donderdag 13 maart 2014

Elkhonon Goldberg

Het sturende brein : onze hersenen in een complexe wereld
Wereldbibliotheek 2010, 447 pagina's - € 29,90

Oorspronkelijke titel: The new executive brain : frontal lobes in a complex world (2009)

Wikipedia: Elkhonon Goldberg (1946) en zijn website.

Korte beschrijving
De auteur, hoogleraar klinische neurologie aan The University School of Medicine te New York, was ooit in Moskou leerling van Loeria (Luria). In dit boek bespreekt hij de complexe functies van de frontale hersenkwabben. Deze frontale lobben, die evolutionair het jongst zijn, hebben een functie bij het aansturen van de andere hersendelen. De auteur legt aan de hand van voorbeelden uit hoe deze frontale lobben samen met de andere hersendelen in de complexe wereld de bezitter ervan in de complexe wereld een rol laten spelen. Ook worden hersenafwijkingen, gerelateerd aan de functie van de frontale lobben, besproken. In de noten en de bibliografie komen recente wetenschappelijke artikelen en boeken aan de orde. Het boek wordt besloten met een verklarende woordenlijst en een register. Het bevat tekeningen en schemata in zwart-wit, waarvan sommige van matige kwaliteit, ter ondersteuning van de tekst. Sommige hoofdstukken laten zich heel gemakkelijk lezen; andere delen over de bouw en functie van de hersenen zijn echter veel moeilijker en vereisen voor een goed begrip veel kennis van zaken.

Fragment uit de Inleiding
Dit boek gaat over leiderschap. De frontale hersenkwabben zijn voor de hersenen wat een dirigent is voor een orkest, een generaal voor een leger of een directeur voor een bedrijf. Ze coördineren en geven leiding aan andere neutrale structuren om die in harmonie te laten functioneren. Ze zijn de commandopost van de hersenen. We zullen onderzoeken hoe die leidende rol zich binnen diverse aspecten van de menselijke samenleving en binnen de hersenen heeft ontwikkeld.
  Dit boek gaat over motivatie, aandrift en visie. Deze kwaliteiten en duidelijke doelstellingen zijn van centraal belang voor succes in welk beroep dan ook. U zult ontdekken hoe al deze voorwaarden om te slagen onder controle staan van de frontale hersenkwabben en hoe zelfs zeer subtiele beschadigingen ervan tot apathie, inertie en onverschilligheid leidt.
Bewustzijn van zichzelf en van anderen wordt in dit boek eveneens besproken. Ons vermogen om onze doelen te bereiken hangt af van onze vaardigheid onze eigen daden en die van mensen om ons heen kritisch te beoordelen. Dit vermogen zetelt in de frontale hersenkwabben. Beschadiging leidt tot een ondermijnende blindheid van het oordeelsvermogen. (pagina 17)

() Dit boek gaat boven alles over de hersenen, dat mysterieuze orgaan dat een deel van ons is, dat maakt tot wat we zijn, dat ons onze vermogens schenkt en dat ons belast met onze zwakheden, de microkosmos, de uiterste grens. (pagina 19)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen