dinsdag 22 december 2020

James Suzman

Werk : een geschiedenis van de bezige mens - van de oertijd tot heden
Thomas Rap 2020, 416 pagina's  - € 24,99

Oorspronkelijke titel: Work: A History of How We Spend Our Time (2020)

Wikipedia: James Suzman (1970)

Korte beschrijving
Werken is voor velen een economische noodzaak, die echter ook bijdraagt aan ontplooiing van talent en deelname aan sociale netwerken. Hoe ontstond ons beeld van werk en hoelang is dat nog te handhaven? Dit boek schetst de technologische en maatschappelijke doorbraken die het werk en opvattingen over werk revolutionair hebben veranderd. Het efficiënt opwekken en inzetten van energie is daarbij een verrassende rode draad. Dit begon zo’n half miljoen jaar geleden met de beheersing van het vuur waardoor voedsel beter kon worden omgezet in energie. De landbouw zorgde voor meer energie, die werd ingezet voor ambachtelijk, creatief en administratief werk. De industriële revolutie leidde tot een armoedeval, maar in de 20ste eeuw tot een enorme welvaart. Status en marketing zorgden voor kunstmatige schaarste en werden de nieuwe drijfveren voor werk. Digitalisering en klimaatverandering gooien deze oneindige groei echter grondig overhoop. Bijzonder geslaagd, prikkelend boek dat de lezer meeneemt van de jagers-verzamelaars tot de Millenials van nu. Met notenapparaat, index en zwart-witillustraties..

Tekst op website uitgever
Waarom draait eigenlijk alles in onze samenleving om werk? En hoe zou onze wereld eruitzien als werk een minder belangrijke rol zou spelen in ons dagelijks leven? In dit boek buigt James Suzman zich over de geschiedenis van de werkende mens. Werk definieert ons, het bepaalt waar we ons elke dag naartoe begeven en met wie we onze tijd doorbrengen. Het beïnvloedt onze manier van denken en onze eigenwaarde. Maar dat is niet altijd zo geweest. Economen voorspellen al langer dat we steeds meer vrije tijd zullen krijgen. Maar nu werk zo belangrijk is geworden, klinkt dat perspectief minder aanlokkelijk. James Suzman duikt in de geschiedenis van de werkende mens en laat ons zien dat werk altijd van grote betekenis is geweest, maar dat onze focus op productiviteit een relatief nieuw fenomeen is. Vanuit de geschiedenis werpen we een blik op de toekomst om te ontdekken dat het misschien wel tijd is voor een andere kijk op ons dagelijks werk.

Als antropoloog deed James Suzman jarenlang onderzoek in Afrika. Hij publiceerde eerder Affluence without Abundance, waarin hij schreef over het leven van de laatste jagerverzamelaars. Suzman doceert aan Robinson College in Cambridge en is lid van de Royal Geographical Society. Hij publiceert onder andere in The New York Times, The Guardian, The Observer en The New Statesman.

Fragment uit (de) Inleiding - Het economische probleem
  Als we het idee loslaten dat het economische probleem de eeuwige conditie van de menselijke soort is, kunnen we werk als meer beschouwen dan slechts het middel om in ons levensonderhoud te voorzien. Het biedt ons een nieuwe bril waardoor we onze diepe historische relatie met werk vanaf het allereerste ontstaan van het leven tot ons huidige drukke bestaan kunnen zien. Het roept ook een reeks nieuwe vragen op. Waarom vinden wij werk tegenwoordig zoveel belangrijker dan onze jagende en verzamelende voorouders het vonden? Waarom blijven wij in ons tijdperk van ongekende overvloed zo druk maken over schaarste?
  Om deze vragen te beantwoorden moeten we ons ver voorbij de grenzen van de traditionele economie begeven en de wereld van natuurkunde, evolutiebiologie en zoölogie betreden. Maar het belangrijkste is misschien nog wel dat we het vraagstuk vanuit een sociaalantropologisch perspectief moeten bekijken. Alleen via sociaalantropologisch onderzoek naar samenlevingen die tot in de twintigste eeuw blijven jagen en verzamelen kunnen we de stenen werktuigen, rotskunst en gebroken botten die nog als enige rijkelijk getuigen van het leven en werken van onze foeragerende voorouders tot leven wekken. Bovendien kunnen we alleen via een sociaalantropologische benadering beginnen te begrijpen hoe onze ervaringen van de wereld worden gevormd door de verschillende soorten werk die we verrichten. Dankzij deze bredere aanpak kunnen we verrassende inzichten verwerven in de oude wortels van wat wij vaak als unieke moderne uitdagingen beschouwen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat onze relatie met machines een echo vormt van de relatie van vroege boeren met hun trekpaarden, ossen en andere lastdieren die hen bij hun werk hebben geholpen, en dat onze angst voor automatisering opmerkelijk sterk doet denken aan de angsten die mensen in slavernijsamenlevingen 's nachts wakker hielden. (pagina 16-17)Terug naar Overzicht alle titels


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen