 1. De overheid is geen huishouden
Als we de situatie door de bril van MMT bekijken, zien we dat de Amerikaanse overheid totaal anders werkt dan een huishouden of een particulier bedrijf. Het belangrijkste verschil is simpel en onontkoombaar: de overheid brengt valuta (de Amerikaanse dollar) uit, en alle anderen - Huishoudens, particuliere bedrijven, staten, county's en buitenlanders - gebruiken die alleen. Dit geeft Uncle Sam een ongelooflijk groot voordeel ten opzichte van de rest. Uncle Sam hoeft nergens dollaars vandaan te halen voordat hij ze kan uitgeven. De rest moet dat wel. Uncle Sam kan niet geconfronteerd worden met zich opstapelende rekeningen die hij niet kan betalen. Voor de rest geldt dat wel. Uncle Sam kan nooit failliet gaan. De rest kan dat wel.

Dus waarom zeggen we niet gewoon tegen het Congres dat het moet blijven uitgeven tot al onze problemen zijn opgelost? Was het maar zo simpel! Inflatie, het onderwerp van ons volgende hoofdstuk, is dan namelijk een reëel gevaar. MMT is er niet op uit alle grenzen weg te nemen, laat dat duidelijk zijn. Aan alles hangt een prijskaartje. Het doel van MMT is om de huidige aanpak, een aanpak die  geobsedeerd is door begrotingsuitkomsten, te vervangen door een aanpak waarin uitkomsten voor mensen centraal staan, terwijl tegelijkertijd de reële beperkingen van onze economische middelen onderkend en gerespecteerd worden. Met andere woorden, MMT hanteert een andere definitie van fiscaal verantwoord begroten. James Carville, een politiek strateeg van de Democraten, sprak tijdens de presidentscampagne van Bill Clinton de gedenkwaardige woorden: 'Het gaat om de economie, sukkel!' MMT heeft Carvilles woorden aangepast: 'Het gaat om de reële middelen van de economie, sukkel!' Amerika is een land dat overloopt van reële middelen - geavanceerde technologieën, geschoolde arbeidskrachten, fabrieken, machines, vruchtbare grond en een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen. Hiermee is een economie op te bouwen die iedereen een goed leven kan verschaffen. Daar hoeven we alleen maar onze reële middelen voor te begroten. (pagina 58-59)Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen