woensdag 28 mei 2014

Méér!

Méér!
Jan van Arkel 2013, 192 pagina's - € 12,95

Korte beschrijving
In een aantal artikelen worden thema's behandeld als de opwarming van de aarde, wateroverlast en watergebrek, het tekort aan fosfaten, geluk en sociale rechtvaardigheid. De auteurs zijn hoogleraren uit Nederland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk met als redacteur dierenactiviste en kamerlid voor de PvdD Marianne Thieme. De verschillende achtergronden van de auteurs maken het boek wel afwisselend, maar er ontbreekt daardoor voldoende lijn in het geheel. Uiteraard ontbreekt het niet aan waarschuwingen voor grote gevaren zoals te grote stijging van de temperatuur op aarde en het opraken van grondstoffen. Sommige auteurs zien de oplossing in groene economie en industriepolitiek en andere auteurs wijzen op het probleem dat de mensheid pas in actie komt als er zich een ramp voltrekt. Nieuwe ontwikkelingen zoals schaliegas ontbreken wat in het boek. Voorzien van eindnoten per artikel, enkele cartoons en andere illustraties in zwart-wit en personalia van de auteurs.

Fragment uit Groene economie: de enige uitweg uit de crisis
De huidige crisis is een systeemcrisis. De financiële en economische crisis die nu al vijf jaar duurt, is slechts het topje van de ijsberg. Het is een voorbode van komende crises: een ecologische crisis, een klimaatcrisis en een grondstoffencrisis. Deze crises zijn diep geworteld in onze productie- en consumptiesystemen. Wij produceren en consumeren om onbeperkte groei te verwezenlijken door onze natuurlijke hulpbronnen in hoog tempo uit te putten. We lenen voortdurend van de aarde, maar betalen niet terug. Dat kan lang goed gaan, maar niet onbegrensd. De uitputting van onze natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen, en de perverse effecten van de daaruit voortvloeiende onbalans zijn niet verwerkt in de economische orde die we hebben geschapen.. De bestaande economische orde is op termijn dan ook niet houdbaar. Zonder een overgang naar een duurzame economie vervallen we snel in oude patronen en creëren we automatisch de volgende crisis. Uiteraard is een transitie naar een nieuwe, duurzame economie een opgave voor de hele wereld, maar ik richt me hier vooral op de vraag wat die opdracht betekent voor Nederland. (pagina 153) (auteur: Jan Rotmans)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen