woensdag 22 mei 2013

Jong en oud reiken elkaar de hand

Soms ontdek je per ongeluk dat sommige mensen elk op hun eigen manier op een bepaalde manier hetzelfde hebben gedaan. Niet exact hetzelfde. Nee, elk vanuit hun eigen achtergrond, maar wel met eenzelfde gedrevenheid. Een zelfopgelegde taak om een grote klus te volbrengen.

Sinds Rutger Bregman in het voorjaar van 2012 werd uitgenodigd om een lezing in Oss te verzorgen, de selectie van zijn eerste boek voor de Lezers van Stavast (Met de kennis van toen : actuele problemen in het licht van de geschiedenis), zijn lezing op een zondag in maart 2013 en zijn artikelen in o.a. De Volkskrant werd steeds duidelijker dat dit een van de bright young men in Nederland is. Dat wordt inmiddels ook door anderen opgemerkt. Zo sprak een redacteur van HP/De Tijd voor de rubriek Lezen met hem. Klik hier voor een indruk van dat artikel.

Een verrassende ontdekking
Rutger gaf in het artikel aan dat hij voor zijn tweede boek (De geschiedenis van de Vooruitgang) veel heeft gelezen. Erg veel: ik heb me echt helemaal de tering gelezen en dat doe ik nu nog. Een eéchte Lezer van Stavast, zogezegd.

En na bestudering van de literatuurlijst bleek dat hij dat niet zomaar zei. Hij heeft inderdaad erg veel gelezen. En dat deed denken aan Bill Bryson, de Australische reisboekenauteur van wie in 2003 Een kleine geschiedenis van bijna alles verscheen. Inmiddels (bijna) een klassieker, in zijn genre. Een poging van een leek om een complex, breed onderwerp - na lezing van vele populair-wetenschappelijke boeken - opnieuw te vertellen. Bryson is daar meer dan in geslaagd. Hij is er waarschijnlijk stinkend rijk en beroemd mee geworden.

Link met de Lezers van Stavast
Niet alleen staan alle hierboven genoemde titels op de literatuurlijst van de LvS, maar in de literatuurlijst van Rutger Bregman staan een twintigtal boeken die óók op de LvS-lijst staan. Die worden hieronder op een rij  gezet.
Maar nog belangrijker is, dat zo'n soort lijst (zoals die van Rutger) andere titels bevat die wellicht ook geschikt zijn voor de Lezers van Stavast. Die titels worden hier ook naar voren gehaald.

LvS-boeken die Rutger ook heeft gelezen voor zijn tweede boek
Daron Acemoglu & James Robinson. Waarom sommige landen rijk zijn en andere arm (2012) 
Bill Bryson. Een kleine geschiedenis van bijna alles (2004) 
Nicholas Carr. Het ondiepe: hoe onze hersenen omgaan met internet (2011) 
Paul Gilding. Helden uit noodzaak : hoe onze generatie dankzij de ecologische en economische crisis de wereld gaat redden (2012)  
David Graeber. Schuld : de eerste 5000 jaar (2012) 
John Gray. Valse dageraad (2009)  
Koen Haegens. Neem de tijd : overleven in de to-go maatschappij (2012)  
Stéphane Hessel. Doe er iets aan! (2011)  
Tim Jackson. Welvaart zonder groei : economie voor een eindige planeet (2010) 
Kevin Kelly. De wil van technologie (2012)  
Richard Layard. Waarom zijn we niet gelukkig? (2005)
Ton Lemaire. De val van Prometheus : over de keerzijden van de vooruitgang (2010)
Ian Morris. De val van het Westen : hoe lang houdt de westerse dominantie nog stand? (2010)
Michael Sandel. Niet alles is te koop : de morele grenzen van marktwerking (2012)  
Willem Schinkel. De nieuwe democratie : naar andere vormen van politiek (2012) 
Dick Swaab. Wij zijn ons brein : van baarmoeder tot Alzheimer (2010)  
Paul Verhaeghe. Identiteit (2012) 
Joris Voorhoeve. Negen plagen tegelijk : hoe overleven we de toekomst? (2011)

Mogelijke kandidaten voor de Lezers van Stavast-lijst (sommige titels zijn nog niet beschikbaar in het Nederlands)
Hans Achterhuis. Het rijk van schaarste : van Thomas Hobbes tot Michel Foucault (1988)  
Gabriël van den Brink. Eigentijds idealisme : een afrekening met het cynisme in Nederland (2012)
Jared Diamond. Ondergang : waarom zijn sommige beschavingen verdwenen en hoe kan de onze haar ondergang voorkomen? (2005)  
Thomas Friedman. De aarde is plat : ontdekkingsreis door een geglobaliseerde wereld (2005)  
Tony Judt. Na de oorlog : een geschiedenis van Europa na 1945 (2010) 
Susan Neiman. Morele helderheid : goed en kwaad in de 21ste eeuw (2008) 
Martha Nussbaum. Mogelijkheden scheppen : een nieuwe benadering van de menselijke ontwikkeling (2012) 
Steven Pinker.Ons betere ik : waarom de mens steeds minder geweld gebruikt (2011) 
Coen Simon. Wachten op geluk (2012)  
Joseph Stiglitz. The price of inequality : how today's divided society endangers our future (2012)  
Richard Wilkinson & Kate Pickett. The spirit level : why more equal societies almost always do better (2009) 


Homepage Achtergrondartikelen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen