woensdag 13 juli 2016

Kevin Kelly 2


The inevitable : understanding the 12 technological forces that will shape our future

Viking Press 2016, 226 pagina's - € 29,99

Er is - voor zover bekend - nog geen vertaling aangekondigd, maar inmiddels wel. 
Door Martijn Aslander, die het zelf gaat uitgeven (uit zijn nieuwsbrief van 12-2-2018)

Ik was al een jaar aan het lobbyen bij bevriende uitgevers om het boek The Inevitable van Kevin Kelly vertaald en uitgegeven te krijgen in Nederland. Ik weet namelijk zeker dat het een boek is dat gelezen moet worden in Nederland; wat mij betreft is het de opvolger van The New Rules for the New Economy - dat overigens wél in een Nederlandse vertaling verscheen.
Kevin Kelly, oprichter van Wired, is een van de grootste denkers op het gebied van de netwerk- en informatiemaatschappij. Een groot deel van de  technologiestrategie in China is zelfs gebaseerd op zijn inzichten.
Maar ik kreeg overal nul op rekest. 'Mensen die Kevin Kelly lezen doen dit wel gewoon in het Engels,' was de strekking.  


En toen ineens viel het op zijn plek! Pixie Creations hoeft natuurlijk helemaal niet alleen een vehikel te zijn voor mijn eigen boeken, maar kan dat ook zijn voor andermans boeken die mijns inziens relevant zijn of die een tweede kans (ik reanimeerde al eens eerder een boek) verdienen. Het gebeurt namelijk maar al te vaak dat cruciale boeken verkeerd vertaald of vermarkt worden in Nederland (of gewoon niet vertaald en vermarkt in Nederland) waardoor ze niet de aandacht krijgen die ze verdienen. 

Om een lang verhaal kort te maken: Ik heb een bod gedaan en warempel, ik heb gewoon de rechten in handen!
Het Onvermijdelijke  van Kevin Kelly zal later dit jaar verschijnen, met het logo van Pixie Creations op de rug!


Wikipedia: Kevin Kelly (1952) en zijn website 

Artikel: Kevin Kelly: Vragen stellen is gewoonweg krachtiger dan antwoorden geven. (augustus 2016). Met daarin verwijzing naar die twaalf krachten.

Twaalf krachten
Becoming: Moving from fixed products to always upgrading services and subscriptions
Cognifying: Making everything much smarter using cheap powerful AI that we get from the cloud
Flowing: Depending on unstoppable streams in real-time for everything
Screening: Turning all surfaces into screens
Accessing: Shifting society from one where we own assets, to one where instead we will have access to services at all times.
Sharing: Collaboration at mass-scale. Kelly writes, “On my imaginary Sharing Meter Index we are still at 2 out of 10.”
Filtering: Harnessing intense personalization in order to anticipate our desires
Remixing: Unbundling existing products into their most primitive parts and then recombine in all possible ways
Interacting: Immersing ourselves inside our computers to maximize their engagement
Tracking: Employing total surveillance for the benefit of citizens and consumers
Questioning: Promoting good questions are far more valuable than good answers
Beginning: Constructing a planetary system connecting all humans and machines into a global matrix

Twaalf krachten
Worden: bewegen van afgeronde producten naar continue upgraden van diensten en abonnementen
Slimmeren *: alles slimmer maken door gebruik te maken van goedkope en krachtige AI die we uit de cloud halen
Stromen: afhankelijk zijn van onstopbare stromen informatie in real time over alles
Kijken: alle oppervlaktes tot schermen maken
Toegangen *: we gaan van een samenleving waarin we dingen bezitten, naar een waarin we ten alle tijde toegang hebben tot diensten
Delen: samenwerking op massaschaal. Kelly schrijft: “Op mijn denkbeeldige Deel Meter Index staan we pas op 2 op een schaal van 10”
Filteren: Het aanwenden van intense personalisatie om op onze verlangens te kunnen anticiperen
Remixen: bestaande producten tot hun meest elementaire delen terugbrengen en ze dan op alle mogelijke manieren recombineren
Interacteren: Onszelf in onze computers invoeren om hun betrokkenheid te maximaliseren
Tracken: totale surveillance inzetten ten voordele van burgers en consumenten
Vragen: stimuleren dat goede vragen veel belangrijker zijn dan goede antwoorden
Beginnen:  een planetair systeem ontwerpen waarin alle mensen en machines verbonden worden  in een globale matrix

Vertaling van het begin van het twaalfde (slot)hoofdstuk: Beginnen
Een bijzondere tijd
Duizenden jaren na nu zullen historici, als ze het verleden in ogenschouw nemen, onze oude tijd hier aan het begin van het derde millennium als een bijzonder moment zien. Dit is de tijd waar bewoners van deze planeet zich allereerst met elkaar in een erg groot ding verbonden. Later zou dat erg grote ding zelfs nog groter worden, maar jij en ik leefden op het moment dat het ontwaakte. Toekomstige mensen zullen ons benijden, wensen dat zij de geboorte waarvan wij getuige waren hadden mogen meemaken. Het was in die jaren dat mensen begonnen kleine stukjes intelligentie toe te voegen aan domme dingen, hen opnamen in een wolk machine intelligentie en miljarden van hun eigen hersenen ook in dit ene superbrein onderbrachten. Deze samensmelting zal erkend worden als het grootste, meest complexe en de meest verrassende gebeurtenis die tot dan toe op aarde had plaatsgevonden. Onze soort begon met glazen zenuwen, koper en luchtige radiogolven alle regio’s, alle processen, alle mensen, alle dingen, alle sensoren, alle feiten en ideeën in een tot dan toe ongekend groot en complex netwerk op te nemen. Uit dit embryonale net werd een samenwerkende interface voor onze samenleving geboren, een voelend, lerend apparaat met krachten die alle eerdere uitvindingen oversteeg. Deze mega-uitvinding, dit organisme, deze machine - als we het zo zouden willen noemen - overstijgt alle eerder gemaakte machines, omdat het zodanig in onze levens doordringt dat het essentieel wordt voor onze identiteit. Dit erg grote ding levert een nieuwe manier van denken (perfect zoeken, fotografisch geheugen, planetaire schaal) en een nieuwe geest voor een oude soort. Het is het Begin.

Youtube - Kevin Kelly | 12 Inevitable Tech Forces That Will Shape Our Future (55:16)|
In a few years we’ll have artificial intelligence that can accomplish professional human tasks. There is nothing we can do to stop this. In addition our lives will be totally 100% tracked by ourselves and others. This too is inevitable. Indeed much of what will happen in the next 30 years is inevitable, driven by technological trends which are already in motion, and are impossible to halt without halting civilization. Some of what is coming may seem scary, like ubiquitous tracking, or robots replacing humans. Others innovations seem more desirable, such as an on-demand economy, and virtual reality in the home. And some that is coming like network crime and anonymous hacking will be society’s new scourges. Yet both the desirable good and the undesirable bad of these emerging technologies all obey the same formation principles.
   


Lees ook
Kevin Kelly. De wil van technologie (2010/2012),
Rutger Bregman. De geschiedenis van de vooruitgang (2013),
Jos de Mul. Kunstmatig van nature : onderweg naar Homo sapiens 3.0 (2014),
Peter-Paul Verbeek. De grens van de mens : over techniek en de menselijke natuur (2011) en Raymund Kurzweil. De singulariteit is nabij : het moment waarop de mensheid de grenzen van de biologie overstijgt (2005/2011) en Het bouwen van een brein : het geheim van het menselijk denken ontrafeld (2013)
Martijn Aslander & Erwin Witteveen. Nooit af [permanent beta] : een nieuwe kijk op de fundamenten van ons leven: werk, school, zorg, overheid en management (2015)
Max Tegmark. Life 3.0 : mens zijn in het tijdperk van kunstmatige intelligentie (2017)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen