vrijdag 5 juli 2013

Ad Verbrugge 2

Staat van verwarring : het offer van liefde
Boom 2013, 264 pagina's - € 23,50

Wikipedia: Ad Verbrugge (1967)

Korte beschrijving
Eerste deel van een tweeluik waarin de filosoof Ad Verbrugge onze virtuele consumptiecultuur analyseert. Geïntrigeerd door het merkwaardige succes van de driedelige erotische bestseller 'Vijftig tinten grijs' van E.L. James kiest hij als uitgangspunt in dit deel de problematiek van lichaam, seks, erotiek en liefde, waarbij hij de actuele vorm van die problematiek afzet tegen en belicht vanuit antieke en moderne wijsgerige en literaire tradities. Het beeld dat daaruit naar voren komt van de moderne mens en de samenleving, wordt gekenmerkt door ontbinding, gespletenheid en een verlangen naar heling. Verbrugge schrijft vlot, bij wijlen bezorgd als een ouder en gedreven als de goede schoolmeester die hij wil zijn, maar zijn gedragen zinnen kunnen niet verbergen dat de structuur en de diepgang van zijn boek te wensen overlaten.


Fragment uit Deel 1. Ontbinding,
Het schijngeluk van vrijblijvend consumeren

Het vrije individu wil de gehele wereld en ook zijn eigen natuur aan zijn wil onderwerpen en voor zijn eigen geluksgevoel gebruiken. Dat komt cultureel tot uitdrukking in ons bijna grenzeloze verlangen én ons ongehoorde vermogen om de werkelijkheid technisch naar onze hand te zetten en haar te consumeren. Daarin ligt een bepaalde vrijheidservaring. Vrijheid en geluk smelten samen in consumptie. Ook deze consumptie is doortrokken van collectiviteit. Alleen al het feit dat vrijwel geen van de menselijke behoeften onmiddellijk gegeven is met onze natuur, maar altijd haar bepaling krijgt in een gecultiveerde vorm - ik wil niet zomaar 'eten', maar ik heb zin in een pizza - wijst op dit collectieve moment in de individuele behoefte. We hebben benadrukt dat de mens ook in het verleden door collectieve sferen en vormen werd bepaald. Daar behoorden ook onze religieuze symbolen en praktijken toe. Sterker nog, lange tijd vormden deze de geestelijke kern waar het menselijk (samen)leven om draaide. Die tijd is voorbij: economie, wetenschap en techniek zijn daarvoor in de plaats gekomen. (pagina 63-64)

Klik hier voor een gesprek dat Wim Brands op vrijdag 5 juli 2013 voor zijn radio-programma Boeken had met Ad Verbrugge .

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen