zondag 5 juli 2020

Wanda de Kanter

Uitgeverij Pluim 2020, 77 pagina's € 10,99
 

Wikipedia: Wanda de Kanter (1959)

Korte beschrijving
De coronapandemie vergt vele slachtoffers onder (vooral) kwetsbare mensen en geeft aanleiding tot ongekend strenge maatregelen om erger te voorkomen. De epidemie die het gevolg is van roken, vergt nog veel meer slachtoffers onder (vooral) kwetsbare mensen en wordt nauwelijks opgemerkt en bestreden. De verkoop van tabak gaat door; de overheid verdient veel aan accijnzen; verborgen beïnvloeders stimuleren het gebruik; een fijnmazig internationaal netwerk van draagkrachtige en hooggeplaatste belanghebbenden vertraagt tegenmaatregelen en produceert pseudo-wetenschappelijk 'tegenbewijs'. Wanda de Kanter, longarts, strijdt tegen het roken en tegen het grootkapitaal dat daarvan profijt heeft ten koste van miljoenen slachtoffers. Het verhaal is eerder verteld, maar het is origineel om het opnieuw te presenteren tegen de achtergrond van de coronapandemie. Het is een alarmerend pamflet met veel beweringen en heel veel feiten.

Tekst op website uitgever
Er woekert al jaren een onzichtbare maar extreem dodelijke epidemie in onze samenleving. Jaarlijks vallen er wereldwijd miljoenen doden en zieken door roken, fastfood en alcohol, en die industrieën richten hun marketing bewust op kinderen uit de lagere socio-economische klassen. Net mensen uit die geleding van de maatschappij werden ook de eerste coronaslachtoffers, waardoor zij eindelijk even zichtbaar werden. We hebben te maken met een gezondheidscrisis van jewelste, maar de overheid grijpt niet in. Als we onze samenleving sterk en veerkrachtig willen houden, moeten we af van het idee dat dergelijke gedragsziekten gewoon vrije keuzes zijn, en moeten we de mechanismen erachter begrijpen. Wanda de Kanter laat zien hoe dit rotte systeem werkt, waarin mensenlevens worden ingeruild voor grof geld, en onderzoekt hoe we kunnen veranderen voor een sterkere, gezondere en eerlijkere wereld.
Wanda de Kanter is longarts in het Antoni van Leeuwenhoek en activist tegen de tabaksindustrie. Dat doet ze door in te zetten op rookpreventie, en juridische strijd te leveren.

Fragment uit 3. Waarom doet Nederland niets?
Hoe zit het nu echt met het concept vrijheid? Tegenwoordig wordt vrijheid verward met de vrije markt. Hoe consequent zijn we eigenlijk als we het over vrije keuze hebben? Een brommerhelm en een verkeersgordel verplichten we, dat leidt tot geen enkel protest. Het zal niet lang meer duren of een fietshelm wordt ook verplicht om vijfentachtig doden per jaar te voorkomen. Als er zalm in de supermarkt ligt die bij drie mensen diarree veroorzaakt, is de volgende dag alle zalm in alle supermarkten verwijderd, want levensgevaarlijk. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft geluk gehad dat zij niet verantwoordelijk is voor spataderen in de slokdarm, levercirrose, ernstig overgewicht en kanker - de industrieën hebben ervoor gezorgd dat dat buiten hun aandachtsgebied valt. De eventuele risico's van een zoetje leiden tot vele wetenschappelijke publicaties. Tientallen kankerverwekkende stoffen in tabak vallen erbuiten. Onder het mom van vrije keus wordt tabak getolereerd. Terwijl het net zo verslavend is als heroïne (dertig doden per jaar) en cocaïne (twintig doden per jaar). Er zijn toch maar heel weinig mensen voorstander van dat ook deze middelen gelegaliseerd zullen worden. Het feit dat de tabaksindustrie legaal is, wil niet zeggen dat het een 'rechtvaardige' industrie is. Er zijn zoveel zaken legaal geweest, zoals slavernij en kolonialisme en zelfs heksenverbranding, die bij nader inzien toch immorele, gewetenloze industrieën waren. Asbest was ooit een legaal product. Nadat duidelijk werd dat asbest na dertig tot veertig jaar een verhoogde kans op mesothelioom (borstvlieskanker) gaf, werd het in Nederland verboden. Er zijn vijf- tot zevenhonderd asbestdoden per jaar tegenover twintigduizend tabaksdoden. (pagina 54-55)
Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen