zaterdag 13 april 2013

Daron Acemoglu & James Robinson

Waarom sommige landen rijk zijn en andere arm
Nieuw Amsterdam 2012, 496 pagina's - € 34,95

Oorspronkelijke titel: Why nations fail (2012)

Wikipedia: Daron Acemoglu (1967) en James Robinson (1960)

Korte beschrijving
Een belangrijk en lijvig werk van twee Amerikaanse hoogleraren economie en politicologie over de vraag waarom economische ontwikkeling en groei soms wel en soms niet tot stand komen. Het antwoord: als de politiek-economische instituties (staat, recht etc.) extractief zijn, lukt het niet; als zij inclusief zijn, wel. Het verschil ligt in de mate waarin de bevolking beschikt over politieke grondrechten en zo de mogelijk heeft deel te nemen aan economische ontwikkeling. Een zeer interessant boek met vele historische en hedendaagse voorbeelden (van de Maya's tot Stalin, Mao, de Franse revolutie, de Britse industriële revolutie etc.). De studie laat ruimte voor discussie en onzekerheid. Voor een geschoold publiek met een brede politiek-historische en economische belangstelling zeer lezenswaardig. Met kaarten en afbeeldingen in zwart-wit en een overzicht van bronnen, voorzien van een toelichting.

Fragment uit hoofdstuk 15. De oorzaken van welvaart en armoede

De kern van onze theorie is dat er een nauw verband bestaat tussen inclusieve economische en politieke instituties en welvaart. Inclusieve economische instituties, die eigendomsrechten beschermen, voor een gelijk speelveld zorgen en investeringen in nieuwe technologieën en vaardigheden stimuleren, dragen meer bij aan economische groei dan extractieve economische instituties, die erop gericht zijn de massa uit te buiten ten bate van een kleine minderheid en die geen bescherming van eigendomsrechten bieden of economische activiteit stimuleren. Inclusieve instituties worden ondersteund door en ondersteunen op hun beurt weer inclusieve politieke instituties. Dat zijn instituties die zorgen voor een brede en pluralistische spreiding van de politieke macht en voor een bepaalde mate van politieke centralisatie; hierdoor wordt het mogelijk rust en orde te brengen, de basis te leggen voor de bescherming van eigendomsrechten en een inclusieve markteconomie te creëren. (pagina 416-417)

Artikel: ... die het zelfs klaarspeelde om de loterij bij een staatsbank te winnen. (april 2013) en Hoe komt het toch dat de consument in ons alles ruïneert, verwoest, platbrandt, sloopt en te gronde richt wat de burger en de onderzoeker in ons dierbaar is? (augustus 2019)

Filmpje op Youtube (23 maart 2012/8.594 views op 11/4/2013)Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen