maandag 17 maart 2014

Rik Torfs


Wie gaat er dan de wereld redden?

Van Halewyck 2009, 256 pagina's - € 18,90

Wikipedia: Rik Torfs (1956), zijn website en Twitteraccount

Korte beschrijving
In dit boek gaat Rik Torfs, hoogleraar kerkelijk recht aan de KU Leuven en columnist, op een eigenzinnige en ironische manier in op een aantal grote vragen. Daarbij ontvouwt hij een originele denkwijze om de huidige leefomstandigheden kritisch te analyseren en te begrijpen. Een eerste deel handelt over 'individualisme, trouw en solidariteit'. Hier beklemtoont Torfs onder andere het belang van het individu als bewuste actor in de opbouw van de wereld. Solidariteit hoeft volgens de auteur niet per se te lijden onder de belangen van het individu, maar steunt juist op de genereuze kracht van het individu. In een tweede deel pleit Torfs voor een herwaardering van waarden en een inperking van normen. Ten slotte focust hij op 'leven en dood', met onder meer aandacht voor euthanasie en voor het belang van de persoonlijke identiteit en discussie. Torfs slaagt erin om de essenties van ideologische verhalen en systemen bloot te leggen en te bevragen, en de lezer zo voor keuzes te stellen. Een sterk boek, dat een genuanceerde blik biedt op enkele centrale vragen van de actuele samenleving.

Fragment uit hoofdstuk 2. Normen en waarden
Te veel normen kunnen de ontwikkeling van waarden tegengaan. Omdat ze mensen murw maken en hun de energie ontnemen om nog echt met nieuwe dingen bezig te zijn. En omdat ze de indruk wekken dat wie hen navolgt goed bezig is. Dat hem alvast niets kan worden verweten. Dat laatste is dodelijk. Gruwelijk is de samenleving waarin aan niemand iets te verwijten valt.
Oom die redenen is het noodzakelijk dat politici minder normen maken, en de ontwikkeling van waarden helpen stimuleren. Welke waarden precies? Paradoxale waarden. Omdat ze helpen de nodige finesse te ontwikkelen om gelukkig te leven. Omdat ze leiden tot het herbergzame gesprek.
Generositeit. Meer geven dan je moet doen. Het is en blijft de beste remedie tegen uitzichtloosheid.  Precies doen wat je moet doen, nooit iets meer, nooit iets minder, heeft iets treurigs. net te weinig doen, is altijd te weinig. (pagina 148-149)

Klik hier voor een artikel over de twitterende Rik Torfs: Wie een gesprek wil vermijden, moet blijven doorpraten.

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen