maandag 7 januari 2013

Tiny Gevers over vijf gelezen boeken

13. Modern dédain Désanne van Brederode:
Polemisch essay tegen de popularisering van kunst en cultuur.
Schrijfster voelt zich onbegrepen en gefrustreerd omdat zij wel anderen respecteert, maar anderen haar niet. Ietwat eenzijdig geschreven werkje. Een waarheid als een koe is trouwens m.i. onderstaand fragment:
Inzicht in de complexiteit draagt bij aan schoonheidsbeleving, dus moet je er mee kennismaken om ’t te kunnen beoordelen: literatuur, klassieke muziek, schilderkunst.

14. Ziende blind in de sauna  Marcia Luyten:
Boeiend boek over hoe onze politiek, economie en cultuur ‘Afrikaanse’ trekken krijgen.  Schrijfster vergelijkt de Afrikaanse samenleving  met de onze en komt tot verrassende overeenkomsten, helaas. Ze vertelt de parabel van het aandeel en schetst hoe de positie van de aandeelhouder/mede-eigenaar verwordt tot die van een belegger die enkel ’t hoogste rendement najaagt, waardoor het korte-termijnwerk (zoals in Afrika) ook hier meer en meer zijn intrede doet.
Ook in de politiek is sprake van overeenkomsten met Afrika,  denk o.a. aan personendemocratie hier en afhankelijkheidsrelaties daar.
Ze spreekt ook over een roofzuchtige elite; in Afrika heb je de exhibitionistische zelfverrijking, hier gebeurt het meer heimelijk. Afijn, erg interessant allemaal.
Fragmenten, die me troffen:
‘Ons goede leven wordt bedreigd van binnenuit.’
‘Het wezen van de democratie ligt in de geweldloze oplossing van conflicten; hoffelijkheid en goede manieren stellen vijanden in staat met elkaar te onderhandelen. Maar de politieke zeden verruwen, d.a. Wilders, Verdonk. Hun botte manieren verraden minachting voor het democratisch spel om de macht…’
‘In de publieke ruimte werkt het mobieltje als een afstandsbediening die een virtueel scherm neerlaat.’
‘De prijs van immigratie: door grote verschillen kruipen mensen in hun schulp.’
‘Vrijheid laat zich vooral kennen als het negatief van onvrijheid.’
Terwijl ik dit type, hoor ik op de achtergrond Mark Rutte over vertrouwen praten en denk bij mezelf dat dàt nou net het door Marcia Luyten betitelde ‘vertrouwen als instant-sentiment’  is, gebruikt als instrument door politici t.o.v. kiezers. Dit soort vertrouwen, zegt zij, ondermijnt het langzaam gegroeide vertrouwen (gegroeid bv door goed nabuurschap of betrouwbare kwaliteit). Het langzaam gegroeide vertrouwen is cruciaal voor onze samenleving!

15. In ons belang A.J. Kruiter/Eelke Blokker:
Pleidooi voor publieke waarden. En eigenlijk is het een pleidooi voor een hèrwaardering van de publieke waarden, want het behartigen van ons verkeerd begrepen eigenbelang gaat ten koste van het algemene belang. Mooi geschreven boek met herkenbare praktijkvoorbeelden…..”ja, inderdaad, dat is het” denk je af en toe! Citaten:
“Tragedy of the commons” = gevaar bij democratische verzorgingsstaat.
Wèlbegrepen eigenbelang is de basis van iedere weldadige democratie!
Individualisme en de focus op onszelf erodeert het draagvlak van de verzorgingsstaat.

De hormoonfabriek Saskia Goldschmidt:
Ter ontspanning lees ik dit boek tijdens de kerstdagen in een ruk uit. Spannend, boeiend o.a. vanwege de relatie met Oss en door de schrijfster bijzonder knap geschreven vanuit het perspectief van de mannelijke hoofdpersoon.

16. De ambachtsman Richard Sennett:
Dit cultuursociologisch pleidooi voor herstel van het vakmanschap zal ongetwijfeld door sommigen als uitdagend en diepgaand worden ervaren. Ik vond het echter te langdradig, raakte regelmatig de draad kwijt, herlas de meeste bladzijden en legde het uiteindelijk na zo’n 100 blz. terzijde.

17. Intensieve Menshouderij Jaap Peters & Judith Pouw:
Navrante vergelijkingen tussen Intensieve landbouw/dierhouderij en wat schrijvers noemen de Intensieve Menshouderij.
Met dit boek ben ik overigens nog bezig.


Tiny Gevers

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen